Sněmovní tisk 378
N.z. o odškod. za ztrátu zaměst. z pol.důvodů býv. vojákům

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2014.
Zástupce navrhovatele: Seďa A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 378/0 dne 22. 12. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2014. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 1. 2015 jako tisk 378/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 23/15, PID RACK9SGDNWO6.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2015 (usnesení č. 135). Určil zpravodaje: Martin Sedlář a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 23. 10. 2015 na 33. schůzi, projednávání bylo přerušeno (usnesení č. 938).
  Projednávání pokračovalo 9. 9. 2016 na 49. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1347).

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 4. 11. 2016 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 378/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 378/3, který byl rozeslán 1. 2. 2017 v 12:08.

 • G Garanční výbor se rozhodl návrh neprojednat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 51).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5204Antonín Seďa10665-14944.docx (12 KB) / PDF (143 KB, 1 strana) 8. 11. 2016 v 14:02:08


Hesla věcného rejstříku: Armáda, Odškodnění, Rehabilitace, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: armáda, autoritativní režim, civilní personál, finanční zrovnoprávnění, odškodnění, politická diskriminace, profesionální armáda, zaměstnanec, zrušení pracovních míst

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)