(20.50 hodin)
(pokračuje Josef Kott)

Rovněž spatřuji paralelu mezi vodními plochami, které jsou předmětem daně a být nemají, a například ovocnými sady, neboť v obou případech - u vodních ploch jsou myšleny zejména rybníky určené pro intenzivní chov ryb - se jedná o celoroční náročnou činnost s vysokými náklady, kdy výsledek této činnosti je do poslední chvíle nejistý. Pokud jde tedy o vůli zákonodárce vyjmout daňové zatížení vodní plochy, pak neexistuje objektivní důvod, proč z daňového zatížení nevyjmout i ovocné sady.

Věřím, že má argumentace je poměrně jednoduchá a čitelná, a jak už jsem zde řekl, nedomnívám se, že by vyjmutí sadů zapříčinilo nějaký velký výpadek ve výběru daní v rámci rozpočtu České republiky. Jsem si vědom, že to není úplně čistá záležitost, že v podstatě stejné vyjmutí by si možná zasloužily vinice, chmelnice nebo trvalé kultury, protože i zde ty kroky v podstatě jsou nevratné, a tím, že dojde k vyklučení těchto kultur, kdyby potom mělo dojít k tomu, že se budou porosty znovu obnovovat, tak je to běh na dlouhou trať, který trvá několik let.

Poslední pozměňovací návrh, který jsem předložil s kolegyní, paní místopředsedkyní Sněmovny, paní Klárou Dostálovou, se týká květin, ale protože jsem se domníval, že ona vystoupí a já to budu moci doplnit, tak o tom tady hovořit v tuto chvíli nechci. Ale určitě si myslím, že jak řezané květiny, tak okrasné listoví si zaslouží také naši pozornost a já se budu snažit to nějakým způsobem potom okomentovat, až vás s touto problematikou obeznámí moje kolegyně.

Samozřejmě ke všem pozměňovacím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě a budu věřit, že najdou pochopení a podporu i od koaličních poslanců. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane poslanče, a poprosím pana poslance Kuklu, který má faktickou poznámku. S faktickou se rovněž hlásí pan poslanec Berkovec.

 

Poslanec Martin Kukla: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já chci podpořit poslance Kotta, prostřednictvím předsedajícího, k pozměňovacímu návrhu, co se týká včelařů. Když to vezmeme od začátku a podíváme se do programového prohlášení vlády, uvidíme, jak vláda garantovala, že bude podporovat včelařství, včelaře a tak dále. První kopanec včelaři dostali tím, že nedostali podporu na časopis, který tady vychází mnoho let, včelaři ho měli dotovaný a dostávali ho zdarma. V tuto chvíli se potýkáme s tím, že si ho včelaři musí začít platit. To byl první kopanec. Druhý kopanec byl, když se jim poškrtaly dotace na technickou pomoc a doposud nejsou vypsané.

Když se podíváme, co bylo v tom původním návrhu v konsolidačním balíčku, tak se vláda rozhodla zdanit včelaře. Včelaři mají průměrný věk přes šedesát let a je jich v České republice zhruba 57 000 členů. Vláda se rozhodla připojit se k názoru profesionální asociace včelařů, která sdružuje pouze 47 členů. Včelaři se v tuto chvíli potýkají s problémy, jako jsou ceny cukru, problémy s varroázou, dále včelí mor. Myslím, že činnost včelařů je blahodárná činnost pro celou společnost a že by jim vláda tak, jak garantovala v programovém prohlášení, měla pomáhat. Jsem velmi rád, že se tady ve Sněmovně našli včelaři jak z řad koalice, tak opozice a podal se tento pozměňovací návrh, který se malinko přibližuje požadavkům Českého svazu včelařů, a bude zde nárok na osvobození 50 včelstev a 50 000... (Předsedající: Čas, prosím.)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuju. Poprosím pana poslance Berkovce.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji hezký večer. Chtěl bych podpořit pozměňovací návrhy, o kterých mluvili mí dva předřečníci, pánové Kott a také můj další kolega, který po něm byl. Padlo tady, že je to opravdu záslužná činnost, na tom se asi shodneme. Je to nádherná činnost, která se dědí v rodinách. Díky své novinářské praxi, která se velmi často pohybuje právě i v těchto oblastech, spolupracuji už mnoho let s panem inženýrem Jiřím Vorlíčkem, takže mám od něj informace o tom, jak třeba Český svaz včelařů opravdu postihlo to, že nemůžou teď distribuovat ten časopis, ve kterém jsou důležité informace zdarma. Vydávají ho v internetové podobě nebo si ho včelaři platí sami, ale není to už tak komfortní.

Oni se opravdu snaží, aby se dostali na nějakou mezinárodní úroveň, objevují se na mezinárodních výstavách. Teď třeba bude představeno společenské oblečení včelařů. Můj kolega mluvil o tom, že Český svaz včelařů má kolem 57 000 členů. Teď do 15. září se dělají hlášení do registrace chovatelů, takže tam se pozná ten přesný počet.

Takže já opravdu podporuji tyto pozměňovací návrhy, podporuji to a byl bych opravdu rád, kdyby se třeba v budoucnu našly také peníze, které se jim vlastně vzaly, které sloužily k té informatice, k tomu časopisu, protože to byl opravdu stěžejní pramen informací pro včelaře. Jak už tady Martin říkal, průměrný věk včelařů je kolem šedesáti let, takže internet není tak úplně namístě. (Předsedající: Čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Nyní pan poslanec Ryba.

 

Poslanec Drahoslav Ryba: Takže i za mě dobrý večer, vážený pane předsedající, vážení páni ministři, zbylé poslankyně a zbylí poslanci. Rád bych se zabýval tou částí konsolidačního balíčku, která se věnuje změnám zákona o Celní správě České republiky. K tomuto návrhu jsem předložil společně s paní poslankyní Alenou Schillerovou, panem poslancem Jaroslavem Faltýnkem a panem poslancem Petrem Sadovským do systému dva pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu přijatému rozpočtovým výborem k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Samozřejmě, k těmto dvěma pozměňovacím návrhům se následně přihlásím v podrobné rozpravě.

Vzhledem k tomu, že spolu oba tyto pozměňovací návrhy úzce souvisí, tak se je pokusím odůvodnit společně. Zásadní změnou, které se budu věnovat, má být redukce počtu celních úřadů na šest a současně navrhovaná změna, která dává pravomoc generálnímu řediteli rozhodnout o zřízení územních pracovišť. To má ale dle důvodové zprávy přinést zlepšení organizace práce. Současně, pokud se jedná o součást konsolidačního balíčku, bych předpokládal, a zřejmě tak předpokládá i předkladatel, že by i tato novela měla přinést úspory. Domnívám se ale, že předložená úprava zákona o Celní správě České republiky nemá přímý dopad na konsolidaci státního rozpočtu, alespoň ne v brzké době. Proto by neměla být vůbec zařazena do konsolidačního balíčku. Naopak, dle mých informací bude mít minimálně v prvních dvou letech spíše opačný efekt. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP