(15.10 hodin)
(pokračuje Černochová)

Nebylo by náhodou přínosnější, pane ministře, náborový nebo jiný příspěvek vyplácet někomu, o kom víme, že je vycvičený, proškolený, má služební poměr na dobu neurčitou, u policie si něco odsloužil a bude na něm stát výcvik té další generace? Není toto mrhání finančními prostředky, že populisticky dáváte finanční prostředky pouze do náboru a neumíte ocenit a ohodnotit ty, kteří tady slouží a nasazují v našich ulicích každodenně svůj život?

Víte, já se obávám toho, že hrozí zneužití náborových příspěvků, kdy se nový příslušník vycvičí, dostane náborový příspěvek a po čtyřech letech odejde za lepším do jiného bezpečnostního nebo ozbrojeného sboru. Už dneska se děje to, že se o mladé muže a ženy schopné vykonávat tuto práci jednotlivé složky přetahují.

Opět tady budu opakovat to, co říkám: Považovala bych za přínosné, kdyby se příslušní ministři, pod které spadají ozbrojené a bezpečnostní sbory, dohodli na nějaké jednotné databázi, tak aby prostě někdo, kdo nesplní podmínky pro to být vojákem z povolání, ale může být například celníkem nebo příslušníkem Vězeňské služby, tak aby se o tom člověku vědělo a nemusel se hlásit do deseti výběrových řízení.

Náborový příspěvek prý má vést k větší atraktivitě práce u policie. Tomu se opravdu můžeme maximálně zasmát. Pan ministr se nechal slyšet, že policie potřebuje odborníky na IT, právníky, a k tomu má sloužit právě náborový příspěvek. Kde je větší atraktivita pro policisty, kteří slouží 5, 6, 7, 10 let a více? Jak bude služba atraktivnější pro ostatní příslušníky policie, když bude záležet na rozhodnutí krajského ředitele či ředitele služby policie, zdali příspěvek poskytne z vlastního rozpočtu? To jako seberou ředitelé peníze ostatním příslušníkům z osobního ohodnocení nebo z odměn, tedy těm již sloužícím policistům, na úkor těch nových, neproškolených, nevycvičených, nezkušených? Netvrďte nám tady, pane ministře, že vámi navrhovaná změna nebude mít dopad na státní rozpočet a na již sloužící policisty a celkovou stabilizaci sboru! Až si pořádně ti, kteří dneska slouží, ten návrh zákona přečtou, tak vám z toho sboru odejdou! Vzpamatujte se!

Návrh novely zákona je tedy oproti očekávání a prvního pohledu a mediálních vystoupení proti příslušníkům bezpečnostních sborů a nevede nejen k lepšímu ohodnocení a celkovému stavu v bezpečnostních sborech, ale zároveň i některé bezpečnostní sbory může ještě více destabilizovat, než je současný stav. Nemohu se zbavit ani pocitu, že se v určitých věcech domluvilo vedení policejních sborů s vládou, která slibuje snadné, ale nefunkční řešení, protože tato vláda nabízí cestu "všem přidáme a skoro nic to stát nebude, nikoho se to nedotkne". Ale to je velký omyl a předvolební populismus. Kde jste byl, pane ministře, po celou dobu svého mandátu, tři roky, že čekáte pár měsíců před volbami, abyste rychle protlačil naprosto nekoncepční, nic neřešící novelu?

Já jsem pro stabilizaci policie a zlepšení podmínek výkonu služby. Ale přiznejme si, že to něco rozhodně stojí, a ne málo. Jako lepší cestu vidím stabilizační příspěvek pro ty, kteří budou u policie již na dobu (ne?)určitou, ne jako u náborového příspěvku, kdy se jedná o dobu, kdy je nový policista u sboru na dobu určitou, místy výkonu služby, a tam to bude dávat smysl.

Dávám tedy návrh na vrácení návrhu zákona předkladateli k přepracování a za klub občanských demokratů vám sděluji, že jsme připraveni podpořit novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ale novelu, která těmto příslušníkům něco pozitivního přinese. Ne novelu, která naopak zhorší jejich situaci. (Potlesk v řadách poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Štětina. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já nevím, jestli to mám teď moc složité, nebo moc jednoduché, odpovídat na to, co jsme zde slyšeli jednak od pana ministra, od pana zpravodaje a od dvou předřečníků. Já si myslím, že nebudu tak dlouho hovořit, spíš podstatně krátce. Myslím, že několik věcí jsem naznačil, kdo o tom něco chtěl vědět, tak si to přečetl, o co šlo, když jsem se vyjadřoval v rámci diskuse o činnosti vyšetřovací komise. Ale to je za námi, k tomu se vracet nebudu.

Já jsem rád, že zde je novelizace zákona, která je potřebná. Já jsem skutečně nakloněn všem poctivým příslušníkům policie, kterých je drtivá většina, 99,9 %, kteří si zaslouží za svou práci být odpovídajícím způsobem zaplaceni, za všechno, co odpracují. Tedy ne 150 hodin dát jen tak za nic a nemít to zaplacené. Samozřejmě není to jenom můj názor, který jsem čerpal ze vzduchu, ale diskutuji s policisty, kteří byli ve výkonu služby a zejména tedy odešli po roce 2008, 2009, nebo byli odejiti.

Samozřejmě počet příslušníků policie - a v tom se, myslím, shodli všichni - má stále klesající tendenci, i když jsou některá opatření, která by mohla přinést navýšení počtu příslušníků. Ale myslím, že jsme to tady slyšeli ze dvou stran, takže k tomu se já nebudu vyjadřovat.

Ale já se vyjádřím k jedné zásadní věci. To je hlava II - Výsluhový příspěvek. Já jsem přesvědčen o tom, že každý příslušník Policie České republiky nebo vůbec ozbrojeného sboru si zaslouží řádný výsluhový příspěvek. Když srovnávám, jak jsou zaplaceni příslušníci, kteří odcházejí z různých důvodů, tak samozřejmě ti, kteří jsou ve výkonu služby a nejsou v řídicích funkcích, tak to není velká částka. Ale jsou známy případy, a já jsem to už také říkal, že zde máme případy, kdy odejde do politických funkcí bývalý vysoce postavený příslušník a má výsluhu 62 tisíc, jiný příslušník má 70 tisíc, které jsou samozřejmě nezdaněné, ale normální řádný příslušník se na tuto částku dostane maximálně tak za dva, za tři měsíce a má to jenom jednorázově. Kdežto ten, který má takovouto výsluhu, tak to má stále.

Já předložím pozměňovací návrh, ve kterém navrhnu, aby výsluhy byly zastropovány, to znamená, abychom nemohli vyplácet vyvoleným takovéto částky, o kterých jsem se zde zmínil. To znamená, že ta částka bude, a to samozřejmě musíme nějakým způsobem dát do relace k minimální mzdě nebo k průměrné mzdě atd., ale podle mého odhadu by tato částka neměla převyšovat 40 tisíc. Takže to je věc, která mě zajímá a kterou bych chtěl diskutovat. A nechci namíchnout pana ministra. Když s tím nebude souhlasit, tak samozřejmě můžeme o tom diskutovat. Ale skutečně je nemravné, abychom některým vyvoleným dávali takto velké výsluhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Jestliže je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se, zda si pan navrhovatel nebo zpravodaj chce vzít závěrečné slovo. Pan navrhovatel, prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážené kolegyně, vážení kolegové, bylo řečeno mnohé. Já nevím, jestli si budu pamatovat všechny otázky, které tady padly.

V otázce toho stabilizačního příspěvku, nebo náborového příspěvku - já úplně nevím, jestli to paní kolegyně Černochová četla, ale tam v tom zákoně se píše, že se vyplácí po půl roce, a pokud ten policista bude sloužit čtyři roky, tak nemusí nic vracet. Ale vyplácí se po půl roce. Hned, sedmý měsíc se vyplácí náborový příspěvek.***
Přihlásit/registrovat se do ISP