Stenografický zápis 55. schůze, 23. února 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


293. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Zbyněk Stanjura


172. Návrh poslanců Jana Volného, Jaroslava Faltýnka, Karla Šidla, Karla Fiedlera, Františka Laudáta, Adolfa Beznosky, Jaroslava Klašky, Milana Brázdila, Miloslavy Rutové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 976/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Vácha
Poslanec Jaroslav Faltýnek


173. Návrh poslanců Heleny Válkové, Jitky Chalánkové, Pavly Golasowské, Miloslavy Rutové, Jany Hnykové, Hany Aulické Jírovcové a Radky Maxové na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s problematikou umisťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 977/ - prvé čtení

Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Alena Nohavová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Roman Sklenák


82. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Věry Kovářové, Miroslava Kalouska a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek


83. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Jana Chvojky, Pavla Blažka a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 232/ - prvé čtení

Poslanec Jan Farský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček


210. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016 /sněmovní tisk 996/ - prvé čtení

Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno od 11.02 do 11.07 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Laudát
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek


270. Dotační programy zemědělství pro rok 2017 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 978/

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Marie Pěnčíková
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Ladislav Velebný


211. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


294. Ústní interpelace

Poslanec Jaroslav Holík
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Holík
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Marek Černoch
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Marek Černoch
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vít Kaňkovský
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vít Kaňkovský
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Valenta
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Valenta
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Jana Hnyková
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Olga Havlová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Olga Havlová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Martin Novotný
Poslankyně Miloslava Rutová
Poslanec Simeon Karamazov
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Simeon Karamazov
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jaroslav Holík
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jaroslav Holík
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Anna Putnová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Anna Putnová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslankyně Pavla Golasowská
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Pavla Golasowská
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jiří Koubek
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jiří Koubek
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Marie Pěnčíková
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Jiří Petrů
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jiří Petrů
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Nina Nováková
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Nina Nováková
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Pavla Golasowská
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Simeon Karamazov
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Simeon Karamazov
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání skončilo v 18.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP