(12.20 hodin)
(pokračuje Jan Skopeček)

Tím jsem vyčerpal, co bych vám mohl říct, jak vás zabavit, a už opravdu potřebujeme paní poslankyni Urbanovou. (Pauza.)

Kdyby ještě někdo chtěl zrušit omluvu, tak by nám v tuhletu chvíli pomohl. (Smích v jednacím sále.)

Dostal jsem zprávu, že pan kolega Munzar, člen rozpočtového výboru, na sebe vezme ten nevděčný úkol být zpravodajem.

 

Nicméně poprosím vás, abychom tuto změnu odhlasovali, abychom namísto paní poslankyně Urbanové, která ještě stále nedorazila, jsme provedli změnu zpravodaje a zpravodajem nově ustanovili pana poslance Vojtěcha Munzara.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takovou změnu zpravodaje? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? (Poslankyně Urbanová je přítomna v jednacím sále.)

Hlasování číslo 127, bylo přihlášeno 125 poslanců, pro hlasovalo 81. Návrh byl přijat.

 

Gratuluji tedy novému zpravodaji Vojtěchu Munzarovi a prosím ho, aby se ujal slova, informoval nás o jednání ve výboru a přednesl také návrh usnesení k tomuto bodu.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající, a děkuji za důvěru. Chtěl jsem vytrhnout trn z paty paní kolegyni Urbanové, vaším prostřednictvím.

Chci říci, že rozpočtový výbor projednal závěrečnou zprávu o hospodaření České národní banky za rok 2021. Jenom budu velmi stručný. Česká národní banka hospodařila za rok 2021 s účetní ztrátou 37,7 miliardy korun, a to z důvodu jak měnových operací, tak zvýšení úrokových sazeb. Nicméně jak všichni víte, vývoj inflace a vývoj úrokových sazeb, ta největší zátěž byla až v roce 2022 pro Českou národní banku, ale tou se zpráva za rok 2021 nezabývá. (Poslanec Munzar se otáčí k předsedajícímu a přebírá od něj dokument.)

Dovolte, abych přečetl usnesení rozpočtového výboru z 12. schůze ze dne 18. května 2022:

"Po úvodním slově člena bankovní rady České národní banky pana Bendy, zpravodajské zprávě poslankyně Urbanové a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. bere na vědomí roční zprávu o výsledku hospodaření ČNB za rok 2021;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí roční zprávu o výsledku hospodaření ČNB za rok 2021;

III. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Ano, děkuji, pane poslanče, za vaši zprávu.

Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu tedy končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Ptám se, zda se hlásí někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, končím tedy podrobnou rozpravu.

Zájem o závěrečná slova předpokládám, že není.

 

Ještě jednou vám přečtu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Návrh usnesení zní, že "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí roční zprávu o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2021". Tak je jasné, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takové usnesení? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 128, bylo přihlášeno 126 poslanců, pro hlasovalo 89, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat a schválen a já končím projednávání bodu číslo 126.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

128.
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2021
/sněmovní tisk 189/

I v tomto případě omlouvám veřejného ochránce práv z dnešního jednání, nebude přítomen.

Tento sněmovní tisk projednal petiční výbor. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 189/1 a já prosím, aby se slova ujal zpravodaj petičního výboru, pan poslanec Stanislav Berkovec, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, přeji vám hezký den. Dovolte, abych vás velmi stručně seznámil s projednáváním tohoto tisku 189, tedy Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2022, na řádné 8. schůzi petičního výboru 17. května loňského roku s tím, že následně vás seznámím také s návrhem usnesení číslo 48.

Zpráva je velmi podrobná, má velmi profesionální redakční členění a ta filozofie je také velmi jednoduchá. Ochránce v ní zevšeobecňuje problémy a poznatky získané svou činností a upozorňuje na potřebné změny právní úpravy. Možná řešení navrhuje Poslanecké sněmovně formou legislativních doporučení a zároveň také reaguje na to, jakým způsobem byla využita doporučení předložená v předchozích letech.

Jenom dovolte několik čísel, která napovídají o tom, že ta činnost je velmi bohatá. V roce 2021 dostal úřad 7 988 podnětů. Ten počet podnětů v působnosti se vrátil téměř na úroveň z doby před pandemií. Pomoci mohl úřad v 70 procentech lidí, kteří se na něj obrátili, a 6 010 lidí využilo informační telefonní linku k ověření, zda jejich řešení problémů je dobré, k získání informací a k další komunikaci. Mě osobně zaujala jako novináře také komunikace úřadu jako takového, to znamená 102 tiskových zpráv za to období, 4 tiskové konference, 224 nějakých podrobných informací na Facebooku a ještě takové velmi neformální typy komunikace, jako například podcasty, kterých bylo natočeno téměř padesát, podcasty Na kávu s ombudsmanem, a také se mi líbí, že úřad využil toho, co nabízí brněnský dopravní podnik. Je to galerijní tramvaj, kterou každý měsíc nabízí nějaké organizaci, takže jeden měsíc, bylo to v březnu, to byla Tramvaj s ombudsmanem, kde se lidé mohli dozvědět o činnosti úřadu. Tak tolik tedy k té zpravodajské zprávě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP