(0.10 hodin)

 

Poslankyně Lenka Knechtová: Nebudu potřebovat, paní předsedající. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, stahuji návrh. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: To je opravdu bez využití vašeho času. (Hluk v sále neustává.) Další v pořadí je paní poslankyně Mádlová. Ještě jednou poprosím kolegyně a kolegy hlavně v pravé části sálu, ale ostatně i v levé, aby se ztišili či případně se přesunuli do předsálí, ať může paní poslankyně vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Mádlová: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, já stahuji svůj návrh.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Eviduji. Další přihlášený je pan poslanec Stržínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Robert Stržínek: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, já taktéž stahuji svůj návrh.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Ano, děkuji. (Hluk v sále.) Další přihlášený je pan poslanec Berkovec. (Zpravodaj se hlásí o slovo.) Pane zpravodaji, máte přednostní sice, ale v tuto chvíli už jsem dala slovo. Budete hned posléze vystupovat. Prosím, máte slovo. A kolegyně, kolegové, prosím ještě jednou o ztišení.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, paní předsedkyně. Hezký večer, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že jsme se nakonec domluvili. Já svůj návrh také stahuji, jen bych rád připomněl pravidlo dobrých mravů, které se těch důchodů a valorizací týká. A ještě něco. Všichni známe nebo jsme studovali asi pana Baťu. Hospodářská krize vzniká na základě nebo díky krizi morálky. Hezký večer.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Teď se hlásí tedy pan poslanec s přednostním právem jako zpravodaj, pan poslanec Vojtko. A chci ještě oznámit, že pan poslanec Okleštěk mi sem přišel oznámit, že stahuje svoji přihlášku, takže ji odmazávám s jeho vědomím. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Viktor Vojtko: Dobrý pozdní večer, dámy a pánové, jenom bych poprosil, pokud budete stahovat své návrhy, abyste mi řekli, které to jsou, protože řada z vás už načetla těch návrhů několik předtím, a jestli se to týká toho, který jste ještě nenačetli, anebo jak to vlastně myslíte. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Myslím, že to je možné upřesnit i bez vystoupení na mikrofon, takže to už může proběhnout dále. Nyní neeviduji žádného přihlášeného v rozpravě. Pokud tomu tak skutečně je, rozpravu končím. Tedy končím podrobnou rozpravu a nyní je možnost vystoupit se závěrečnými slovy, o což pan předkladatel zájem nemá, pan zpravodaj taktéž, předpokládám, že nemá zájem vystoupit, ale vidím, že je zaneprázdněn. Pane zpravodaji, máte možnost vystoupit se závěrečným slovem. Nemáte zájem. Nyní ještě načtu omluvu, která v mezičase dorazila, a to je pana poslance Jiřího Strýčka od 20 hodin ze zdravotních důvodů.

Nyní tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Zazněly v něm návrhy na zamítnutí, které se hlasují v třetím čtení podle § 94 odst. 4.

A nyní tedy přerušuji 55. schůzi na dvě hodiny tak, jak byla avizovaná tato přestávka, a připomínám, že pak následně i z dohody z grémia bude za pět minut zahájena schůze 56., a hned ve 2.13 hodin, do kterých je přerušena tato schůze, tedy 55., je dle dohody z jednání grémia, rozšířeného grémia, schůze rovnou přerušena, to znamená, do 8 hodin ráno dnešního dne. Doufám, že je to z toho jednoznačně zřejmé.

Nyní tedy během pěti minut přenastavíme technicky všechno potřebné k tomu, abychom mohli zahájit 56. schůzi.

 

(Schůze byla přerušena v 0.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP