(9.40 hodin)
(pokračuje Klán)

Teď tady otevřu ještě jeden problém, který se týká zákona o státní službě a služebního zákona. Je to střet zákona o státní službě a volebního zákona. Vy víte, že v minulém roce kandidovalo v krajských volbách mnoho státních úředníků. Nastal tam určitý rozpor mezi zákonem o státní službě a volebním zákonem. Je chyba, že tady dnes nemáme ministra vnitra, aby nám tom trošičku osvětlil. Protože stále ještě v dnešní době není vyřešen tento rozpor, kdy někteří úředníci státní správy zastávají zároveň i mandáty krajských zastupitelů, i když jim volební zákon říká něco úplně jiného. Oni se odvolávají právě na zákon o státní službě.

Já jsem zvědav, jestli Ministerstvo vnitra v dohledné době, po uplynutí tří měsíců, jak tam říkají v tom nezávislém stanovisku odborníci na právo, že odvolá daného státního úředníka z pozice krajského zastupitele. Já jsem na to moc zvědavý. Protože tento problém se tady vyskytuje, a vyskytuje se v tom ohledu, že ti státní úředníci byli jakoby - řekněme to na rovinu - trošičku zneužiti v té volební kampani a dostávali mnoho preferenčních hlasů a často vyhrávali ty volby, i když věděli, že jsou v rozporu s těmito zákony. Protože si ty zákony vykládá každý, jak chce, a to je špatně. Dokud si ty zákony bude každý vykládat, jak chce a po svém, tak jsme se dostali do pěkného chaosu. A když je nedodržuje ani vysoký státní úředník a říká - já počkám, až jak rozhodne Ministerstvo vnitra, které je výkladcem tohoto zákona, ať o státní službě, nebo volebního zákona, a je tam tento rozpor, tak když to nevyřešíme, hrozí nám to, zase ti státní úředníci budou kandidovat v jakýchkoliv volbách, budou vyhrávat ty volby. A oni si řeknou - nás se ten zákon netýká, prostě nás se týká zákon o státní službě a netýká se nás volební zákon, i když jsou normálně voleni v těch volbách. Tento problém ani jeden pozměňovací návrh neřeší. Stále to tady není řešeno.

Já tady na to upozorňuji veřejně, tak abychom si to uvědomili, že ten problém tady může nastat znovu, jako nastal při minulých volbách do krajských zastupitelstev. Podotýkám tady, že existují příklady, kdy stále toto není vyřešeno. Já to nebudu jmenovat, protože každý si odpoví sám, který problém není vyřešen. Na to se můžete každý podívat a zjistit si to, který problém není vyřešen. Oni veškeří státní úředníci, ať je to třeba paní Wildumetzová, která byla na Ministerstvu vnitra a je nyní hejtmankou a předsedkyní Asociace krajů, se vzdala toho postu na Ministerstvu vnitra, protože byla v rozporu s těmi zákony. Ale stále ještě není některý případ vyřešen.

Já jsem opravdu zvědav, co udělá Ministerstvo vnitra. Mě mrzí, že tady není ministr vnitra ani pan premiér, protože se to týká celé vlády. To si to neuvědomujete? Pak je to prostě taková legrace, že si každý vyloží zákon po svém a řekne - my vlastně to tak nějak vyložíme, necháme to plavat, radši nikoho nebudeme ani dráždit, kdybychom to najednou začali řešit, tak si znepřátelíme některá politická hnutí, která jsou v tom zainteresována, například co kdyby ty volby dopadly nějak, tak to radši necháme plavat a uděláme výjimku, pro tentokrát to necháme být. (Neustálý hluk v sále.)

No nenecháme to být. Já to tady říkám otevřeně, že je to problém, který je potřeba řešit. Nad tím se, dámy a pánové, zamysleme. Zamysleme se nad tím.

A pokud jde o ty různé výjimky, které se tady dělaly, když se ten služební zákon tvořil, víte, ten služební zákon byl tvořen rychle, nedokonale. A to se ukazuje nyní, kdy hasíme ty různé požáry, ať se jedná o posudkové lékaře, nebo to, co tady řešil sám Senát ohledně finančních úřadů a dalších těchto věcí, nebo se tam jedná o tu praxi. Je to problém, ten zákon se vyvíjí v čase, ukazuje se na různé problémy, které souvisejí i s ostatními zákony. Ale že se nějakým způsobem různé zákony vykládají, jak chtějí, je opravdu problém.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se omlouvám, že vás přerušuji. Znovu prosím Sněmovnu o klid. Je to dneska potřetí - a počtvrté začnu jmenovat, tak aby všichni ti, kteří hlučí, byli na věky zaneseni ve stenoprotokolu.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za zjednání klidu. Já chápu, že tady některé věci říkám poněkolikáté, opakování je matka moudrosti, ale na ty státní úředníky a rozpor s volebním zákonem jsem musel poukázat. Poukázat, protože když se mi dostalo do rukou stanovisko Ministerstva vnitra, resp. pana Postráneckého, kde se říká, že daný státní úředník si do tří měsíců musí vybrat - já nevím, kde na to přišli, ale to je jedno, napsali tam tři měsíce. Napsali to tři na sobě nezávislí právníci, kteří učí ústavní právo. A hle - někteří státní úředníci si stále nevybrali. Takže já si pak fakt už nevím rady s tím, jak si ty zákony každý má vykládat. Pro někoho platí, pro někoho ne. Nad tím se opravdu zamysleme.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Plíška. Po něm vystoupí pan ministr Jurečka.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se jménem poslaneckého klubu TOP 09 také vyjádřil k tomuto návrhu.

Já musím na úvod konstatovat, že jsme spíše očekávali, že vláda předloží do Poslanecké sněmovny koncepční novelu služebního zákona, protože se ukázalo, že v celé řadě věcí, jako je např. propustnost míst ve státní službě, jako je např. neustálé opakování výběrových řízení na některá místa a nemožnost obsadit některá místa ve státní službě, jako je např. odměňování apod., že dostaneme koncepční návrh. K tomu nedošlo a aktivity se chopili senátoři, předložili novelu, která skutečně hasí určitý požár v tom smyslu, že přicházejí s výjimkou pro vzdělání z hlediska maturity a výučního listu pro určité zaměstnance státní služby. Týká se to zejména zaměstnanců v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Já bych spíše čekal, že neutěšenou situaci zaměstnanců v resortu MPSV bude řešit příslušná paní ministryně, paní ministryně Marksová. Že to nebudou muset řešit senátoři.

Ústavněprávní výbor doporučil změnit, nebo upravit tento návrh tak, aby ta výjimka nebyla neomezená, aby tam byl určitý věkový limit a současně příslušná léta odpracované praxe. Bude to možnost, nikoliv automatická výjimka ze vzdělání. Jak bohužel přiznali i zástupci Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí, kdybychom tu výjimku dnes neschválili, tak stejně vzhledem k tomu, jak nekvalitní je zákon o státní službě, tak stejně ta místa by nebyla obsazena a hrozilo by, že by některé činnosti nebyly v rámci státní služby zajištěny.

A tady se ptám samozřejmě - není zde přítomen ani ministr vnitra, ani paní ministryně práce a sociálních věcí, které se tento zákon z velké části týká - jaké koncepční kroky pro zkvalitnění, propustnost a zatraktivnění státní služby hodlají tito ministři a vláda dělat, tak aby vládu nemuseli zastupovat buď senátoři, nebo poslanci ústavněprávního výboru. Protože kromě záležitosti výjimky ze vzdělání pro určité profese, jak jsem zmínil, omezené určitým věkem a určitými léty praxe, ústavněprávní výbor také přijal některé pozměňovací návrhy, které ale ovšem z mého pohledu hasí požáry a nemohou řešit situaci a nekvalitní části toho služebního zákona. Jde pouze skutečně o hašení některých požárů. A je smutné, že vláda koncepční novelu, která by reagovala na problémy služebního zákona, dodnes do Poslanecké sněmovny nepředložila, a jak se zdá, už v tomto volebním období ani nepředloží.

Proto ty pozměňovací návrhy, které směřují k tomu, aby se více používal zákoník práce při určitých profesí, a ne služební zákon, my podpoříme.

Stejně tak podpoříme i pozměňovací návrh paní poslankyně Maxové, který se týká posudkové lékařské služby. Už dlouho se ví, jaká je personální - neutěšená - situace v rámci posudkové lékařské služby. A já žasnu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí to chce řešit jenom tak, že si prodlouží příslušnou lhůtu, kdy ty problémy chce řešit, a tím pádem se toho řešení nemusíme dočkat. Mám obavu, že se ho nedočkáme ani v té zkrácené lhůtě. Ale aspoň tady bude jasně stanovené pravidlo. A pokud v budoucnu ministr práce a sociálních věcí přijde s tím, že tu lhůtu chce opět prodloužit, tak by Poslanecká sněmovna měla toto odmítnout. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP