(15.30 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Tak ministr se opravdu oslovuje napřímo, pan poslanec Stanjura nepřímo. Takže prostřednictvím pana předsedajícího, budu velmi rád, když v té debatě budeme pokračovat, protože asi je potřeba ty věci dořešit. Budeme tady zjevně dlouho, ale od toho sněmovna je.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já děkuji za otevření rozpravy. A nyní vystoupí paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji, pane ministře, za otevření rozpravy. Víte, možná by tady ta diskuse nemusela být tak dlouhá, pokud by váš resort postupoval stejně jako vaši předchůdci na Ministerstvu vnitra, tzn. že by služební zákon, resp. zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů brali jako normu, na které by měla panovat co největší politická shoda. Asi vám nemusím připomínat, jak dlouho se diskutovalo o služebním zákonu, jaká tam byla legisvakance, než vůbec platil v tomto znění. Vy jste si tu práci zjednodušil. Projednal jste to pouze s vašimi vládními poslanci. Zřejmě opozice není hodna toho, abyste se s ní o této normě bavil, což mně přijde škoda. A přijde mi to od vás i úplně ne standardní, protože si myslím, že jinak jste člověk, který umí tyto věci komunikovat. Ale tady jste nás, nevím z jakého důvodu, z těch debat zcela vynechal. Takže bych ty svoje dotazy vznášela na nějakém plénu expertů, kteří by se tímto tématem zabývali.

K tomu, co tady řekl pan kolega Huml prostřednictvím pana místopředsedy. Pane kolego Humle, právě ta vaše důvodová zpráva hovoří o zcela jiné částce než ta miliarda. Vždyť jsem to tady propočítávala a řekla jsem to úplně jasně. Asi jste mě neposlouchal.

Pane ministře, já s vámi i souhlasím, že pan bývalý ministr vnitra John destabilizoval policii České republiky. Bohužel to můžu konstatovat jako fakt. Už s tím nic neudělám. A myslím si, že vy moc dobře víte a vědí to i někteří kolegové, že jsem proti němu velmi často na všech možných úrovních vystupovala a že mi vadily ty věci, které jste tady vy zmiňoval.

Vy jste tady zmiňoval, že jsem nepochopila stabilizační příspěvek, že se bude vyplácet po půl roce, a to na ty čtyři roky. Já jsem to pochopila moc dobře. Pane ministře, vy chcete policejní sbor, kde budou sloužit policisté pouze čtyři roky? Já tedy ne. Já bych chtěla, aby ti lidé tady zůstali a aby byli oceněni právě ti, kteří tady už nějakou dobu slouží a něco umějí. Dejte jim to do základu. Neřešte to stabilizákem. Zvedněte tarify, ať skutečně jsou konkurenceschopní na trhu práce. Zjistěte si, jaká je minimální mzda v České republice, jaká je minimální mzda v jednotlivých krajích. Od toho můžete odvozovat finanční prostředky, které by tito lidé zaslouženě měli dostávat.

S tím srovnáváním příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků a těch pozměňovacích návrhů, jak jste tady zmiňovali. Ráda se na nich budu podílet, protože sama vím o jednom problému, který policisty trápí. Je to problém policistů z URNA, z Útvaru rychlého nasazení, kteří, jak víte, jsou nasazování do zahraničí, ať už je to ostraha ambasád, nebo doprovod diplomatů, doprovod ambasadorů. A bohužel tito příslušníci vyjíždějí do zahraničí tak, že tam vyjíždějí na služební cestu. Ano, slyšíte dobře. Policisté, kteří dennodenně čelí v Afghánistánu, v Iráku, v jiných zemích možným střetům, tak tam - tedy balistickou ochranu mají, to se pana ministra musím zastat, ale jezdí tam na služební cestu. Takže co z toho dovozujete? Asi stejně to co já. Když tam jedou na služební cestu, nemají rychlejší zápočet výsluhových nároků, mají mnohem nižší finanční prostředky.

Chtěla bych touto cestou požádat, abyste urňáky srovnal s výsluhovými nároky i se mzdou s vojáky z povolání, kteří jezdí na zahraniční operace, protože skutečně v jejich nasazení žádný rozdíl není. Čelí stejným problémům, můžou čelit stejným útokům a stejně nasazují svůj život jako vojáci. Takže za toto moc prosím a přidávám se, pokud o mě budete stát, do nějakého týmu na pozměňovací návrh, který by měl srovnat některé věci ve prospěch policistů tak, jak je nyní mají vojáci z povolání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Než udělím další slovo, přečtu omluvy. Dnes od 15.30 a zítra na celý den z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Adam Rykala, dále od 15 do 16 hodin z osobních důvodů se omlouvá dnes paní poslankyně Kovářová a dnes od 16 hodin do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Šrámek.

Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, pane předsedající, vaším prostřednictvím k paní kolegyni Černochové. Oni do zahraničí nevyjíždějí na služební cestu pouze urňáci. Oni tam vyjíždějí na služební cestu všichni. I kolegové, kteří posilují teď ostrahu schengenského prostoru a pracují v Řecku, ve Slovinsku a já nevím, kde všude, v Maďarsku, všichni jezdí stejným způsobem na dva tři měsíce a ještě se hledá, jestli náhodou nedostali od někoho najíst, aby jim mohli strhnout příplatek na oběd nebo tu stravnou dávku na den. Takže ty problémy jsou a víme o nich. Bohužel. A tady bych neřekl, že je to problém přímo pana ministra, je to problém Policejního prezidia jako takového. Ale pan ministr to samozřejmě může řešit, protože je to opravdu ostudné, když vezmete, s jakým nebezpečím se lidé i z té cizinecké policie nebo ti, kteří teď jezdí pomáhat do těchto prostor, můžou potkat. A jsou to různé nemoci a i případná agresivita lidí, kteří vstupují do schengenského prostoru, ta tam prostě je. A služba v zahraničí těm příslušníkům zaplacená adekvátně není, a to právě v porovnání s tím, co říkáte, jak jsou placeni a jaké logistické zabezpečení mají vojáci, kteří plní svou vojenskou povinnost při zahraničních misích. Takže to jen na doplnění toho, co jste, paní kolegyně, řekla.

A já bych ještě k panu ministrovi, abych odůvodnil, proč jsem nediskutoval nikdy dřív o tom úmrtném a příspěvku na pohřeb příslušníka. Mě totiž trochu mrzí, že materiál byl projednáván se zástupci odborových svazů, ale nikdo z těch dvou odborových svazů s tímhle nepřišel. A já se tak trochu ptám, jak zástupci odborových svazů hájí práva svých členů, když na takovouhle v podstatě jednoduchou věc oni sami nepřijdou. Já jsem se na to podíval v rámci přípravy na dnešní schůzi o tomto víkendu, kdy jsem si znovu pročetl celý zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a komparoval jsem, co všechno se vlastně bude měnit, a jel jsem to paragraf po paragrafu. A dostal jsem se až k tomu § 164, kde mě zarazila právě ta absence vyplácení úmrtného. Když jsem tam viděl ten trojnásobek, tak jsem zvažoval - a přiznám se, neznám, jak je to u Armády České republiky -, kolik vlastně tak snesete. Původně jsem říkal šest měsíců, protože v současnosti jsou tři. Pak jsem si říkal - šest měsíců při průměrném platu 25 tisíc, to je hrozně málo, to i podle občanského zákoníku bylo kdysi 200. Takže to jsem řekl, to je málo, musím se dostat minimálně nad 200, spíš 250. Tak jsem řekl deset. Pak mně přišlo zaokrouhlit to na těch dvanáct jako jeden kalendářní rok. Jsem rád, že říkáte, že armáda má dvacet. Já ten návrh mám a já jsem vám ho, pane ministře, už prostřednictvím vašich kolegů zde ve Sněmovně dal, takže je v podstatě připraven. Jsem připraven o něm diskutovat. Tu dvanáctku nahradíme poměrně rychle tou dvacítkou a doplníme jenom to odůvodnění, což bude poměrně jednoduché, a návrh projednáme ve výboru pro bezpečnost popř. v právním výboru, kde předpokládám, že tento materiál také bude projednáván. Budu rád, když tato věc se tam dostane.

A ostatní věci, které jsou. Je pravda, že jsem nebyl ani jako předseda podvýboru pro policii s tímto materiálem nijak seznamován, a to bych asi potvrdil to, co říká paní kolegyně, že jako opozice nedostáváme prostor. Ale já jsem o tomto materiálu věděl, protože jsem v bližším úzkém kontaktu právě s odborovými organizacemi a ten materiál jsem průběžně dostával právě přes odbory. Takže jsem ho viděl, celý ten jeho průběh, proto jsem mohl i minule opravovat tady pana premiéra, který ještě žil ve staré verzi, která ve svém závěru mluvila o nabytí účinnosti 1. 7. tohoto roku, kdy ta poslední verze, která doputovala do vlády, je až 1. 1. 2018. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP