Sněmovní tisk 798
Novela z. o státní službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 28. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: Oberfalzer J.,Nenutil M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 798/0 dne 28. 4. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 5. 2016. Vláda zaslala stanovisko 24. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2016 jako tisk 798/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 627/16, PID ALBSA9LJCBN5.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 5. 2016 (usnesení č. 283). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1407).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 798/8, který byl rozeslán 18. 1. 2017 v 13:51.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 1. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 798/9 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1558).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 17. 5. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 144/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5534Radek Vondráček10995-15518.doc (40 KB) / PDF (298 KB, 3 strany) 17. 1. 2017 v 08:58:22
5535Radek Vondráček10996-15519.doc (41 KB) / PDF (298 KB, 3 strany) 17. 1. 2017 v 08:58:23
5545Pavla Golasowská11006-15535.docx (7 KB) / PDF (183 KB, 2 strany)
11006-15536.docx (37 KB) / PDF (270 KB, 12 stran)
 17. 1. 2017 v 16:23:19
5549Radka Maxová11010-15533.doc (47 KB) / PDF (411 KB, 3 strany) 17. 1. 2017 v 15:57:44
5551Pavla Golasowská11012-15537.docx (7 KB) / PDF (183 KB, 2 strany) 17. 1. 2017 v 16:27:51
5552Pavla Golasowská11013-15538.docx (37 KB) / PDF (270 KB, 12 stran) 17. 1. 2017 v 16:28:26
5554Pavla Golasowská11015-15541.docx (21 KB) / PDF (189 KB, 2 strany) 17. 1. 2017 v 17:42:36
5555Pavla Golasowská11016-15542.docx (35 KB) / PDF (268 KB, 11 stran) 17. 1. 2017 v 17:43:24


Deskriptory EUROVOCu: nedostatečná kvalifikace, odborná kvalifikace, profesní příprava, státní úředník, státní zaměstnanec, stupeň vzdělání, veřejná služba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)