(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 55. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Antonín - zdravotní důvody, paní poslankyně Bebarová Rujbrová - zahraniční cesta, pan poslanec Běhounek od 12.30 do 15.30 - pracovní důvody, pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody, paní poslankyně Dobešová - zahraniční cesta, pan poslanec Farský do jedné hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Radim Fiala - zdravotní důvody, paní poslankyně Fischerová do 16. hodiny - zdravotní důvody, pan poslanec Gabrhel - zdravotní důvody, pan poslanec Grospič z dopoledního jednání - zdravotní důvody, pan poslanec Chalupa od 10 do 13 a od 14.30 do 19 - pracovní, zdravotní důvody, paní poslankyně Kailová do 10.30 - zdravotní důvody, pan poslanec Korte - pracovní důvody, pan poslanec Kubíček do 10. hodiny - zdravotní důvody, paní poslankyně Langšádlová do 11. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Lobkowicz - pracovní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Okamura - pracovní důvody, pan poslanec Okleštěk od 13. do 19. hodiny - rodinné důvody, pan poslanec Pražák - zdravotní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Šincl - zahraniční cesta, pan poslanec Váňa - zahraniční cesta, pan poslanec Volný - zdravotní důvody, pan poslanec Zemánek od 12. hodiny bez udání důvodu a pan poslanec Ženíšek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády z pracovních důvodů, pan vicepremiér Babiš - rodinné důvody, pan ministr Brabec - pracovní důvody, pan ministr Chovanec do 13. hodiny - pracovní důvody, paní ministryně Marksová - pracovní důvody, paní ministryně Valachová od 15. hodiny - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek od 16. hodiny - pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Dnes bychom se měli věnovat bodům z bloku třetích čtení, potom bychom pokračovali dalšími pevně zařazenými body a připomínám, že ve 14.30 máme pevně zařazené body 66 a 10. Poté bychom případně pokračovali body z bloku prvních čtení. (V sále panuje rušivý hluk.)

Ještě než dám slovo panu poslanci Klučkovi, který je přihlášen k pořadu schůze, tak vás požádám o vaši pozornost a poprosím vás, abychom napravili chybu, ke které došlo včera v důsledku nepřesného záznamu o dohodě politického grémia. Když jsem interpretoval dohodu z grémia, tak u dvou bodů došlo k omylům.

Ten první problém se týká úterý 14. 3., kdy jsme se na grémiu dohodli, že pevně zařadíme body pana ministra financí, nicméně nedopatřením se tam dostal bod číslo 4, který původně měl znít 44, podle současného programu je to 42. Takže vás prosím, abychom tuto věc opravili. To znamená, že v úterý 14. 3. bychom projednávali body v pořadí 5 - a teď už podle nového číslování 42, 43, 44, 45, 265 a bod 4 bychom vrátili zpátky do pořadu bez pevného zařazení.

Současně vás prosím, abychom opravili i pevné zařazení bodu číslo 172. Dohoda z grémia zněla, že bude zařazen na dnešek po původním bodu 69, nyní tedy po bodu 67, a my jsme to zařadili sice také na středu, ale na tu příští, a po bodu 59, nyní 57. Takže prosím, abychom zrušili pevné zařazení bodu 179 na středu 1. 3. po bodu 57 a abychom tento bod zařadili na dnešek po bodu 67. Takto zněla původní dohoda z grémia, pouze došlo k technické chybě při přepisu. Myslím si, že o tom můžeme hlasovat v rámci změn pořadu schůze.

Nyní prosím pana poslance Klučku.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, rád bych vás požádal o zařazení nového bodu na program 55. schůze. Jedná se o sněmovní tisk 990, zákon o pobytu cizinců. U tohoto bodu jsme včera zkrátili lhůtu o 19 dnů, kteréžto rozhodnutí nám umožňuje již projednání tohoto bodu. Zároveň prosím o pevné zařazení tohoto bodu na dnes na odpolední jednání jako třetí bod hned za bod 10. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo se dále hlásí k pořadu schůze. Pokud se nikdo nehlásí, tak budeme hlasovat. Pro jistotu ještě jednou přečtu opravy dohody z grémia.

 

Jedná se tedy o to, že zrušíme pevné zařazení bodu 172, zákon o zadávání veřejných zakázek, ze středy 1. 3. po bodu 57 a tento bod pevně zařadíme dnes po bodu 67. Takhle zněla původní dohoda z grémia. A současně zrušíme pevné zařazení bodu číslo 4 na úterý 14. 3. po bodu 5 a zařadíme tam bod 42. Takto je správné znění dohody z grémia. Takže pokud s tím souhlasíte, hlasovali bychom jedním hlasováním.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 25. Přihlášeno je 135, pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Klučka navrhuje, abychom tisk číslo 990, což je zákon o pobytu cizinců, zařadili na dnešek pevně po bodu číslo 10.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 26. Přihlášeno 137, pro 126, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Ještě přečtu omluvy. Pan poslanec Junek se omlouvá z dnešního jednání z osobních důvodů a paní poslankyně Langšádlová se omlouvá z dnešního a zítřejšího jednání ze zdravotních důvodů.

 

Nyní nám tedy nic nebrání, abychom otevřeli první bod z bloku třetích čtení. Je to tedy bod

 

215.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 715/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr zdravotnictví a zpravodaj garančního výboru, kterým je pan poslanec Jaroslav Krákora. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 715/3. Ten byl doručen 7. prosince 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 715/4.

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak.

Ještě pan ministr Jurečka se hlásí s faktickou poznámkou? (Ministr gestem odmítá.) Není tomu tak, tak vás odmažu.

Prosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Dámy a pánové, dobrý den, vážený pane předsedající. Vzhledem k tomu, že předložený návrh byl v tomto plénu probírán již dvakrát, tak bych pouze chtěl zdůraznit, že cílem tohoto návrhu je zajistit spravedlivější rozdělení pojistného na veřejné zdravotní pojištění mezi zdravotní pojišťovny v závislosti na nákladnosti jednotlivých pojištěnců. Předložený návrh počítá se zavedením takzvaných farmaceuticko-nákladových skupin, anglicky je to Pharmacy-based Cost Groups, ve zdravotnictví tomu říkáme PCG, což umožní v rámci přerozdělování pojistného zohlednit vyšší výdaje zdravotních pojišťoven, které jsou spojeny s vyšší nákladovostí chronických pacientů.

(Řečník reaguje na přílišný hluk v sále:) Já předpokládám, že některého z vás se to bude jednou i týkat.

Jde v podstatě o to, že dneska se přerozděluje pojistné mezi zdravotními pojišťovnami tak, že každý pojištěnec podle věku má určitou hodnotu. Samozřejmě čím mladší, u dětí ne, ale řekl bych, že nejnižší hodnotou, nejlevnější pojištěnci jsou mladí muži okolo 20 let. Přes 50 let to začíná vzrůstat a potom u lidí seniorského věku se to dostává do vyšších a vyšších skupin. To znamená, že na ně dostávají pojišťovny více peněz, a my k tomu přidáváme ještě hledisko chronicky nemocných. To znamená, že ještě zdůrazňujeme, že pokud je někdo chronicky nemocný, tak na něj ta pojišťovna dostává více peněz. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP