Sněmovní tisk 715
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 715/0 dne 11. 2. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1395/15, PID KORNA2TFZCNN.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1346).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 715/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 24. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 715/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 715/3, který byl rozeslán 7. 12. 2016 v 14:23.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 2. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 715/4 (stanovisko).
  Garační výbor návrh zákona neprojednal během 30 dnů od doručení sněmovního tisku pozměňovacích a jiných návrhů.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 2. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1557).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 3. 2017.
  Zákon Senátem schválen 20. 4. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 5. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 145/2017 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: pojistné, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)