Středa 22. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

175.
Návrh poslance Pavla Bělobrádka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 983/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jako první s přednostním právem pan vicepremiér Bělobrádek.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já podle § 86 jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky beru zpět návrh tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Já tedy beru na vědomí vaše ústní podání, kterým berete zpět tento svůj návrh, je to možné v rámci toho, že se jedná o prvé čtení. Tímto tento bod končím.

 

Dalším bodem, který otevírám, je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP