(12.10 hodin)

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Můžeme se tedy pustit do hlasování. Technické úpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, nebyly předneseny, takže můžeme přistoupit k samotné proceduře.

Prvním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh podaný v § 2 odst. 1 písm. f) a je to návrh písmene H. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko předkladatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 54. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším pozměňovacím návrhem jsou návrhy přednesené k § 2 odst. 1 písm. k) a první hlasovaný návrh je návrh B1, o kterém teď budeme hlasovat. Je to zrušení písmene k), tzn. vynětí jak národních podniků, tak státních podniků. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o tomto návrhu pod písmenem B1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 55. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Nehlasovatelnými se tedy staly body A1, D1.1, E1, J1.1, J5.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ještě kontrola hlasování. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Hubáčková: Dovoluji si zpochybnit toto hlasování, 55. Hlasovala jsem pro, a na sjetině mám, že jsem nehlasovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, zpochybňujete hlasování, budeme tedy hlasovat o námitce paní poslankyně.

Zahajuji hlasování o námitce. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 56. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 156, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Je tady znovu žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu B1. Je to tak, pane zpravodaji? (Ano.)

Zahajuji opakované hlasování o návrhu B1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 57. Přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 79, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Stává se mi opravdu jednou za uherský rok. Na sjetině mám nehlasoval jsem, ano, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a my budeme hlasovat o námitce pana poslance Bendla.

Zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 58. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 152, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Znovu tedy budeme opakovat hlasování o návrhu B1.

Zahajuji hlasování o návrhu B1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 59. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 85, napotřetí se to povedlo. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP