(21.20 hodin)
(pokračuje Vlastimil Válek)

Druhou věc, co bych chtěl, tak bych chtěl, abychom opravdu dostali do zákona o zdravotním pojištění, a tady slibuji, že začátkem toho podzimu příštího roku v září, říjnu, já bych chtěl v říjnu, třeba ho dostat do té neformální debaty. Doufám, že zas bude zdravotní výbor na ministerstvu, že to tam vydiskutujeme a do večerních hodin probereme do detailů, tak bych chtěl, abychom se zamysleli nad těmi návrhy, které my připravujeme a předložíme, kde by toto mělo být jejich součástí.

Tak já mockrát děkuji a myslím si, že to téma je extrémně závažné, a věřím, že tady bude shoda, že se nebudeme bavit politicky, ale jenom odborně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji pěkně. A s faktickou opět zareaguje paní poslankyně Věra Adámková. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji ještě jednou za slovo, paní místopředsedkyně. Děkuji za to, co jste řekl. Já bych se zeptala řečnicky teď.

Takže za prvé. Dámy, které se mě ptaly jako členky koaličních stran, tak slyšely teď vyjádření ministra a ministryně, takže předpokládám, že opravdu do vědy půjde více peněz. Nicméně děkuji, dámy, že jste se na mě obrátily. Vidíte, že zeptat se člověk má a opravdu se nebojí.

Co se týče té druhé věci, a to je celiakie, za to také děkuji. Protože bych se tady řečnicky zeptala: prosím pěkně, víte, jaký je největší problém v současné době tedy koalice? Nulová komunikace. To, co jsem tu říkala jako naprosto věcné, podívejte se, kolik minut naprosto správně, a za to děkuji, za všechny ty připomínky, tady trávíme touto diskusí. Kdybychom byli přizváni, kdybychom věděli, že na tom pracujete, tak samozřejmě se nebudu ptát na Poslanecké sněmovně, pochopitelně. Ale stejně za to děkuji, určitě se budeme zúčastňovat samozřejmě velmi aktivně všech těchto věcí, protože ti pacienti, věřte mi, říkám to tu znovu, těm je srdečně jedno, co si politicky myslí ten doktor. Chtějí, abychom jim pomohli, a my samozřejmě jsme tam od toho, abychom jim pomáhali. Tak proto jsem toto téma tady musela otevřít a děkuji samozřejmě za kladné vyjádření. A předpokládám, pan ministr je v plném proudu dalšího jednání, takže určitě budeme komunikovat. A prosím pěkně, tady z toho vidíte, že nekomunikovat se opravdu nevyplácí - ale vládě. Děkuji. (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Diskuse vyvolala ještě dvě faktické, a sice pana poslance Stanislava Berkovce a následně paní poslankyně Ivany Mádlové. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, paní předsedající. Já bych teď rád připomněl, a teď mluvím spíš jako člověk, který se pohybuje v novinářském prostředí a který je také členem petičního výboru, tak já bych jenom připomněl, že na portálu, který je vlastně věnován pacientům nebo bezlepkové dietě celiak.cz, je v této době petice, ten aktuální stav podpisů petice právě za zavedení příspěvku na léčbu byl aktuálně začátkem června tohoto roku 4 000 podpisů. Všichni asi dobře víte, že pokud je to 10 000 podpisů, tak je to veřejné projednávání na petičním výboru, o což samozřejmě sympatizanti a pacienti stojí. Takže oni nezahálejí. Pokud vím, tak celiaků je zhruba 25 000, takže já doufám, že se povede i tato aktivita, jenom ji připomínám. A děkuji samozřejmě všem kolegům i panu ministrovi za tu snahu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Také děkuji. A poslední faktická - paní poslankyně Ivana Mádlová. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Mádlová: Děkuji za slovo. Můj dotaz je ještě na pana profesora Válka, jestli jsem rozuměla dobře, že úhrada ze základního fondu pro celiaka bude vázána na provedení výkonu enterobiopsie. A chci se zeptat, pokud jsem to takto pochopila, tak jestli není obava, že tedy stoupnou náklady na to, že se musí provést ten výkon, aby mohl lékař předepsat tu dietu, která bude hrazena ze základního fondu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. A reakce taktéž ve dvou minutách.

 

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek: Já bych to nechal, až budu mít nachystán ten text zákona, fakt na to září. Já se teď dostávám někam - já nechci, aby mě vyhodili z gastroenterologické společnosti. To znamená, já se dostávám na hrozně tenký led. A vidím Julu, vidím pana profesora Špičáka, a bojím se trošku. Pojďme se hádat jako o politice a v medicíně bych chtěl zůstat jako tam, kde jsem, a nechtěl bych, abych byl - ano? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Dále paní poslankyně Romana Bělohlávková. A ještě se hlásí poté paní poslankyně Adámková. Prosím.

 

Poslankyně Romana Bělohlávková: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane ministře, já se tak bát nemusím, já mám manžela gastroenterologa, takže vím, že dneska pro diagnózu celiakie není podmínkou provedená enterobiopsie střeva, ale je tam možná kombinace genetického vyšetření plus pozitivity specifických protilátek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Paní poslankyně Věra Adámková. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Děkuji své ctěné, vážené kolegyni, paní doktorce Bělohlávkové. Já jsem chtěla říct totéž. Ale prosím pěkně, to je v pořádku, o tom si budeme povídat při přípravě toho zákona, protože tam budou muset být odborné společnosti, a minimálně u dětí již se skutečně pro diagnózu celiakie toto nevyžaduje, ta enterobiopsie. Je to zbytečné vyšetření, které je invazivní a má samozřejmě řadu komplikací. Ale to si povíme - určitě ochráníme pana ministra, nebojte se, kdyby šlo jenom o toto, tak jsme za vámi. A když s námi budete hovořit, třeba budeme i víc. Ale závisí na vás. Protože s námi nehovoříte, tak potom tady musíme ostatní kolegy obtěžovat těmito odbornými věcmi. Ale já doufám, že zas to není až tak nezajímavé. (Poznámka od stolku zpravodajů mimo mikrofon: Poučné.) Takže děkuji velmi panu poslanci, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Kdybyste chtěli, můžeme i přitvrdit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Pan ministr zareaguje ještě s jednou faktickou. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek: Děkuji, paní předsedající. Já se strašně omlouvám, to se nedá. Já bych neusnul. Já jsem si vzpomněl - znáte to: vy jste spolu hovořili. Nehovořili, hovořili, nehovořili, a co jste tady u všech všudy dělali? Dlouhý, Široký a Krátkozraký, Cimrman. Musel jsem to říct, já se omlouvám. Samozřejmě že spolu hovoříme, a musíme hovořit víc. Rozumím tomu, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Tím se vracíme do obecné rozpravy k řádně přihlášenému panu poslanci Strýčkovi. Ještě si dovolím načíst dvě omluvy, co tady čekají. Omlouvá se paní místopředsedkyně Věra Kovářová od 21.15 hodin z osobních důvodů a paní poslankyně Jana Krutáková od 21.15 hodin taktéž z osobních důvodů.

Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jiří Strýček: Hezký pozdní dobrý večer, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, vážení ministři, vážené kolegyně a vážení kolegové. Já bych v podstatě - samozřejmě už tady bylo hodně řečeno, ale nicméně dovolte i mně, abych tady vyjádřil svůj názor, co se týče předloženého daňového balíčku.

Jak již bylo uvedeno, vláda nám představila soubor nějakých opatření, která mají přispět k ozdravení státního rozpočtu. Já také to osobně nazývám jako daňový balíček. Příští rok by se měl podle Ministerstva financí zaznamenat pozitivní efekt ve výši - nebo by měl podle Ministerstva financí znamenat pozitivní efekt tento balíček ve výši přes zhruba 94 miliard korun a po dvou letech pak téměř 148 miliard. Tady je třeba zdůraznit jednu věc, že kromě úspor ve vládních výdajích dojde samozřejmě hlavně ke zvýšení daní zaměstnancům a firmám.

Já bych se tedy teď zastavil rád u šetření v těch výdajích, které spočívá, jak už bylo řečeno, myslím, že to tady rozebíral velmi podrobně kolega Brabec, tam dochází k seškrtání národních dotací, a to ve výši zhruba 54 nebo 55 miliard, a to v následujícím členění: průmysl a obchod 20 miliard, zemědělství 10,2 miliardy, doprava 6 miliard, místní rozvoj zhruba 3 miliardy, školství 2 miliardy a ostatní 13,4 miliardy korun.

V první řadě tedy hodlá vláda, tak jak bylo uvedeno, ušetřit zhruba 55 miliard na těchto národních podnikatelských dotacích. Pokud si dobře pamatuji, tak tento příslib již zpochybnila paní předsedkyně Schillerová, která v debatě na ČT upozornila, že analytický materiál, který byl v podstatě vydán k tomuto balíčku, má, já nevím, jestli 11, 12 stran, ale škrtům dotací se věnuje v podstatě 6 řádek a nevysvětluje se, kde se konkrétně bude škrtat. Reakce pana ministra financí byla, že se to dozvíme, až přijde návrh státního rozpočtu na příští rok do Sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP