Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Černý

Schůze: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 3 (18. 5. 1993)

Bod č. 6
část č. 5 (18. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 38, část č. 40, část č. 44 (21. 5. 1993), část č. 48 (1. 6. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

část č. 1 (15. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 8
část č. 19 (8. 7. 1993)

XV. Návrh na odvolání dvou členů prezídia Pozemkového fondu České republiky
část č. 16 (8. 7. 1993)

XVI. Volba nového člena prezídia Pozemkového fondu České republiky
části č. 16-17 (8. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 39 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 27 (16. 9. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 8
část č. 11 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 5
části č. 5-6 (1. 12. 1993)

Bod č. 7
části č. 9-13, části č. 16-17 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
části č. 15-16 (2. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 13
část č. 7 (16. 2. 1994)

Bod č. 14
části č. 8-10 (16. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 8
část č. 10 (23. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 5
část č. 4, část č. 6 (26. 4. 1994), část č. 20 (28. 4. 1994)

Bod č. 9
část č. 7 (26. 4. 1994)

Bod č. 11
část č. 8 (26. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 18 (28. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XXVII. Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky
část č. 35 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 5 (7. 7. 1994), části č. 13-14 (8. 7. 1994)

Bod č. 20
část č. 26 (9. 7. 1994)

XXXIV. Volba člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
část č. 31 (9. 7. 1994)

XXXV. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace
část č. 32 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 8
část č. 5 (27. 9. 1994)

Bod č. 21
část č. 10 (28. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 12 (2. 11. 1994), část č. 23 (3. 11. 1994)

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na vyjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1193 - 1196, 1230 - 1237 a 1271 - 1273
část č. 2 (1. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 5
část č. 11 (7. 12. 1994)

Bod č. 11
část č. 21 (8. 12. 1994)

Bod č. 20
část č. 32 (9. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 1 (7. 2. 1995)

Bod č. 19
části č. 10-11 (8. 2. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 13
část č. 9 (24. 5. 1995)

XVII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 19. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 12 (24. 5. 1995)

Bod č. 38
část č. 38 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

části č. 24-25 (22. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 7 (20. 6. 1995), část č. 30 (23. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 62 (29. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 20 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 13 (1. 11. 1995), části č. 32-33 (3. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
část č. 3 (31. 10. 1995)

Bod č. 5
část č. 29 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
část č. 14 (6. 12. 1995)

XXXI. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - prvé čtení
část č. 34 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XV. Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1964) - prvé čtení
část č. 11 (20. 12. 1995)

XXI. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1968) - prvé čtení
část č. 15 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 11 (7. 2. 1996)

VI. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., Ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb. (sněmovní tisk 2048) - prvé čtení
část č. 5 (6. 2. 1996)

XXVI. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 2044) - prvé čtení
část č. 13 (7. 2. 1996)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení
části č. 17-18, část č. 20 (8. 2. 1996)

L. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. (sněmovní tisk 1978) - prvé čtení
část č. 32 (9. 2. 1996)

LIX. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 2077) - prvé čtení
část č. 38 (13. 2. 1996)

LXI. Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona o ochraně zemědělství (zemědělský zákon) (sněmovní tisk 2020) - prvé čtení
část č. 39 (13. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP