(9.50 hodin)
(pokračuje Plíšek)

Apeluji tady nejen na ministryni práce a sociálních věcí, ale i na vládu, aby kritickou situaci z hlediska personálního zajištění lékařské posudkové služby řešila.

Shrnuji: Pokud projdou pozměňovací návrhy, které předložil ústavněprávní výbor, jsme připraveni jako klub TOP 09 tento zákon podpořit a očekáváme, že vláda alespoň připraví pro příští volební období koncepční změnu služebního zákona tak, aby státní služba byla více propustná pro lidi zvenku, to znamená z akademické sféry, ze sféry krajů, obcí, ze soukromé sféry a podobně.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď tady mám dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Pilný a potom pan poslanec Klán.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, ztotožňuji se tím, co tady říkal můj předřečník pan poslanec Plíšek. Je dobře, že senátoři otevřeli zákon o státní službě, protože se opravdu nepovedl. Bohužel, a je to také v usnesení hospodářského výboru, nebyla využita příležitost ho velmi razantně opravit. Hasíme tam požáry, které je nutné hasit, ale v zásadě všichni ministři, všichni vedoucí odborných pracovišť atd. se shodují na tom, že do státní služby není možné dostat lidi, kteří mají dostatečnou expertizu, není možné je zaplatit. My jsme tu státní správu zabetonovali. Jsou tam dva základní předpoklady. První je získat ten papír, nejlépe na soukromé škole, a druhý je odsedět si ta léta, prostě být buď ve veřejné, nebo státní správě. A to prostě nestačí. Ta příležitost otevření zákona byla prostě promarněna a opravdu uhasíme jenom požáry. A je potřeba opravdu, a v tomto volebním období se to bohužel nestane, tento zákon velmi razantně opravit. V tom smyslu je také i usnesení hospodářského výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Klána.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuju za slovo, vážený pane předsedo. Dovolte, abych zareagoval na předřečníka, ať už pana poslance Pilného, nebo pana poslance Plíška. Mě fascinuje, že vy tvrdíte, že ten zákon je nekvalitní. Ale vzpomeňte si, kdo ho tady vlastně připravoval a hlasoval pro něj. Byli jste to taky vy. To je pravda. To si najdete klidně v záznamech jednání Sněmovny. A mě pak fascinuje, když řeknete, prostě příští vláda přijde s nějakou komplexní novelou, která všechno vyřeší. Mám spíš ponětí, že až přijde nějaká nová vláda, která přijde po letošních volbách, tak ten služební zákon spíš zruší, než aby ho nějakým způsobem tady furt novelizovala. Proto říkám, je připraven nekoncepčně. A vždycky byl. A my jsme ho proto nepodporovali. Když jsem na ty problémy poukazoval, že zabetonujete státní správu, tak říkali: není to pravda. Všichni říkali: ono to bude jinak. Teď se tady tomu všichni diví. Všichni se kompletně tomu divíte jak divizny, to si řekněme na rovinu. A je to smutné. Je to smutné. Já samozřejmě, jak jsem říkal, chválím senátory, kteří řeší nějaký dílčí problém, který je nutné vyřešit, jinak by se nám ta státní správa sesypala. Ale vy tady potom říkáte, že to bylo vlastně špatně uděláno, špatně připraveno. Ale mě pak jako udivuje, že vy tady říkáte: my s tím jakoby nemáme nic společného. Ale přitom jsme to připravili my.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Taky děkuji. Pokud nejsou faktické poznámky, poprosím pana ministra Jurečku.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych opravdu stručně okomentovat některé pozměňovací návrhy, především ty, které předložila paní poslankyně Golasowská, což jsou B1 a B2.

Myslím, že zákon o státní službě přinesl na nás poměrně velké nároky. Já v rámci resortu, který mám svěřen, mám šest služebních úřadů, takže řádově jsou to tisíce lidí, které máme pod tímto zákonem. A když jsme seděli opakovaně na poradách s představenými těchto služebních úřadů, tak jsme procházeli to, co tento zákon přinesl, řekněme, za nelogické komplikace a zhoršení vůbec prostoru pro koncepční práci, kdy jsme z některých vedoucích udělali automaty na podpisy a podobně.

Přiznám zcela otevřeně, my jako resort jsme se výrazně podíleli na přípravě některých pozměňovacích návrhů, které tady budou dnes hlasovány.

Pokud jde o B1, který tu byl zmiňován, to je otázka určité systemizace, která by nemusela být schvalovaná vládou. Bavíme se opravdu o přesunech lidí, referentů, kdy například na Českém katastrálním úřadě nebo na Státním zemědělském intervenčním fondu potřebuje vedoucí služebního úřadu vyřešit systemizaci na úrovni referentů, tak aby to mohl on udělat po dohodě se státním tajemníkem a náměstkem pro státní službu. Když to dělá vláda, je to poměrně dlouhý proces. Myslím si, že to jsou úrovně, kde bych odmítl mluvit o tom, že to je politizace státní správy a podobně. Je to jenom určitá manažerská operativa, kterou tímto umožňujeme.

Pokud jde o zbývající pozměňovací návrhy, bavíme se tady o tom, aby byla určitá možnost delegovat některé úkony v případě například nějaké delší služební cesty vedoucího služebního úřadu, aby on mohl určit svého zástupce. Myslím, že to jsou logické věci. A poprosil bych, abyste opravdu podpořili pozměňovací návrhy, které paní poslankyně Golasowská načetla, protože jsme to diskutovali i s ostatními resorty. Opravdu jsou to věci, které pramení z toho, aby tady byla stabilita státní správy, ale aby tady byla také řekněme zároveň určitá efektivita a určitá schopnost manažerského řízení, abychom z těch lidí nedělali jenom ty, kteří jsou zahlceni administrativou, podpisy, výběrovými řízeními, ale aby měli prostor také na nějakou koncepční práci a některé věci mohli například delegovat.

Děkuji za pozornost a podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nejsou další přihlášky, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova pana senátora, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak.

 

Senátor Jiří Oberfalzer: Budu velice stručný. Debata byla obsáhlá při všech fázích projednávání ve Sněmovně. Je to zhruba rok, co jsem tento návrh předložil v Senátu, a chci, jako to dělám při každé příležitosti, upozornit, že 30. června ti státní zaměstnanci, kterým nebude poskytnuta možnost, kterou nabízí tato novela, budou muset skončit, čímž některé státní úřady přijdou o velké množství zaměstnanců a ocitnou se v potížích. Za zvláště závažné to pokládám u správy sociálního zabezpečení, protože to je služba pro významnou část obyvatel a bylo by nemilé, kdyby se měla rozkolísat na dobu třeba jednoho nebo dvou měsíců.

Pokud dnes schválíte tento návrh v nějaké podobě, v Senátu se dostane na program v dubnu. Připočtu-li lhůtu pro prezidenta, tak jsme v druhé polovině dubna a do 30. června bude zbývat jen něco málo přes dva měsíce. Ti lidé na těch úřadech čekají, co s nimi bude. Tak bude jistě dobrou zprávou, pokud dneska tato novela zde projde, zejména v ohledu na tyto státní zaměstnance, aby mohli přejít do státní služby.

Víc nebudu zdržovat. Děkuju za pozornost a prosím o podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana zpravodaje garančního výboru. Ten si nepřeje závěrečné slovo. Potom ještě pan poslanec Bendl - zpravodaj výboru... nepřeje si vystoupit. Pan poslanec Kučera jako zpravodaj také ne. A paní poslankyně Maxová také ne. V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem procedury.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně poslankyně, kolegové poslanci, návrh procedury projednal a navrhl ústavněprávní výbor, naleznete ho pod tiskem 798/9, a to 26. ledna 2017. Procedura je taková, že obvykle tedy jsme předřadili, pokud jsou konkurenční pozměňovací návrhy, předřadili jsme ten, který je širší, a o něm budeme hlasovat nejdříve. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP