Stenografický zápis 55. schůze, 22. února 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Václav Klučka


215. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 715/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Jaroslav Krákora


216. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 798/ - třetí čtení

Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Klán
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jan Klán
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Senátor Jiří Oberfalzer
Poslanec Jeroným Tejc


217. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 201/2012 Sb. /sněmovní tisk 861/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek


219. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 877/ - třetí čtení


(Jednání přerušeno v 10.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.33 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


220. Návrh poslanců Antonína Sedi, Robina Böhnische, Romana Sklenáka, Bohuslava Chalupy, Dany Váhalové a dalších na vydání zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu obrany a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 378/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Robin Böhnisch
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec František Laudát
Poslankyně Miloslava Rutová
Poslanec František Laudát
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Robin Böhnisch
Poslankyně Miloslava Rutová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec František Laudát
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Sedlář


221. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Farský
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání bylo přerušeno v 11.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.06 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Gabriela Hubáčková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Farský
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno od 12.22 do 12.27 hodin.)

Poslanec Vlastimil Vozka
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jan Farský
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 13.06 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jan Farský
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 13.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Štětina
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Černochová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Jana Černochová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Černochová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Stanislav Huml
Poslankyně Jana Černochová


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 929/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Roman Procházka
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Roman Procházka
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Antonín Seďa


295. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 990/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Václav Klučka


6. Vládní návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) /sněmovní tisk 994/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Pavel Plzák
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Martin Plíšek
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Jana Fischerová
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek


168. Návrh poslanců Františka Váchy, Jiřího Zlatušky, Karla Raise, Vlasty Bohdalové, Anny Putnové, Miroslava Grebeníčka, Petra Kořenka, Simeona Karamazova, Radima Holečka, Adolfa Beznosky, Františka Laudáta a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 960/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec František Vácha
Poslanec Roman Procházka
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Karel Rais
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Helena Válková
Poslanec František Laudát
Poslanec Milan Urban
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec František Vácha
Poslanec Zbyněk Stanjura


175. Návrh poslance Pavla Bělobrádka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 983/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1017/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Pavel Holík
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP