(10.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Také souhlasné stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu

Je to hlasování číslo 44. Přihlášeno je 168, pro 150, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další pozměňovací návrh je pod písmenem B, předložil ho Petr Kudela, poměrně rozsáhlým způsobem navrhl, aby provozovatelům neveřejných čerpacích stanic byla uložena povinnost registrovat se tak, aby nevznikal prostor pro uplatnění nezdaněných pohonných hmot.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Stanovisko záporné.) Výbor? (Také záporné stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 45. Přihlášeno je 168, pro 12, proti 120. Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Tím nemáme žádnou komplikaci nebo souvztažnost s písmenem C, a můžeme ho tedy hlasovat. Na výboru jsme nakonec ty pozměňovací návrhy moje pod písmenem C rozdělili na tři části, takže se vám za to omlouvám, ale musím teď tu proceduru dodržet, budeme tedy hlasovat třikrát. Nejdříve prosím hlasování o pozměňovacím návrhu C, § 5a odst.1.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Kladné stanovisko.) Výbor? (Také kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 46. Přihlášeno je 168, pro 152, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, ještě se omlouvám. Tady u toho návrhu jsem vám v té jedné větě nepředstavil, o čem je, je to o umožnění nebo zpřesnění možnosti nákupu pohonných hmot od vydavatelů palivových karet, říká se tomu někdy také fleetové kary.

Nyní tedy prosím u tohoto návrhu ještě o druhou část, která řeší stejnou věc, a je to § 5a odst. 2. Stále jsme u písmene C.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 47. Přihlášeno je 168, pro 155, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní poslední ze série hlasování o pozměňovacích návrzích, opět písmeno C, je to sněmovní dokument 5411. Tento návrh jsem také podal já, je to drobný krok na ochranu spotřebitele, jednoduše zavedení povinnosti, aby cena prodávaného stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu nebo vodíku byla na těch výdejních místech označena, resp. srovnána se standardní cenou motorového benzinu nebo motorové nafty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Také souhlasné stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 48. Přihlášeno je 168, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Potvrzuji, děkuji kolegům za ústavní většinu všech návrhů, a nyní můžeme opravdu hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 91/2011 Sb., kterým se mění zákon číslo 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona číslo 201/2012 Sb., podle sněmovního tisku 861, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasujeme v hlasování číslo 49. Přihlášeno je 167, pro 156, proti nikdo. Konstatuji, že se zákonem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné dopoledne. Než otevřu další bod, přečtu omluvu. Z dnešního odpoledne se z jednání schůze Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Igor Jakubčík.

 

Otevírám dalším bod dnešního jednání a tím je

 

219.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 877/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj garančního výboru poslanec Josef Nekl. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 877/2, který byl doručen dne 1. února 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 8777/3.

Stále zde v sále nevidím navrhovatele. V tom případě vyhlašuji přestávku pět minut. V případě, že se nedostaví pan navrhovatel, budeme pokračovat dál podle programu. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 10.28 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP