Stenografický zápis 73. schůze, 29. srpna 2023Zahájení(Schůze zahájena v 10.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Radim Fiala


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 487/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela
Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová
Poslanec Ivan Adamec
Místopředseda PSP Karel Havlíček
Poslankyně Klára Kocmanová
Poslanec Robert Stržínek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Róbert Teleky
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Karel Sládeček
Poslankyně Věra Adámková
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela
Poslanec Ivan Adamec


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Taťána Malá
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Taťána Malá
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Iveta Štefanová
Poslanec Pavel Staněk
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Aleš Dufek
Poslanec Karel Haas
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka
Poslankyně Lenka Dražilová
Poslanec Aleš Dufek
Poslanec David Šimek
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová
Poslanec David Šimek
Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka
Poslankyně Lenka Dražilová
Místopředseda PSP Jan Skopeček


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka
Poslankyně Klára Kocmanová
Poslanec Aleš Dufek
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Jana Hanzlíková
Poslanec Milan Brázdil
Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka
Poslankyně Lenka Dražilová
Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Renata Oulehlová
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Michal Kučera


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka
Poslankyně Renata Oulehlová
Poslanec Aleš Dufek
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Igor Hendrych
Poslankyně Jana Hanzlíková
Poslanec Aleš Juchelka
Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka
Poslankyně Lenka Dražilová
Poslankyně Jana Pastuchová
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová
Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 490/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka
Poslankyně Marie Jílková
Poslankyně Jana Hanzlíková
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan
Poslanec Robert Stržínek
Poslanec Lukáš Vlček
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslankyně Marie Pošarová
Poslanec Lukáš Vlček
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan
Poslanec Ondřej Lochman
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan
Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Michael Kohajda
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Síla
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Michael Kohajda
Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslanec Petr Fifka
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Milan Brázdil
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Petr Fifka
Poslanec Kamal Farhan
Místopředseda PSP Karel Havlíček
Poslanec Milan Brázdil
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Vladimír Zlínský
Poslankyně Iveta Štefanová
Poslanec Petr Fifka
Poslanec David Kasal
Poslankyně Iveta Štefanová
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Petr Fifka
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Vladimír Zlínský
Poslanec David Kasal
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec David Kasal
Poslanec Petr Fifka
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek


10. Návrh poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 454/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy ČR Martin Kupka
Poslanec Antonín Tesařík
Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Karel Sládeček
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Skopeček
Ministr dopravy ČR Martin Kupka
Poslanec Martin Kolovratník
Ministr dopravy ČR Martin Kupka


11. Vládní návrh zákona o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny /sněmovní tisk 515/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Miloš Nový
Poslankyně Alena Schillerová
Ministr pro legislativu ČR Michal Šalomoun
Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Michael Kohajda


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 459/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Karel Haas
Místopředseda PSP Karel Havlíček
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Tomáš Kohoutek
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Patrik Nacher
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Schůze skončila ve 22.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP