(20.00 hodin)
(pokračuje Ondřej Babka)

Celý tento návrh na odvolání tak míří absolutně mimo. Podle zákona je totiž zřejmý požadavek na nezávislý a nestranný výkon funkce, který se týká pravomocí Rady pro Rozhlasové a televizní vysílání, nikoli vystupování člena jako takového, ale pravomocí. Proto je třeba zvážit, zda jednání člena rady ohrožuje výkon těchto pravomocí. To zde také už několikrát zaznělo.

Požadavek na nezávislost a nestrannost člena rady se vztahuje výhradně k činnostem, které rada vykonává. Je tedy nesmyslné, aby člen rady musel být v uvozovkách nezávislý a nestranný ve všech svých činnostech, protože by to znamenalo, že nemůže zaujímat stanoviska a postoje k otázkám, které se nepodřizují pravomocem rady. A opět tady můžu zmínit to členství předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - v politické straně. To je pro vás menší nezávislost a nestrannost? My to tady neposuzujeme totiž jako obecně, ale pouze ke vztahu výkonu funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Hlavně si tady možná musíme všichni znova opakovat a uvědomit, člen rady je vždy nebo členem rady se stane vždy nominant nominovaný politickou stranou. Sedí tam lidé, kteří jsou nominovaní Piráty, Starosty, ODS, KDU, STAN a tak dál a tak dál, a to se tak děje vždy, ať už ho nominuje hnutí ANO, nebo jiné politické strany. Dle mého názoru může být důvod pro odvolání člena rady z funkce jenom jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost a nestrannost člena rady v případech, kdy rozhoduje o věcech, které jsou této radě svěřeny. Tedy nezávislý člen rady je takový člen, jehož jednání nepodléhá pokynům jiného subjektu. Nestranný člen rady je pak člen, který nerozhoduje ve prospěch rady.

Bohužel to, co dnes zde sledujeme, je čistě politický proces, jde o hon na čarodějnice, kdy si pětikoalice opakovaně snaží uzurpovat pozice pro svoje lidi, tak jako vytvořila dodatečná ministerstva, která v této zemi nikdo nepotřebuje, tak jako si dosazují své politické náměstky, a to samé se teď děje právě v případě pozice Daniela Köppla v bleděmodrém. Pětikoalice - a bylo to tady také zde už několikrát řečeno - má hodně kamarádů, ale málo pozic, a proto si tyto pozice snaží uzurpovat při každé příležitosti.

Já jsem v tomto případě hodně zklamaný, protože Daniel Köppl je velký odborník na média, který rozhodně do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání patří. A pokud dnes Daniela Köppla odvoláte, dojde pouze k tomu, a jsem o tom přesvědčen, že vyměníte nominanta hnutí ANO za nominanta Pirátů. Kolega Králíček se na to tady několikrát dotazoval, zda tato pozice zůstane hnutí ANO, ale já jsem přesvědčen o tom, že to děláte právě proto, že to místo, které patří hnutí ANO, nám chcete sebrat a zvolit do velké rady nominanta Pirátů. Já jsem se ve svém příspěvku záměrně nevěnoval tomu, že Daniel Köppl je opravdovým odborníkem, který do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bezpochyby patří. Jeho životopis tomu samozřejmě nasvědčuje. A nejen proto ale by dnes nemělo dojít k jeho odvolání.

Já vás v tuhle chvíli prosím, abyste to nedělali, abychom nedělali tenhle precedens, kdy odvoláváme člena velké rady jenom proto, že si pár pirátských poslanců usmyslí, že tento člověk je v uvozovkách nestranný a nezávislý při svém výkonu funkce, protože tomu tak není. Ty důkazy pro to nejsou. A prosím, neudělejme nebo neházejme tímto jeho případným odvoláním, neohrožujme nezávislost celé velké rady jako celku. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců z řad hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkný večer. Než budeme pokračovat, přečtu omluvu: dnes od 19.45 z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Helena Válková.

Jako další vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Stanislav Berkovec. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám příjemný podvečer. Dnes při projednávání tohoto bodu tady zazněla ze strany pětikoalice námitka, že tady stále opakujeme to, že pan Daniel Köppl, pan magistr, že je vynikající odborník a slušný člověk. Já jsem o tom přesvědčen, proto o tom mluvíme, a tak to velmi rád zopakuji. Ano, pan magistr Daniel Köppl je slušný člověk a vynikající profesionál a odborník. Jeho odbornost si troufám posuzovat proto, že jsem studoval na stejné škole, na které studoval masovou komunikaci v letech 1996 až 2001. Já jsem studoval obor reklamy a propagace a žurnalistiku.

Jestli dovolíte, připomenu několik momentů z jeho profesní kariéry, která je také mezi odbornou veřejností ceněna. Začínal ve výzkumné agentuře Opinion Window / Research International. Mezi lety 1998 a 1999 byl šéfredaktorem časopisu Strategie. To byl jeden ze stěžejních titulů, ze kterého čerpali odborníci, stejně jako z dalších titulů vydavatelství Economia, kde v letech 2000 až 2013 působil a měl na starosti divizi B2B titulů. Byl zároveň šéfredaktorem časopisu Marketing & Media, to je další novodobá ikona v této branži. Důvodem odchodu z vydavatelství byly rozdílné názory na další vývoj titulů.

V letech 2013 až 2020 pak pracoval pro mediální společnost a vydavatelství Empresa Media. Nejprve přišel na místo šéfredaktora tehdy vznikajícího oborového týdeníku Marketing Sales Media, rok nato se stal ředitelem redakcí a pár měsíců poté klíčovým manažerem. Mezi roky 2016 a 2020 byl i členem dozorčí rady akciové společnosti Empresa Media.

A protože někteří naši kolegové tu nebyli, když tady vážený pan kolega Juchelka citoval obhajobu, tak dovolte, abych se ještě vrátil jen k té závěrečné části, tedy k tomu, jak popisuje pan magistr celkové hodnocení jeho činnosti v souvislosti s tím obviněním, tedy v uvozovkách: "Návrh v obecné rovině vychází z toho, že jsem vystupoval ve prospěch hnutí ANO 2011, což dokumentuje na mých výrocích týkajících se volební kampaně Andreje Babiše v prezidentských volbách. Protože dle návrhu byla kandidatura Andreje Babiše navržena poslanci hnutí ANO 2011, vystupoval jsem - a teď cituji to obvinění - fakticky i ve prospěch politického hnutí ANO 2011. Prezidentskou kampaň však nevedlo hnutí ANO 2011, ale pan poslanec Andrej Babiš. Jakékoliv mé vystoupení tak musí být vykládáno v kontextu, ve kterém bylo učiněno, a nelze mi podsouvat úmysly, které jsem nijak neprojevil."

Nelze mi podsouvat úmysly, které jsem nijak neprojevil. Je znovu potřeba zdůraznit, že členství v politické straně členům rady zakázáno není, takže je přípustné, aby se člen rady s určitou politickou stranou či hnutím identifikoval prostřednictvím svého členství v ní. Nesmí to však mít vliv na nestrannost a nezávislost člena rady. "Já nejsem členem hnutí ANO 2011" - všimněte si, není členem hnutí ANO 2011 - "tedy moje vazba je významně slabší, než by dle zákona i být mohla. V návrhu se netvrdí žádný případ žádného rozhodnutí rady nebo mého jiného postupu při výkonu funkce člena rady, ve kterém by se měla tvrzená či spíše předpokládaná závislost a zaujatost projevit, žádná se totiž nikdy neprojevila. Ani výkon výdělečné činnosti není s členstvím v radě neslučitelný, pokud mi nebrání v řádném výkonu mé funkce člena rady. Nejsou tedy naplněny zákonné podmínky pro mé odvolání z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP