(12.50 hodin)

 

Poslanec Jan Farský: Dostáváme se k bodu 13 hlasovací procedury, a to k pozměňovacím návrhům podaným k § 5 odst. 6, které jsou dva, a to G3 a G6, ale totožné. Budeme tedy hlasovat o G3. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o G3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 90. Pro 108, proti 24. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Hlasování o návrhu G6 neproběhne, protože je nehlasovatelný, jak jsem avizoval, je totožný s G3. Přicházíme tedy k bodu 14 dnešního hlasování procedury a to je pozměňovací návrh podaný k § 6 odst. 3 a jedná se o návrh A3 první bod.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A3 první bod. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 91. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 53, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Pokračujeme bodem 15 a to je pozměňovací návrh podaný k § 7 odst. 1 a má písmeno A3, druhý bod v tomto pozměňovacím návrhu. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele A3, druhý bod. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A3, druhý bod. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 92. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 49, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Přecházíme k bodu 16 procedury a to jsou pozměňovací návrhy podané k § 8 odst. 2. Začneme návrhem A3, třetím bodem tohoto návrhu. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele k A3? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A3 třetí bod. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 93. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Nebyl přijat, budeme tedy hlasovat o návrhu I3. Stanovisko garančního výboru doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu I3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 94. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 131, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Návrh J4 se tak stal nehlasovatelným, neb je věcně totožný s návrhem I3, a můžeme přestoupit k bodu 17, což jsou pozměňovací návrhy podané k § 8 odst. 5, a začneme návrhem K4. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu K4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 95. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 120, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Návrh K2 se stává nehlasovatelným, protože je věcně totožný s K4, a můžeme přistoupit k 18. bodu hlasování a to jsou pozměňovací návrhy podané k účinnosti. První pozměňovacím návrhem je návrh A4, který garanční výbor doporučuje schválit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 96. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 136, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Tím se staly nehlasovatelnými pozměňovací návrhy M2 a M4 a návrh B6 byl nehlasovatelný už od počátku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Podle mých zápisků jsme prošli veškeré pozměňovací návrhy. Před závěrečným hlasováním se ještě o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den. Moc se omlouvám, ale poprosil bych pro náš poslanecký klub přestávku v trvání deseti minut po dohodě s vedením Sněmovny. Není účel nehlasovat, čili měli bychom jednat i po 13. hodině a dohlasovat to, ale prosím o těch deset minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji jednání Sněmovny do 13.06, kdy budeme pokračovat závěrečným hlasováním o zákonu jako celku.

 

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP