(16.00 hodin)
(pokračuje Černochová)

Takže prosím, chovejme trošku i úctu třeba k policistům, protože skutečně silných výroků na jejich adresu, kdy jste jim všechno nasliboval, a nasliboval jste jim dlouhé zbraně, vybavení, vzpomeňte si na to. Já tady nechci zmiňovat Uherský Brod, nechci tady citovat vaše výroky, ale možná někdy a možná třeba u kafe v bufetu i s kolegou Ondráčkem si můžeme říct, a já si ty články vytáhnu, co z toho, co jste jim tehdy nasliboval, jste splnil.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Ondráčka. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: To už budou jenom tři vteřinky. K paní kolegyni Černochové, která mluví o přestupech. Takže od NCOZ, toho nového útvaru, odešli za měsíc leden dva lidé, ukončili služební poměr, a tři lidé odešli k jinému bezpečnostnímu sboru. Celkem pět lidí za tento měsíc. A co se týká vašeho působiště, to znamená hlavního města Prahy, ukončilo služební poměr 11 policistů, 3 odešli do jiného bezpečnostního sboru a 1 odešel ve zkušební době, to znamená, celkem 18 policistů odešlo za měsíc leden od policie jenom v hl. m. Praze. Jenom poznámka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dobré odpoledne, vážení paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat. S přednostním právem se hlásí pan ministr vnitra Milan Chovanec. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Už jsme vyčerpali i předsedajícího. Vážená paní kolegyně, já si nejsem úplně jist, ale určitě pan kolega Benda prostřednictvím pana předsedajícího, případně pan předsedající sám si určitě vzpomenou na to, že amnestii spolupodepisuje premiér, to znamená, že je kontrasignována premiérem ČR, a to byl tuším pan Nečas. Takže úplně si nemyslím tedy, že to tak je a že to je na prezidentovi ČR. To je jedna věc.

Druhá věc. Kdybyste mě pozorně poslouchala, tak jsem říkal, že to je díky zlepšené ekonomické situaci, díky tomu, že lidé, kteří byli puštěni na amnestii, jsou zpátky, a díky výborné práci policie a bezpečnostních sborů. O své zásluze jsem tam nemluvil ani milimetr. To znamená, byl to dík především policistům, policistkám a ostatním lidem pracujícím pro bezpečnost v ČR. Víte, já s nimi dost často hovořím a jsem připraven tu debatu s vámi vést na výboru, kam to patří.

To znamená, já vám tady veřejně slibuji, že veškeré výroky, které jsme řekli s policejním prezidentem za poslední tři roky, co policii pořídíme a navýšíme, osobně zanalyzuji, dám je do tabulky a každý jeden výrok na tom výboru spolu probereme a potom ctěné Sněmovně sdělíme, jak to dopadlo. Jsem přesvědčen, že valná část těch slibů byla splněna, a pokud není splněna v tomto čase, tak je připravena, aby splněna byla ještě do konce volebního období. Takže to je nabídka z mé strany.

Myslím si, že tu debatu jsme opravdu asi směrovali jinam než čistě k této novele, ale pravděpodobně to je potřeba, a těším se na debatu ve výborech - v jednom, ve dvou, ve třech, v kolika bude potřeba.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra. Ještě než budeme pokračovat, a to faktickou poznámkou paní poslankyně Černochové, dovolím si přečíst omluvu, kterou směřoval na předsedu Poslanecké sněmovny pan poslanec Vilímec od 16 hodin na 23. a 24. 2.

Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji panu ministrovi za tu atraktivní nabídku. Prosím, aby si zarezervoval minimálně víkend nebo alespoň tři dny, protože těch výroků skutečně bylo hodně, takže není to o tom, že bychom to probírali na výboru pro bezpečnost, který bude trvat dvě nebo tři hodiny.

Aby nedošlo k mýlce, bavíme se tady o amnestii, bavíme se tady o vězeňské službě. Velmi bych ocenila, kdybyste jako ministr této vládní koalice skutečně se snažil i přesvědčit pana ministra spravedlnosti Pelikána, aby zvedal finanční prostředky příslušníkům vězeňské služby, aby řešil elektronické náramky, aby řešil jiné věci, které v aktuálním čase vězeňskou službu velmi trápí, protože pak by možná nemusely být amnestie. Víte, ony ty amnestie, a já říkám, mně se nelíbil ten rozsah, ale ta amnestie musela vyřešit problém přeplněných věznic a to je zapotřebí si tady říct jasně, nahlas. A vy to moc dobře, pane ministře, víte. Mimochodem Praha 2, kde jsem starostkou, teď spustila projekt, kdy zaměstnává odsouzené ve výkonu trestu, nabízí jim práci i po propuštění z výkonu trestu. Myslím si, že pokud by Ministerstvo vnitra, pod které spadá i veřejná správa, dalo nějakou pobídku obcím, aby takto postupovaly i jiné obce, nejenom Praha 2, tak by to také hodně situaci v našem vězeňství pomohlo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Černochové i za dodržení času k faktické poznámce a nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. To mi umožňuje rozpravu ukončit a požádat tedy pana zpravodaje a pana ministra, jestli mají zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Jistě bude rekapitulovat rozpravu a připomene mi, že je tam návrh na vrácení. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Huml: To je právě ono. Já jsem kvůli tomu, že se změnil předsedající, chtěl připomenout, že kolegyně Černochová podala návrh na vrácení k přepracování. Já bych ale za sebe rád řekl, že je už únor, volby jsou opravdu blízko, a že pokud budete hlasovat pro vrácení, tak už se tato novela velmi pravděpodobně nestihne. Jedině že by byla v devadesátce, což je zase zvláštní řízení. O to méně by se diskutovalo ve výborech. Takže já osobně, mám-li zhodnotit tento návrh, tak ho nepovažuji vůbec za rozumný a velmi pléduji pro to, abyste pro něj nehlasovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji a skutečně v rozpravě padl návrh na vrácení od paní poslankyně Černochové. Návrh na zamítnutí nepadl. Čili než se budeme zabývat případně dalším procedurálním návrhem, nejprve musíme rozhodnout o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Já jsem zagongoval, všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a já se pokusím kolegy a kolegyně přilákat z předsálí k hlasování.

 

Počet přihlášených se ustálil a v hlasování číslo 100 rozhodneme o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 131 poslance pro 28, proti 99. Návrh byl zamítnut.

 

Můžeme tedy pokračovat v organizačních rozhodnutích Poslanecké sněmovny s tím, že organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 101, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 131 poslance pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Paní poslankyně Černochová se hlásí k dalšímu návrhu. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Teď by se asi ve standardní situaci, kdyby nebylo sedm měsíců do voleb, slušelo navrhnout výbor pro obranu, protože tady několikrát zaznělo z našich úst, že je určitá disproporce mezi jednotlivými sbory a že by možná bylo namístě to srovnat. Vzhledem k tomu, že vím, že bych byla obviněna z toho, že to zdržuji, prodlužuji, což není mým cílem, tak nenavrhuji výbor pro obranu, avšak žádám, aby vystoupil pan ministr obrany s jasným slibem, že bude mluvit s panem ministrem Stropnickým, protože vím, že spolu moc nemluví, že mezi nimi nefunguje, jak jsem říkala v Partii, chemie a že by bylo zapotřebí, aby skutečně si oni sedli a ty věci dali dohromady.

Takže moc prosím o ústní příslib pana ministra, že s panem ministrem obrany Stropnickým projedná ty věci tak, aby v těch otázkách, jak jsme tady diskutovali s kolegou Ondráčkem a vy jste s námi souhlasili, se výsluhové nároky i oceňování podle zákona 221 i podle tohoto zákona nějakým způsobem srovnalo. Moc o to prosím. Pak nebudu navrhovat přikázání výboru pro obranu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP