(18.20 hodin)
(pokračuje Urban)

Já si myslím, že musíme udělat něco jiného. A do toho balíku strategických rozhodnutí určitě patří daleko větší propojení výzkumu, vývoje a inovací s reálnou sférou průmyslovou, čímž neříkám, že mám něco proti základnímu výzkumu. Nicméně my se musíme pokusit prostřednictvím těch prostředků, které vynakládáme do vývoje, výzkumu a inovací, posílit to produktové portfolio, to znamená, že budeme v průmyslu dělat výrobky, které budou atraktivnější, a tím pádem také dražší a žádanější ve světě.

To samozřejmě nestačí. Kromě toho musíme hledat motivace pro posílení a modernizaci technologií v průmyslu tak, aby tam byla daleko větší robotizace, automatizace, a tak dále a tak dále. Prostě musíme jít cestou, která povede k vyšší přidané hodnotě, a tedy vyššímu výkonu z hlediska, řekněme, hrubého domácího produktu na hlavu. A docílíme toho jenom tím, že budeme společností, která bude chytřejší, bude využívat všech možností tak, abychom v tomto mohli soupeřit. A pak, když dáme plný plyn, možná pojedeme tou rychlostí jako vyspělé země a k tomu samozřejmě platí i platy v těch vyspělých zemích. Jedno s druhým souvisí tak či onak. Já neumím mluvit o jiných oborech, ale tam to bude platit pravděpodobně obdobně jako v tom průmyslu.

Tedy cesta podpory aplikovaného výzkumu. Na konci toho některého výzkumu, vývoje a inovací, musí být komerční využití. Nemůžou tam stačit jen publikace. I když u toho základního výzkumu to chápu, protože se to hodnotí velmi těžko. Ale na druhou stranu vidím zatím v současnosti velký problém mezi propojením firemní sféry s výzkumnou sférou. To si myslím, že do budoucna se musí výrazným způsobem zlepšit. A podle mého názoru se to netýká jen tohoto zákona, ale i zákona o vysokých školách, kde musí být nějaká větší vazba na reálný komerční výstup s využitelností pro firemní sféru.

Nechci vás dlouho zatěžovat. Je samozřejmě spousta dalších věcí, které by bylo vhodné udělat. Když jsem mluvil o technologické modernizaci - my nepotřebujeme další budovy. My potřebujeme ty stroje, které jsou uvnitř, vyměnit za modernější. A na těch nových strojích, modernějších, je potřeba dělat nové produkty. Je to vlastně docela jednoduché. A jestliže tady využíváme veřejné peníze, musíme je podle mého názoru využívat do budoucna efektivnějším způsobem.

Není to nic, v čem bych se chtěl vymezovat vůči těm normám, které jsou tady dnes. Ale myslím si, že tohle je základ nějaké hospodářské vize každé budoucí vlády, ať bude složena po volbách jakkoliv. Děkuji. (Silný hluk v celém sále.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Poprosil bych všechny telefonisty, aby telefonovali trochu míň nahlas, a všichni, co se spolu bavíte, kdybyste se bavili trošku míň. Zvlášť vlevo, protože ta hladina hluku je stále vyšší.

Při střídání schůze možná ještě nedošlo k přečtení omluv. Pro jistotu to zopakuji. Omluvil se pan poslanec Komárek od 18 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů, paní poslankyně Pecková do 19.00 a pan poslanec Adam Vojtěch ze zdravotních důvodů od 18.00. Nevím, jestli tyto omluvy byly přečteny, tak ať to máme v pořádku.

Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Ano, pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, k tomu, co říkal kolega Urban. S tím naprosto souhlasím a to je také tříleté snažení, které máme za sebou, kdy vznikly jednotlivé sektorové platformy. Celý průmysl je rozdělen do sedmi platforem. Vznikly národní inovační platformy a na základě dlouhodobé systematické debaty o potřebách průmyslu, protože průmysl už dneska přesahuje 35 % našeho HDP, z tohoto důvodu vznikají už programy, které jsou přímo orientovány na potřeby průmyslu. Takže už máme vypsán na Technologické agentuře první program, který je na energetiku a který je přímo podle potřeb jednotlivého sektoru, což se tady nikdy nedělalo, kdy my se skutečně spojujeme jak se zástupci komerční sféry, vědecko-výzkumných pracovišť a se státní správou.

A k tomu, co tady padlo od paní kolegyně Válkové. Ono když připravujete zásadní změnu, tak to také nějakou dobu trvá. Když se podíváte, jak se dlouho připravoval zákon o vysokých školách a co z něj zbylo a jak dlouho se připravoval občanský zákoník, což nechci úplně srovnávat, ale je to úplné překreslení mapy. A právě proto, že směřujeme k tomu, aby publikace byly významně v té váze sníženy a aby aplikovaný výzkum byl daleko větší, tak to něco trvá. Samozřejmě i zákon, který má znovu překreslit i mapu, co se týče organizace, trvá delší dobu. A my to děláme proto, aby to bylo pořádně a aby to bylo připraveno pro další vládu. Protože se ukázalo, že v této vládní koalici není podpora pro to, aby vzniklo nové ministerstvo. Takže to připravujeme pro další vládu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu místopředsedovi. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Neeviduji žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Končím o obecnou rozpravu a poprosím o závěrečné slovo pana navrhovatele a poté zpravodaje. Pane navrhovateli, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Zneužiji toho, že jako navrhovatel můžu vystoupit, abychom neprodlužovali debatu. Měli jsme tu několik vystoupení, která by se asi obecně dala shrnout jako volání po nějaké komplexnější změně tohoto zákona. Slyšeli jsme teď vysvětlení od pana místopředsedy Bělobrádka. Ano, nový zákon by byl třeba, ale práce na něm je určitě velmi složitá a bude to trvat hodně dlouho.

A obávám se toho, aby pokud bychom teď otevřeli ten zákon, došlo by ke snahám ho přeměnit k obrazu té či oné skupiny, a obávám se toho, abychom nedospěli ke stejnému výsledku, jako jsme dospěli v dubnu, kdy tam bylo obrovské množství pozměňovacích návrhů. Jestli si pamatujete, že některé jsme řešili tím, že jsem vás žádal, abyste pro ně nehlasovali, protože jsou nehlasovatelné. Ale museli jsme je hlasovat. Bojím se toho, aby pokud se ten zákon otevře, nedošlo v podstatě ke stejnému stavu jako v dubnu. Proto vás opravdu žádám, prosím, abyste znovu zvážili podporu toho zákona podle § 90. Znovu bych chtěl říct, že problém, který řeší tato velmi štíhlá a nenáročná novela, jsou v podstatě jenom dva body v § 2 odst. 2 písmeno k). Jenom dva body tam měníme tak, abychom mohli čerpat materiálové náklady a investice. (Silný hluk v celém sále.)

Problém je v tom, že problematika podpory výzkumu a vývoje je velmi složitá, málokdo jí rozumí a střetávají se tam v podstatě problémy státní podpory, kdy máme formu veřejné a neveřejné podpory. Ve vědě a výzkumu se potkávají tyhle dvě formy a - a tím budu odpovídat na vystoupení pana kolegy Sedi. Vy jste říkal, že vláda kritizovala, že tam není § 8 odst. 3. Paragraf 8 odst. 3 je doslovné - doslovné - užití písmena B bodu 5 článku 31 nařízení Evropské komise. A nařízení Evropské komise má vyšší legislativní platnost. To znamená, už tím, že je to napsáno v nařízení Evropské komise, to platí v našem právním systému a nemusí se to opakovat v tom zákoně. To znamená, že je to tam zbytečné.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Omlouvám se, pane zpravodaji. Poprosím o klid v sále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP