(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko výboru nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o návrhu M1.2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 64, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 87. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším hlasovacím bodem je číslo 5. Jedná se o pozměňovací návrhy podané k § 2 odst. 1 písm. n). Jako o prvním budeme hlasovat o návrhu J6.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.) Stanovisko pana navrhovatele? (Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování o J6. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 65, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 81, proti 61. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh B3. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tu ještě žádost o kontrolu hlasování. (K mikrofonu přichází ministr Chvojka.) Pane ministře, prosím. Také se vám to, předpokládám, stalo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hlasoval jsem ano, ale mám tam křížek, takže zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zahajuji hlasování o námitce pana ministra. Kdo je pro přijetí námitky, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 66, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 158, proti 1. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu J6. Zahajuji opakované hlasování o návrhu J6. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 67, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 87, proti 58. Návrh tentokrát byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším hlasovacím bodem je už avizovaný návrh B3.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování o návrhu B3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 68, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 98. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším návrhem je návrh pod písmenem M1.3.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o M1.3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 69, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 98. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Dostáváme se k bodu číslo 6 a to jsou pozměňovací návrhy podané k § 2 odst. 1 písm. o). První hlasovaný je návrh B4.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Nebylo přijato.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o B4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 70, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 94. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším hlasovaným návrhem je ten pod písmenem J2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o J2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 71, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším návrhem ke stejnému písmeni je návrh pod písmenem L.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem L. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 72, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 95. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Sedmým bodem hlasování je pozměňovací návrh podaný k § 2 odst. 3 pod písmenem J3. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o J3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 73, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Osmým bodem hlasování je pozměňovací návrh k § 3 odst. 2 písm. e), který je pod písmenem G1. Je totožný s G4.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování o G1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 74, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 98, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Pod bodem 9 budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích podaných k § 3 odst. 2 písm. h), z nichž první hlasovaný bude návrh M1.4, kde garanční výbor nepřijal stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP