(11.20 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Zopakuji poslední větu, že mě to trochu připomíná přístup vlády k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Budeme sice tvrdit, že to máme, dokonce se to tak bude jmenovat, ale ten obsah vykastrujeme tak, že bude v podstatě úplně nefunkční. Takhle jste si schválili zákon o rozpočtové odpovědnosti, a pokud dnes projdou pozměňující návrhy a schválíme tenhle zákon, tak přesně tak to bude s registrem smluv. Budeme sice tvrdit, že to máme, ale bude absolutně nefunkční.

Já si myslím, že tenhle přístup není úplně fér. Fér byla zcela vážná diskuse o tom, jestli registr smluv ano, nebo ne. Pokud jsme se rozhodli, že ano, tak ho nedělejme nefunkční. Já sice chápu předkladatele, který se trápí tím, že národní podnik Budvar bude v nevýhodné pozici, protože proti všem ostatním soukromým pivovarům bude muset zveřejňovat smlouvy. Ale ta příčina není v tom, že máme registr smluv. Ta příčina je v tom, že stát vlastní pivovar. Od toho si přece lidé stát zřizují, aby vlastnil a provozoval pivovary. To je jedna ze zásadních úloh státu. Doufám, že jste postřehli ironii v té mé poslední větě.

Prostě nemůžeme koláč mít a současně ho jíst. Nemůžeme říkat, že tyhle podniky chceme, aby zůstaly státní, ale nechceme, aby zveřejňovaly smlouvy. Prostě budou-li státní, musí zveřejňovat smlouvy. To je smysl zákona o registru smluv. A že je v tom jistá nevýhoda - nezaměňujme následek a příčinu. Ta příčina je v tom, že ty podniky jsou státní, ne že existuje registr smluv.

Z tohoto důvodu náš poslanecký klub nepodpoří ani jeden pozměňující návrh, ani zákon jako celek. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám taky děkuji. Faktická poznámka pana poslance Martina Komárka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Komárek: Já chci zareagovat na pana kolegu Kalouska. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já vím, že to panu Kalouskovi bude možná nepříjemné. Já z toho také nemám radost. Ale co se týče registru smluv, já s ním naprosto a do písmene souhlasím. Nesouhlasím, co se týče té rozpočtové odpovědnosti. Ale co se týče registru smluv, myslím, že to řekl naprosto přesně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní tedy řádně přihlášení do obecné rozpravy. Nejprve vystoupí pan poslanec Grospič, připraví se pan poslanec Vilímec. (Hlasy z řad poslanců KSČM: Omluven.) Takže pan poslanec Grospič se omlouvá z dnešního jednání. Nyní tedy pan poslanec Vilímec, připraví se pan poslanec Karamazov.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi načíst opravu tiskové chyby, která se dostala do mého pozměňovacího návrhu, který je evidován pod bodem H, a to v alternativě A, kdy místo písmene e), které je tam chybně uvedeno, by mělo být uvedeno písmeno f). Podotýkám, že i z důvodové zprávy vyplývá, že se skutečně jedná o osvobození z povinnosti registrovat smlouvy dobrovolných svazků obcí, nikoliv veřejných vysokých škol.

Musím také konstatovat, že ta chyba byla převzata už z toho sněmovního tisku, který tu chybu také obsahuje. Takže proto musím učinit tuto opravu. Takže ještě jednou přečtu u svého pozměňovacího návrhu pod písmenem H v alternativě A - místo písmene f) - místo písmene e), které je tam chybně uvedeno, bude uvedeno písmeno f). Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já děkuji. Myslím si, že tento návrh lze zahrnout do legislativně technické úpravy. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Karamazov, připraví se pan poslanec Grospič. (Hlasy z řad KSČM: Není, omluven.)

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci na tomto místě opakovaně vyjmenovávat všechna slabá místa a dlouze argumentovat, proč je zapotřebí registr smluv změnit. Zmíním jenom jen v krátkosti dvě oblasti, které dle mého názoru trápí praxi nejvíce.

První z nich je klíčová otázka bezpečnosti země. Od 1. července bude muset být v registru každá smlouva nad 50 tis. korun, jinak bude stižena neplatnosti. Pomalu se proto v registru smluv začnou objevovat i citlivé údaje obsahující např. nákup výbušnin, o jejich přepravě či o investicích do technologií, které výbušniny vyrábějí. To snad při stávající bezpečnostní situaci nemůže ani nikdo myslet vážně. Apeluji proto na vás, kolegyně a kolegové, abyste schválili výjimku formulovanou v mém pozměňovacím návrhu pro smlouvy, které se týkají nakládání s výbušninami. Je naprosto nepřijatelné, aby takto citlivé údaje visely na internetu a každý zločinec se na ně mohl podívat, a tím potenciálně ohrozit bezpečnost naší země.

Druhou velmi citlivou oblastí jsou tolikrát zmíněné veřejně vlastněné společnosti. Zastánci úplného zveřejňování však zapomínají, že akciová společnost není obec. Akciová společnost je podnikatelským subjektem, jehož primárním cílem je vydělávat peníze, které následně odvádí do veřejného rozpočtu. Pokud ztížíme těmto subjektům jejich postavení na trhu, řežeme tím pomyslnou větev nejen pod nimi, nýbrž i pod státem, kraji a pod obcemi. Uvědomme si také prosím, že budějovický Budvar se téměř v ničem neliší od celé řady dalších státních či krajských nebo obecních společností. Nemůžeme proto vyjmout Budvar, ale ostatní společnosti v registru smluv ponechat. Zákon musí přece platit pro každého stejně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní je přihlášen řádně do obecné rozpravy pan poslanec Jiří Zlatuška. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám velké pochybnosti o korektním postupu při té výjimce, která se předpokládá pro veřejné vysoké školy. Argumentuje se tím, že je potřeba smlouvy - mluví se o smlouvách, které nejsou plněny z veřejných prostředků - nedávat do registru. Ze zkušeností z realizace registru smluv, ukládání těch smluv a celkové evidence smluv, kterou znám z univerzity, na které působím, tedy z Masarykovy univerzity, tady toto není reálný problém. Dnešní právní režim, ve kterém jede registr smluv, umožňuje začleňovat řadu údajů. A když se podíváte do toho, jak jsou tam zveřejňovány údaje od jiných institucí, tak k tomuto začleňování často bez problémů dochází. Občas jsou ty smlouvy začerněné téměř celé, zase odkazuji na data, která jsou dnes obecně přístupná v registru smluv.

U veřejných vysokých škol se jedná o veřejné korporace, které jsou srovnatelné svou velikostí, počtem zaměstnanců, rozpočty s takovými institucemi, jako jsou města. Univerzity hospodaří s miliardovými majetky i počty zaměstnanců, kterých se to týká, jsou srovnatelně se středně velkými až velkými městy, snesou srovnání např. s městem Brnem.

Co mě ale velmi znepokojuje, je to, že ten problém není jenom problémem věcným, ale i problémem profesním, a to způsobu, jak se dostal příslušný pozměňující návrh k projednání a co mu předcházelo. Mně se dostal - mám k dispozici informaci z května 2016. Je to kopie e-mailu, který poslal rektor Vysoké školy chemicko-technologické Melzoch členům České konference rektorů, kde toho 13. května 2016 - shodou okolností je to pátek třináctého - jim píše, že děkuje všem za rychlou reakci, která je kladná, k výběru společnosti, která má ovlivnit zpracování tohoto pozměňovacího návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP