(15.20 hodin)
(pokračuje Jana Pastuchová)

Já tedy apeluji na kolegy předkladatele a na všechny, kdo před volbami slibovali, že uzákonění manželství pro všechny podpoří, aby jeho pevným zařazením na dnešní den jako čtvrtý bod umožnili jeho projednávání. Pokud to neuděláme nebo neuděláte, myslím si, že to LGBT komunita může vnímat jako určitou zradu z vaší nebo naší strany, protože ten návrh nestačí pouze předložit, ale je potřeba ho otevřít, začít o tom mluvit, ale hlavně začít s jeho projednáváním. Děkuju.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Nyní je tedy přihlášen pan poslanec Berkovec a připraví se paní poslankyně Hanzlíková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení zástupci vlády, vážené kolegyně, paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám hezký den. Dovolte, abych navrhl bod, který se jmenuje Vláda likviduje svobodný tisk pomocí návrhu na zvýšení DPH z 10 na 21 %, tedy více než o 100 %. Vedou mě k tomu dva úhly pohledu. Jednak moje osobní zkušenost - já jsem vyučený knihtiskař, vystudovaný polygraf na Střední průmyslové škole grafické, takže vlastně znám celý výrobní proces ve všech technikách tisku od procesu přípravy výroby po tisk až po dokončující výrobu a distribuci. Ta druhá zkušenost je zkušenost píšícího redaktora, ať už to bylo v denících, v Hospodářských novinách třeba, kde jsem dělal tu běžnou rumařinu, zpravodajství, anebo v časopisech, zejména motoristického nebo cestovatelského charakteru, kde jsem dělal takzvané operation special. A ta třetí zkušenost, a věřte mi, že to je zkušenost k nezaplacení, je zkušenost vydavatele vlastních novin Svět motorek, kdy jsem několik let dokázal vzdorovat německým vydavatelským domům, které tady uchopily tuto oblast motoristického tisku. To jsou tedy důvody, proč předkládám tento návrh. Když si uvědomíte, jak v poslední době narostly energie, a potažmo s tím pochopitelně ceny papíru, tak toto navýšení z 10 na 21 % je opravdu symbolicky téměř tím posledním hřebíčkem do rakve.

Teď dovolte, abych citoval názor jedné dámy, která je předsedkyní správní rady Unie vydavatelů - Unie vydavatelů sdružuje 43 členů. Je to paní Libuše Šmuclerová: "Deníky byly a jsou pro čtenáře kotvou, jak se vyznat v dezinformacích a internetu. Hrozí tak zvýšená konzumace zpráv z internetu, kde technologické platformy žádnou zodpovědnost za obsah šířený na internetu nenesou a redakční zodpovědnost vydavatele nemají." Podle Unie rozdělit noviny a časopisy a knihy do různých sazeb DPH nemá žádnou logiku. Ano, je to tak: deníky, ta klasická vydavatelství, mají nějaký řád, mají nějaký morální kodex, mají nějakou platformu, mají nějaký korektiv, takže tam není možné to, co je možné dnes na internetu, že v podstatě napíšete téměř cokoliv. Jestli dnes dostávají knihy 0 % DPH - časopisy a deníky, ty přece také pomáhají vzdělanosti a rozvoji kultury.

Možná ještě doplním několik informací, jak je to v okolních zemích: takže DPH u tisku je v Německu 7 %, v Polsku 8 %, v Itálii a Španělsku 4 % a ve Francii 2,1 %.

Jsou to podle paní Libuše Šmuclerové... vlastně média mají zásadní roli klíčového pilíře demokracie. Vždycky se říkalo, že tisk je sedmá velmoc, a já si myslím, že to platí pořád, protože i dnes elektronické sdělovací prostředky, televize citují to, co píše tisk. Samozřejmě, doba distribuce je tam trochu delší, ale je to vlastně jistota a jistota distribuce kdekoliv po této planetě, takže si myslím a jsem přesvědčen o tom, že tisk stále zůstává sedmou velmocí.

A ještě dovolte, abych doplnil několik informací, které představují Unii vydavatelů, která je proti tomu navýšení. Jak jsem říkal, zastupuje 43 členů, vydávají více než 420 tištěných titulů a více než 200 webových titulů. Její členové zaměstnávají přes 5 000 pracovníků, to je tedy myšleno v redakcích, tiskárnách a distribucích periodického tisku.

A ještě informace, která se týká zásahu populace: tištěné tituly mají zásah 83 % populace ve věku od 12 do 79 let a představují více než 89 % celkového objemu hrubých inzertních příjmů vydavatelů.

Takže tolik jsem si dovolil citovat paní Libuši Šmuclerovou, která podle mě velmi pregnantně formulovala důvody Unie, a já s nimi naprosto souzním, takže ten bod se jmenuje Vláda likviduje svobodný tisk pomocí návrhu zvýšení DPH z 10 na 21 %. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Ale pevné zařazení nežádáte? To jsem nezaznamenala, že byste měl návrh.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Tak po tom bodu paní poslankyně Pastuchové, to znamená (Předsedající: Jako pátý bod dnes tím pádem.) pátý bod, ano. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Nyní tedy vystoupí s návrhem k pořadu schůze paní poslankyně Hanzlíková a připraví se pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hanzlíková: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím požádat o zařazení nového bodu s názvem Zpoždění výplaty důchodů a související problémy.

Jeden z velkých problémů, který v posledních měsících řeší až tisíce seniorů, je zpoždění vyřizování žádostí o důchod a jeho výplata. Je to z toho důvodu, že Česká správa sociálního zabezpečení je od loňského roku významně přetížená a nestíhá vyřizovat včas všechny požadavky. Dotčení senioři čekají na rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a na výplatu svého prvního důchodu několik měsíců po uplynutí lhůty 90 dnů. Největší problém samozřejmě řeší lidé, kteří nemají žádné finanční rezervy, se kterými by po dobu čekání na první výplatu nějakým způsobem vydrželi. Patří sem také osoby, které delší dobu před podáním žádosti řeší závažné zdravotní problémy, které jim znemožňují vykonávat pracovní činnost, a souběh tohoto aspektu se zpožděnou výplatou důchodu je dostává na mnoho měsíců do finančních problémů.

Důležité je připomenout, že nejde o případy, kdy by lidé buď požádali pozdě, nebo nedoložili potřebné podklady, a zpoždění by tudíž vzniklo z těchto důvodů. S tímto problémem jsem interpelovala již pana ministra práce a sociálních věcí a dostalo se mi ujištění, že samozřejmě o tomto problému vědí a že se řeší, ale zatím není vidět v praxi, že by se lhůty snižovaly.

Navíc se v posledních týdnech na mě obrací mnoho seniorů s dalším souvisejícím problémem a jedná se o to, že je kontaktují zdravotní pojišťovny, že u nich registrují dluh za několik měsíců. Tito senioři si pojištění totiž přestávají platit kvůli podané žádosti důchodu a stát ještě za ně platit nezačal. Reálně jim tak vzniká dluh a jsou to většinou částky tak, jak je informují samotní senioři, kolem 15 000 korun, ale hrozí jim samozřejmě i penále. Pro tyto seniory je to velký problém už jenom proto, že jsou někde vedeni jako dlužníci, ale samozřejmě pro některé je takováto finanční částka opravdu velkým problémem. Není možné nechat tyto lidi bez nějaké pomoci, je potřeba, aby MPSV tuto věc urychleně řešilo. Proto prosím o zařazení tohoto bodu dnes jako šestého bodu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Také děkuji. Nyní je připraven pan poslanec Vondráček se svým návrhem a následuje paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve ta technická část, ať to nějak neztěžuji paní předsedkyni. Navrhuji nový bod a ten nový bod by se jmenoval Zneužívání veřejných prostředků v oblasti komunikace a vládní propaganda. Na té písemné přihlášce jsem to asi nenapsal úplně celé, takže ještě jednou: Zneužívání veřejných prostředků v oblasti komunikace a vládní propaganda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP