(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plzákovi. A nyní předtím, než dám slovo panu poslanci Gabalovi, tak přečtu došlou omluvu. Paní poslankyně Květa Matušovská se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne.

Prosím, pan poslanec Ivan Gabal s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Jenom na upřesnění panu ministrovi vaším prostřednictvím. Já jsem mluvil o kariérách nových mladých diplomatů. Nebudu tady připomínat chybné úkony Sigmunda Freuda, kam jste si to přitáhl. Takže je zřejmé, že problém politických nominací velvyslanců tady samozřejmě je, protože jich bylo víc než jeden. Ale to jsem nechtěl řešit. Chtěl jsem skutečně řešit, aby se udržovala pečlivě - a já ten zákon velmi podporuji, velmi vítám, budu pro něj hlasovat - jasná perspektiva jako základu kariéry v zahraniční službě kariérních diplomatů v tom, že ty politické nominace jsou výjimkou.

A když jste zmínil ty Spojené státy, pane ministře, tam se dělají politické nominace za finanční příspěvky na kampaň. To jste měl na mysli?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Gabalovi. Mimo jiné se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne. Teď mi byla doručena jeho omluva.

Nyní pan poslanec Milan Urban a poté pan ministr Martin Stropnický. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já už to nemůžu vydržet - bavit se na téma, kde může a nemůže být politik. My tady vytváříme vlastně z celé té politické reprezentace, pokud si to neuvědomujete, stádo trochu lidí s nižší inteligencí pravděpodobně, takoví lidé, kdoví jestli umějí číst a psát, protože vlastně nikde nemůžou být. Politik nemůže být nikde. Musíme na to udělat brzdy, zákazy, maximálně jeden za deset let a podobně. To se týká jak tohohle příběhu, tak tisíce dalších příběhů. Když to budeme dělat dál, přátelé, nezíská tahle Sněmovna ani politické reprezentace příliš kreditu navíc. Myslel jsem si, že rozhodující je, jestli ten člověk něco umí, jestli je odborník na danou problematiku, v tomto případě jestli má nějaké zkušenosti a předtím třeba byl diplomatem, pak se stal politikem, nebo byl ministrem, umí cizí jazyky, vyzná se ve světě, umí politologii líp než kdokoli jiný. V jiném případě to může být někdo, kdo je inženýrem, má matematicko-fyzikální fakultu nebo jadernou fakultu, umí to, dostal se do Sněmovny, ale v momentě, kdy se dostal sem, tak se z něj stal blbec. To tady vlastně říkáte. Já tohle prostě nejsem ochoten připustit. Myslím si, že samozřejmě mohou být na to nějaká kritéria, pohledy, ať se prověří, jestli ten člověk opravdu je zkušeným člověkem, který něco umí. Ale kopnout ho do zadku proto, že je politik, a ještě tady tomu tleskáme... Přátelé, pak se nepokoušejme o to, že tahle Sněmovna někdy získá nějaký respekt. Děkuju a omlouvám se. (Potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení časového limitu. Dalšího s faktickou poznámkou tady mám pana ministra Stropnického. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom bleskově pár stručných poznámek, protože jsem tady nebyl při celé té debatě, tak si rozhodně nechci dělat nějaký gebír na to, abych tady vynášel nějaké složité soudy u politických nominací. Myslím si, že to je, jako vždycky přece, otázka míry. Je to jenom otázka míry a nějakého nastavení. Úplně bych neargumentoval s dovolením třeba nějakým systémem zámořským. Všichni víme, jak probíhá jmenování velvyslanců ve Spojených státech. To je nepřenosné. A myslím si, že je dobře, že je to nepřenosné. Nemělo by to být podle toho, kolik kdo dá na kampaň. Měla by to být kariérní služba. Měla by to být profesní služba. Takové, jak jsou v řadě evropských zemí nastaveny. My se tomu, myslím tu rychleji, tu pomaleji, ale blížíme a neměli bychom především ten systém nastavit tak, abychom přicházeli o kvalitní lidi. A to se v těch minulých 25 letech stalo.

Dovolím si říci, že v tom roce 1990, kdy se personál obměňoval masově za Jiřího Dienstbiera staršího, tak že tam nastoupila řada lidí, kteří se to prostě nějakým způsobem vyučili, chodili i na dlouhodobé zahraniční stáže, roční, nebo dokonce dvouleté, a že bohužel řada z těchhle lidí už dneska na ministerstvu právě z důvodu toho, že tam neměli nějakou stabilitu perspektivy, nepůsobí. A je to škoda. Jeden z té generace je například Martin Povejšil, náš stálý zástupce při Evropské unii. A to se asi shodneme na tom, že to je špičkový diplomat. A jsme rádi, že ho máme. Ale několik dalších podobných už na tom ministerstvu není, a rozhodně to teď nepřipisuji na vrub současného ministra zahraničí. Měl by to být prostě vysoce odborný a politický servis. Prostě je to člověk, který má sloužit demokraticky zvolené vládě tak, aby prosazoval její zahraniční politiku v zahraničí. Tečka. Jestli se mihl někdy v politice nebo se mihl někde v byznysu, to je vedlejší. Pro mě je důležité, aby k tomu měl ten background, který tady patrně je diskutován. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v rámci obecné rozpravy. Neeviduji žádnou takovou žádost. Končím obecnou rozpravu. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o případné závěrečné slovo. (Ministr žádá o vystoupení v podrobné rozpravě.) Po obecné rozpravě? Dobře, v podrobné. Neeviduji žádný návrh, který bychom v této fázi měli hlasovat.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci - nejprve pan poslanec Martin Plíšek, připraví se paní poslankyně Chalánková.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. V obecné rozpravě jsem odůvodnil dva pozměňovací návrhy, které jsou v systému vloženy pod čísly 5758, to je jeden pozměňovací návrh, a druhý je vložený pod číslem 5759. Takže 5758 a 5759 - k oběma pozměňovacím návrhům se tímto přihlašuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Paní poslankyně Chalánková. Připraví se paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážený pane předsedající, dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaevidován pod číslem 5838. Odůvodnila jsem ho v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další je paní poslankyně Fischerová. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5831, kam ho vložil pan poslanec Zbyněk Stanjura. A protože jako členku zahraničního výboru mě to velice zajímalo, a dívám se i na pana ministra, jenom chci dodat, že to zdůvodnění tam veškeré je v systému, a určitě se s tím budete shodovat, protože to vidím jako velkou pomoc zahraniční službě. Má to hlavně pomáhat v době, kdy je potřeba rychle něco řešit, aby to pro vás bylo flexibilní, pro Ministerstvo zahraničních věcí. Tolik tedy k tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Taky vám děkuji. V tuto chvíli neeviduji žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. (Ministr se hlásí, ale předsedající ho nevidí.) Ptám se, jestli má ještě někdo zájem. Nemá. Končím podrobnou rozpravu. A ptám se pana ministra, zda má zájem... Ještě? Aha, tak pardon, tak ještě v rámci podrobné rozpravy.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuju. Já jsem se právě ještě hlásil do podrobné. Tak ještě před jejím ukončením bych chtěl v souladu s § 95 odst. 1 zákona o jednacím řádu navrhnout zkrácení zákonné lhůty mezi druhým a třetím čtením tohoto předloženého návrhu zákona. Navrhuji zákonnou lhůtu v délce 14 dnů zkrátit na 7 dní. Takže ze 14 zkrátit na 7 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano. Děkuji. Tak tedy v tuto chvíli končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda má ještě pan ministr zájem o závěrečné slovo, případně pan zpravodaj. (Ministr a zpravodaj spolu diskutují a předsedajícího nevnímají.) Asi nemají.

Tím pádem bychom přistoupili k hlasování o návrhu pana ministra, který navrhuje zkrácení lhůty pro třetí čtení, a to ze 14 dnů na 7 dnů. Přivolám naše kolegy z předsálí gongem a eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji a poprosím vás o nové přihlášení vašimi hlasovacími kartami. Ještě chviličku počkáme, než se nám ustálí počet hlasujících. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP