Sněmovní tisk 155
Smlouva o soc. zabezp. mezi ČR a Mongolskem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 2. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 155/0 dne 25. 2. 2022.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1013/17, PID KORN8JAHDBU4.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 3. 2022 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: Ing. Barbora Urbanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 3. 2022 na 16. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 176).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 155/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 6. 2022 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 171, usnesení č. 296).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 20. 6. 2022.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní spolupráce, Mongolsko, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)