(18.00 hodin)
(pokračuje Seďa)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem několikrát opakovaně navrhoval, aby poskytovateli účelové podpory na financování výzkumu, vývoje a inovací mohla být i jiná ministerstva, například Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo obrany. I když mé opakované úsilí nenašlo podporu, stále jsem přesvědčen, že budoucí konkurenceschopnost naší ekonomiky, našeho průmyslu není pouze v základním výzkumu, ale především v aplikovaném výzkumu a zavádění jeho produktů do výroby. Chcete-li, úzká provázanost a spolupráce výzkumné a vývojové základny s podniky a s podnikateli. Zároveň však, jak jsem říkal, podporuji odstraňování všech administrativních překážek, které omezují čerpání peněz do výzkumu, vývoje a inovací. Proto tento zákon podporuji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Vyzula. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych také vystoupil se svou troškou do mlýna, pokud se týká podpory výzkumu a inovací.

Máme tady dva sněmovní tisky, které se oba v podstatě zabývají stejnou problematikou. Ale přitom se ptám - celý minulý rok jsme opakovaně slyšeli od pana vicepremiéra Bělobrádka, že budeme mít komplexní novelu zákona o podpoře výzkumu. Kde ji máme? Kde je tato novela, na kterou všichni čekáme? Ono se vám to možná může zdát bezvýznamná záležitost, ale není to bezvýznamná záležitost, protože do vědy a výzkumu naše republika dává více jak 30 miliard korun. A záleží nám pochopitelně na tom, protože máme kvalitní lidi, lidi takové, kteří dokážou vytvořit ledacos zajímavého. Všichni dobře znáte profesora Holého a řadu dalších. Ale my nevíme řadu věcí, nebo řada procesů ve výzkumu je tak neprůhledných, netransparentních, že prostě nevíme, jaká je kvalita současného výzkumu. To je jedna z věcí, která by se tím mohla objasnit. Nejdeme přece jenom po kvantitě, ale i po kvalitě.

Finance pro jednotlivé univerzity nebo ústavy se rozdělují podle takzvaných RIV bodů. Nebudu zabíhat do podrobností, ale v podstatě tyto body se získávají podle toho, jakým způsobem daná výzkumná skupina pracuje, jak publikuje v impaktovaných časopisech. Víme dobře, že poslední roky světem hýbou takzvané falešné RIV body, získané z falešných časopisů s vysokým impakt faktorem. Nikdo to u nás neřeší. Já se mohu přihlásit s úplně bezvýznamnou prací do vědeckého časopisu, který má vysoký impakt faktor, a nikdo nepozná, že jsem podvedl. To by ten zákon mohl řešit.

Další věc, která by se měla vyřešit, je to, jakým způsobem chceme ve výzkumu dále pokračovat. Máme výborný základní výzkum, ale máme zatím nedoceněný aplikovaný výzkum. To je oblast, která nás hodně zajímá. Samotný profesor Holý, kterého jsem zmiňoval, musel předat své výzkumy do zahraničí, aby tam, teprve v zahraničí, byly aplikovány a aby z nich byl užitek, který je.

Je to prostě celá řada otázek, které je třeba dořešit, a proto zásadně nejsem pro to, aby i když se ten zákon otevřel v takové podobě, jak je teď otevřen, se řešil ve zkrácené lhůtě, ale naopak je třeba, aby prošel diskusí ve výborech, kde by byl obohacen aspoň o některé dodatky, které vědcům a výzkumníkům pomohou, protože je evidentní, že té takzvané komplexní novely se od daného ministerstva nyní nedočkáme.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Jako další je do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Karel Rais. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já bych navázal na to, co tady už bylo řečeno, konkrétně co říkala paní kolegyně Putnová. Prostě školy čekají na to, abychom definovali, co jsou uznatelné a neuznatelné náklady zejména v oblasti investic. Tím se vracím k tomu, co říkal pan kolega Vácha, že v dubnu loňského roku jsem tady tento pozměňovací návrh dával. Bohužel nebyl akceptován a vracíme se teď zase za rok zpět. To, co nabízí kolega Vácha, já a další, určitě není ideální. Když teď popisoval chyby nebo to, co nám tam vadí, tak já bych k tomu ještě přidal, že nám tam chybí jedna část, která se týká uznatelností nákladů, které souvisí s tím, když tyto investiční prostředky jsou používány pro výuku. Doktorand, který bude pracovat na mikroskopu dvě hodiny z deseti, tak těch dvacet procent my potřebujeme také dostat do uznatelných nákladů.

Jestli tady existuje řešení, že v podstatě vysoké školy si přes ÚOHS - jak říkal pan místopředseda - zařídí, aby to bylo uznatelné, tak já o tom dost pochybuji, protože znám chování finančních úřadů před třemi čtyřmi roky a rozhodně není měkčí než letos, nebo nebudou letos měkčí než před těmi třemi lety, tak si myslím, že je podstatné, co je v tom zákoně. Osobně mi v návrhu chybí ta část uznatelnosti nákladů v případě použití těchto prostředků pro pedagogickou výuku.

Na druhou stranu zase rozumím tomu, že Ministerstvo školství potřebuje, aby ten zákon byl schválen. Je tady jistá nedůvěra. Před rokem jsme slyšeli z úst pana místopředsedy, jak tady bude ideální zákon. Není tady s prominutím v podstatě nic. Je to jakási optimalizace mezi dvěma póly a máme vybrat tu lepší variantu. Bohužel z pohledu škol si myslím, že lepší varianta je ta špatná, protože bude aspoň něco na stole, když tam přijdou kontroly. Dívám se na to těžce pragmaticky z pohledu managementu vysokých škol. Nic víc v tom není. Že je ideální, jak říkal třeba kolega Vyzula, abychom se o tom bavili, o tom absolutně není spor, ale je otázka, jestli je na to tady prostor, protože peníze na školy bohužel tečou a ministerstvo potřebuje nějaký podklad.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Teď tu mám s faktickou poznámkou přihlášenou paní poslankyni Benešovou, ale vím, že se u ní někdo opíral o stůl, tak se ptám, jestli to náhodou nezmáčknul. Takže já vás zase odmažu. S přednostním právem se hlásí pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegové, kolegyně, my se skutečně domníváme, že nebylo potřeba tuto novelu udělat, z toho důvodu, že jsou přímo použitelné právní předpisy a že to je ošetřeno tímto způsobem. Nicméně Rada vysokých škol i Česká konference rektorů říká ano, pojďme to přijmout, abychom měli jistotu. Já si myslím, že to má svoje ratio a že v tomto případě já to nebudu nijak negovat a v případě, že to skutečně projde, stáhnu svůj pozměňovací návrh, který měl ten důvod, aby tam byly odstraněny některé nedokonalosti, s tím, že jsme spěchali, aby to bylo přijato v lednu. K tomu nakonec nedošlo a teď už to celkem nemá řešení.

Jinak k tomu novému zákonu, na něm se samozřejmě pracuje. To, co tady padlo, není tak úplně pravda. Vláda už přijala věcný záměr zákona, teď už se píše paragrafované znění, už o něm diskutujeme, pošleme ho brzy do meziresortního připomínkového řízení, takže není pravda, že se nic neudělalo. To tak není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP