(9.10 hodin)
(pokračuje Ludvík)

V rámci druhého čtení nepadl jiný pozměňovací návrh než pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví, kterým se odkládá účinnost návrhu o jeden kalendářní rok a zároveň se aktualizují koeficienty obsažené v přechodných ustanoveních tak, aby se vycházelo z dat pro rok 2015. Tento pozměňovací návrh Ministerstvo zdravotnictví podporuje.

Dámy a pánové, díky za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy, pánové, poslankyně, poslanci, tento zákon samozřejmě výbor projednal, přijal stanoviska a doporučil legislativně technickou úpravu, kterou bych potom přednesl po otevření rozpravy. Tu bych načetl.

Jinak bych chtěl říci, že návrh na zamítnutí ve druhém čtení podán nebyl. (Obrací se k předsedajícímu s dotazem, zda může přečíst legislativně technickou úpravu. V sále je velký hluk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já prosím o klid, aby pan zpravodaj mohl nerušeně vystupovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Tak jestli můžu, pane předsedo, načíst tu legislativně technickou úpravu, která byla na garančním výboru?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Legislativně technická úprava z 24. ledna, zasedání výboru pro zdravotnictví, který je současně garančním výborem, zní: V pozměňovacím návrhu uvedeném v tisku 715/3, v bodě 1 v článku II v bodě 6, se slovo "vybraných" zrušuje.

Dovolte, abych ještě řekl zdůvodnění. Jedná se o stanovení režimu pro jednotlivá přerozdělování příjmů veřejného zdravotního pojištění, která se uskuteční v roce 2018, a uvedené slovo je zde nadbytečné a zavádějící, neboť navozuje nesprávný dojem, že se jedná o stanovení režimu pro finanční prostředky vybrané v roce 2018, přičemž by nebylo zajištěno přerozdělení prostředků vybraných již v prosinci 2017. Přerozděluje se vždy až v následujícím měsíci. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji, pane zpravodaji. Pan poslanec Heger bude dalším vystupujícím. Prosím, máte slovo. Ještě přečtu omluvu pana poslance Farského, který se omlouvá do 13. hodiny.

Pan poslanec Heger.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dobré ráno. Já bych si jenom krátce dovolil říci za klub TOP 09, že ten zákon podpoříme. Já se domnívám, že v našem zdravotnictví mimo problémy finanční, výukové a jiné věcné je také velmi klíčovým problémem technická infrastruktura pojišťovnictví, to znamená informatika, analytika a jakýsi vhled do systému z hlediska manažerského, kterým právě ta informatika chybí. Tento návrh, který -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se velmi omlouvám, ale znovu prosím Poslaneckou sněmovnu o klid!

 

Poslanec Leoš Heger: Já uzavřu tím, že návrh, který je předložen právě k té technické infrastruktuře, zejména pokud jde o cenotvorbu a úhradotvorbu, tak významně přispívá a lze to považovat za jakési doladění systému, který je sice dlouhodobě zaveden v oblasti přerozdělování mezi zdravotními pojišťovnami, ale tímto způsobem bude upřesněn.

Děkuji. To je vše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Závěrečná slova nejsou potřeba. V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem procedury hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, proceduru navrhuji následující. Za prvé by se mělo hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou jsem zde načetl. Za druhé pozměňovací návrhy 1 a 2, hlasování společně. Za třetí hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda navrhuje někdo jinou proceduru. Pokud ne, nechám hlasovat o návrhu procedury tak, jak byla přednesena panem zpravodajem.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 27, přihlášeno je 154, pro 149, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím o první pozměňovací návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: První bude hlasování o legislativně technické úpravě, kterou jsem načetl.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím pana ministra o stanovisko. (Stanovisko doporučující.) Děkuji. Stanovisko výboru? (Stanovisko doporučující.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 28, přihlášeno je 154, pro 150, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat společně o pozměňovacích návrzích, uvedených pod číslem 1 a 2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Stanovisko doporučující.) Výbor? (Stanovisko doporučující.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 29, přihlášeno 156, pro 148, proti nikdo. Tento návrh byl také přijat.

 

Pane zpravodaji?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní, pane předsedo, bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 715, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 30, přihlášeno je 158, pro 155, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Ještě dorazila omluva pana poslance Soukupa, který se nezúčastní jednání dnes od 16 hodin z pracovních důvodů a zítra se omlouvá na celý jednací den.

 

Budeme pokračovat bodem

 

216.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 798/ - třetí čtení

Tímto tiskem jsme se zabývali 3. února na 54. schůzi. Rozprava byla přerušena, budeme tedy pokračovat.

Vítám zde pana senátora Oberfalzera a prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, kterým je pan poslanec Tejc, aby se k panu senátorovi připojil.

Chtěl bych připomenout, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 798/8. Ten byl doručen 18. ledna 2017 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 798/9.

Budeme pokračovat v rozpravě. Mám do ní zatím pět přihlášek. Prosím paní poslankyni Golasowskou a připraví se pan poslanec Grospič. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP