(Jednání pokračovalo ve 12.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat v projednávání návrhu poslance Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Nacházíme se ve třetím čtení a byla ukončena rozprava.

Prosím nyní o závěrečná slova, pakliže je zájem, pana navrhovatele. Není zájem. Pan zpravodaj? Nemá zájem o závěrečné slovo. Ptám se také pana poslance Jana Klána z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nemá zájem o závěrečné slovo. A ani zástupce hospodářského výboru.

Byl podán návrh na opakování druhého čtení. Je to tak, pane zpravodaji? (Souhlas.) Budeme tedy hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení. Já vás nyní všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Byl podán návrh na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona a my o tomto návrhu budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování o návrhu na opakování druhého čtení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 52, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 53, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji, pane předsedající. Ústavněprávní výbor jako garanční výbor projednal předložené pozměňovací návrhy na své schůzi 26. ledna 2017. Přijal návrh procedury, který byl distribuován pod číslem 699/10. K této proceduře - dovolím si celou proceduru nečíst, protože je celkem na osmi stranách - přijal samozřejmě stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům, byť většinou je výsledek, že stanovisko nebylo přijato. K této proceduře bych chtěl navrhnout změny tak, aby odpovídala tomu, co dále ještě zaznělo.

Jednak zde zazněl návrh pana poslance Vilímce na úpravu v bodě 2, že nebudeme hlasovat o písmenu e) -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, ale já vás neslyším, pane zpravodaji. Poprosím, aby ve sněmovně nastalo ticho a abychom se věnovali proceduře hlasování, protože pan zpravodaj navrhuje změny v této proceduře. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Tedy první navržená změna procedury je v bodě 2, hlasování pozměňovacího návrhu podaného k § 2 odst. 1. Nebude se to týkat písm. e), ale písm. f). Je to návrh přednesený panem poslancem Vilímcem. Skutečně důvodová zpráva ukazuje, že správně mělo být napsáno písm. f). Chyba se stala tím, že už v samotném tisku bylo špatně označeno toto písmeno a pan poslanec Vilímec toto převzal do znění svého pozměňovacího návrhu. To je první, řekněme technická změna.

A druhá změna, kterou bych zde chtěl navrhnout, je v bodě 12. Týká se to písmene G5 a G2. U G2 je totiž uvedeno, že tento návrh je nehlasovatelný. To je chyba. Návrh je hlasovatelný. Oba dva se týkají České televize. G5 je širší, G5 dává výjimku pro smlouvy, které se týkají výroby, vysílání a nákupu práv ke zpravodajským, publicistickým a sportovním pořadům. To je G5. Pokud G5 neprojde, budeme hlasovat G2, který se týká pouze sportovních pořadů, výjimky pouze pro smlouvy týkající se sportovních pořadů.

Takže to jsou dvě změny, které navrhuji před samotným hlasováním o proceduře, která vám byla předložena.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Já o tom hned dám hlasovat. Je to protinávrh.

 

Takže nejprve o protinávrhu pana zpravodaje na změnu procedury. U bodu 2 písm. e) bude písm. f), je to v podstatě legislativně technická úprava, a u bodu 12 - návrh G2 i v případě, že nebude přijat návrh G5, je hlasovatelný. To je úprava procedury, tak jak ji navrhl pan zpravodaj.

A já o ni zahajuji hlasování. Kdo je pro tuto proceduru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 53, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP