(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Hovorka. Pardon, teď se mi přihlásil s faktickou poznámkou pan MUDr. Plzák? Je tomu tak? Tak prosím, faktická poznámka. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. Opravdu faktická poznámka k panu ministrovi. Ten limit se týká hlavně doplatků za léky. A to je věc, kterou v případě, že se doplatky hrozně liší v těch lékárnách, mi nikdo dosud nevysvětlil. Já prostě nerozumím tomu, proč některá lékárna nemá žádný doplatek na stejný lék a některá má - a to jsou řádově i stokoruny. A tyto věci spolu úzce souvisí. Já myslím, že pokud chceme nějakým způsobem řešit tuto věc, tak bychom se měli zaměřit i na to, proč jsou takové odlišnosti v těch doplatcích.

To je opravdu faktická poznámka. Já děkuji za ten prostor.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já také děkuji. Takže pan poslanec Hovorka má slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se chci jenom malinko vrátit k zavedení limitu na doplatky. Víme, že na začátku, kdy se zavedly regulační poplatky, tak jako protiopatření, které mělo být výrazně sociální, se zavedl limit započitatelných doplatků a poplatků. Ten byl stanoven na 5 tis. korun. V době, kdy bylo potřeba prokázat efektivitu regulačních poplatků, a protože se zjistilo, že z toho limitu se čerpá málo, se ten původní limit zmenšil z 5 tis na 2,5 tis. korun. Ale je třeba si uvědomit, že předtím žádný limit nebyl, tzn. že člověk zaplatil na doplatcích třeba 30 tis. korun za rok, tak mu nikdo nic nevrátil. Nyní ten limit je už nastaven poměrně nízko a nyní navrhujeme ještě jeho snížení, a to plošně ve dvou kategoriích, kdy já se skutečně přimlouvám za to, že by to mělo být spíš cíleně v určitých indikacích, v určitých skupinách, které jsou nejvíce ohroženy.

Jinak samozřejmě ten zásah do systému zdravotního pojištění 450 mil. korun. Je to v době, kdy se výrazně navýšily platy v nemocnicích. A bude to znamenat, že zdravotní pojišťovny na konci roku skončí s nulou nebo možná malinko se zápornými čísly. Čili je to jakoby takové opatření, které jde proti stabilizaci systému zdravotního pojištění.

Čili chtěl bych nějaké vysvětlení, proč vláda, Ministerstvo zdravotnictví přichází s tímto opatřením, které přinese vlastně další zátěž toho systému, na který podle mě pojišťovny v současné době nemají prostředky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku. Končím obecnou rozpravu. A poprosím o závěrečné slovo případně pana navrhovatele... Má pan ministr zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já celkem vnímám všechny tyhle námitky a myslím, že bude velký prostor jak ve výboru, tak ve druhém čtení je všechny zodpovědět. Teď myslím, že jsme trošku v časovém presu. Nicméně jenom pár poznámek.

Přece jen si uvědomme, že průměrný důchod je dnes kolem 12 tis. korun. A průměr znamená, že dvě třetiny lidí ho ani nemají. To znamená, že u kategorie nad 65 let si skoro myslím, že tam každá stovka dobrá. Vycházeli jsme z tohohle.

U těch dětí je to trošku jiné v tom, že moje profesní zkušenost ukazuje, že nemoc chodí daleko více po sociálně slabších skupinách než po těch dalších. Já vnímám námitky dělat to podle diagnóz. My přece jen nemáme určené platby za jednu diagnózu, máme za skupinu diagnóz, takže to je problematické. Nicméně jsem otevřen opravdu diskusi, diskusi na téma doplatky v lékárnách také.

Já si myslím, že je důležité, aby tento zákon teď prošel do druhého čtení, a tam si myslím, že jsme schopni opravdu velmi podrobně návrh zdůvodnit, včetně toho, že zákon má platit od 1. ledna 2018, což jinými slovy znamená, že budou zakomponovány tyto náklady do úhradové vyhlášky roku 2018. A já se mohu zaručit, že ta bude postavena tak, aby systém veřejného zdravotního pojištění neruinovala, ale aby zůstal ve vyrovnaných číslech.

Takže poprosím o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí tohoto návrhu nebyl přednesen, takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný takový návrh nevidím. Můžeme přistoupit k hlasování.

 

Já se ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 106, přihlášeno 118 poslanců, pro 88, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k dalšímu projednání? Nevidím žádný takový návrh. Tímto jsme vyčerpali tento bod, který mohu uzavřít.

Máme 18.56. Má ještě někdo pocit, že by bylo důstojné otevírat další bod v tuto chvíli? Já si to nemyslím. (Nikdo se nehlásí.)

V tom případě přerušuji jednání této schůze Poslanecké sněmovny, a to do zítřejšího dne, kdy budeme pokračovat v 9.00 bodem číslo 293 odpovědi na písemné interpelace.

Já vám děkuji, že jste vydrželi. Hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP