(Jednání pokračovalo v 13.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím, abyste zaujali svá místa. Poprosím pana zpravodaje. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. (Neustálý hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím o klid v jednacím sále. Pane zpravodaji, klidně i zakřičte.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Já bych chtěl jenom uvést, v jakém rozsahu jsme schválili pozměňovací návrhy, aby bylo každému zřejmé, o čem budeme hlasovat v tom finálním hlasování o celkovém zákoně, protože bych nerad, aby mohlo vzniknout nějaké nedorozumění snad v tom, že neproběhlo.

Schválen byl tedy pozměňovací návrh B1, který vyjímá všechny - ne národní podnik Budvar, ale všechny státní podniky bez ohledu na jejich povahu.

Schválen byl návrh J6, který vyjímá - v písmenu m) jsou uvedeny i veřejně ovládané podniky ve smyslu - vlastněných obcí, kraji, které ale musí mít průmyslovou a obchodní povahu, pak jsou tímto návrhem z registru smluv vyňaty.

Dále byly navrženy - byly schváleny změny ohledně České televize, vynětí, nebo možnost použití výjimky metadat - zveřejňování pouze metadat a adhezních smluv a také byly zveřejněny - ta výjimka pouze pro sportovní přenosy, ne pro zpravodajské a kulturní pořady.

Dále byla schválena výjimka pro vyjmenované smlouvy u veřejných vysokých škol.

Byla schválena výjimka pro to, že nebudou zveřejňovány smlouvy chráněné bankovním tajemstvím vyjma těch smluv, které se týkají použití veřejných prostředků.

Byla schválena výjimka pro smlouvy, které nakládají s výbušninami - o nakládání s výbušninami.

Bylo schváleno, že uveřejnění nepodléhají smlouvy, jejichž smluvní stranou je Dobrovolný svazek obcí, jehož členem není obec s rozšířenou působností.

Bylo schváleno, že nebudou uveřejnění podléhat kolektivní smlouvy.

Byla schválena úprava povinné písemnosti s tím, že nebude nutné smlouvu uzavírat pouze písemně, ale i jiným způsobem, který umožní uveřejnění textového obsahu smlouvy v registru smluv.

Upravili jsme účinnost.

To jsou změny, které v závěrečném hlasování stvrdíme nebo popřeme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Pokud se někteří podivují, že jsem mu dal slovo, já se omlouvám, ale jako zpravodaj má přednostní právo a může se přihlásit kdykoliv, tak je to v jednacím řádu napsáno. (Hlasy - poslanec Zavadil, poslanec Stanjura: Když je rozprava. Protichůdné názory z pléna.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP