(15.20 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Já moc nevím, jak přitáhnout k policii lidi bez toho, aby dostali nějaký bonus na tom začátku. A když dneska projedete těmi kraji, tak právě extrémně nízké nástupní platy u policie jsou ten důvod, proč k nám lidé nepřicházejí a proč odcházejí. Cesta za nás je ta, že by se tam dal tento stabilizační náborový příspěvek. O tom, jak a kde bude použit, rozhoduje policejní prezident, a může tedy modelovat tu problematiku podle jednotlivých krajů, tam, kde nás tzv. bota tlačí.

V ostatních otázkách, proč to trvalo tak dlouho - ta debata kolem tohoto zákona trvala možná osm měsíců. A já jsem na začátku říkal jednu zásadní věc: Pokud se koalice nedohodne na tom, že se tento zákon nedotkne výsluh, tak já ten zákon prostě nepředložím. My jsme tady byli za situace, a je velká škoda, že paní kolegyně Černochová, prostřednictvím pana předsedajícího, nesvolávala mimořádné tiskové konference a neměla takto intenzivní komunikaci v době, kdy pravicové koalice daly policii na hraní například panu ministrovi Johnovi. V době, kdy policistů bylo 37 000. V době, kdy jsme měli dva policejní prezidenty. V době, kdy jste sebrali policistům, hasičům a ostatním sborům 10 % ze mzdy a dovedli jste spoustu policistů do existenčních problémů. Tehdy jste měla vystupovat, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, a bít na ta vrata a říkat: Toto není cesta. Tehdy ta policie opravdu byla destabilizovaná.

Dnešní policie se blíží stavem ke 40 000 policistů. Podařilo se nám vrátit těch 10 %, o které jste je připravili, a něco málo navíc. Já neříkám, že jsem s tím stavem spokojen, a také proto jsme navrhli od 1. 7. plošné zvýšení platů u policistů a ostatních bezpečnostních sborů o 10 % a povedeme o to bitvu s panem ministrem Babišem. Dne 28. února máme k tomuto tématu schůzku a já si myslím, že toto opatření by se zrealizovat mělo. Samozřejmě je tu jeden velký problém, že jiné náklady jsou na policistu v Praze, nebo na jeho život, jiné náklady má policista na severní Moravě ve vztahu k bydlení a dalším nákladům s tím spojeným. Budeme muset hledat shodu a budeme muset hledat nějaký nástroj do budoucna, jak to řešit. My jsme ho v rámci debaty v koalici prostě nenašli. Nenašli jsme funkční model, který by zohlednil, jestli policista slouží v Praze, nebo jestli slouží dejme tomu na Ostravsku nebo na Zlínsku.

Co se týká pana kolegy Ondráčka prostřednictvím pana předsedajícího, mě velmi zarazilo, že při té debatě, která se vedla napříč koalicí, vedla se s odbory, vedla se se zástupci bezpečnostních sborů, vedla se s řadou expertů, že tam nepadl návrh na zvýšení právě částky za smrt policisty, případně příslušníka jiného bezpečnostního sboru ve službě. Já si osobně myslím, že tady bychom měli jít cestou... (Odmlka, poslanci se baví v lavicích.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám rozumím, pane ministře. Požádám vás o ztišení a v případě, že máte potřebu řešit nějaká témata, tak vás požádám, abyste je šli řešit do předsálí.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec ... že tady bychom měli jít cestou stejnou, jako je to u armády. Já osobně budu navrhovat, aby policista, hasič a příslušník bezpečnostního sboru a jeho rodina, pokud tento člověk zahyne ve službě, dostal stejné odškodnění pro rodinu, jako má armáda, což je 20násobek platu. Myslím, že nelze přece rozlišovat mezi smrtí vojáka, policisty, hasiče nebo jiného příslušníka. Ten život, když už o něj ten člověk ve službě státu přijde, by měl mít pro stát a pro jeho rodinu především stejnou hodnotu. To znamená, tento pozměňující návrh já avizuji, s tímto přijdu. V té debatě, která se opravdu vedla dlouho, ten požadavek nezazněl. A musím říct, že mě to i vcelku překvapilo. A děkuji panu kolegovi Ondráčkovi, že to téma tady připomněl.

My jsme samozřejmě, vážené poslankyně, vážení poslanci, připraveni detailně debatovat jednotlivé připomínky v rámci diskuse ve výborech, tak jako vždy.

A ještě jednou k paní kolegyni Černochové, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Ta námitka, tuším, že to byl Nejvyšší správní soud, když jsme si to s nimi vysvětlili, tak ji stáhli. Oni nabyli dojmu z toho zákona, nevím, jak ho četli, že de facto absolutně rušíme, absolutně rušíme přesčasovou práci. Ale to není pravda. My pouze specifikujeme, za jakých podmínek přesně ten policista, hasič a příslušník ostatních sborů je povinen strpět 150 hodin ve prospěch státu zdarma. Je-li to 151. hodina, tak ji dostane zaplacenu.

Co se týká nákladů s tím spojených, tady vycházíme z výpočtů jednotlivých sborů. A musím říci, že jsme jim to několikrát vraceli k přepracování. A tato částka, která je v důvodové zprávě, vychází z jejich odhadu. Já neumím ten odhad dělat jinak, než že ředitelé těchto sborů udělají kvalifikovaný odhad podle počtu, stavu příslušníků, podle znalosti věci. Neumím. Můžeme se o tom bavit, můžeme vám dodat v rámci debaty ve výborech detailnější analýzu, detailnější výpočet. Ale znovu říkám, je to odvozeno od jednotlivých sborů a jejich čísel.

Nevím, jestli jsem tady odpověděl na všechny dotazy, bylo jich velmi mnoho. Znovu říkám, jsme připraveni to debatovat velmi detailně ve výborech. Ale já naprosto odmítám, že by tento zákon nepomáhal příslušníkům, to prostě není pravda! Ten, kdo to chce vidět, tak to vidí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Tak ještě jednou dobré odpoledne. Já bych chtěl jenom shrnout, jak proběhla debata. Mluvili tři poslanci, pan Ondráček, paní Černochová a pan kolega Štětina.

Ke kolegovi Ondráčkovi. Já mu také chci poděkovat za to, že připomněl, že novela neřeší a mohla a měla řešit rodiny padlých. Já si osobně myslím, že pokud zemřel příslušník nebo hasič ve službě, tak jeho rodina, zejména když má děti, by měla být bohatě do konce života zajištěna. Zejména děti. Takže jsem uvítal i to, že ministr vnitra teď řekl, že to napraví a legislativní podporu Zdeněk Ondráček dostane.

Ke kolegyni Černochové připomínám předsedajícímu, že padl návrh na vrácení k přepracování, aby se na to nezapomnělo.

A jenom jsem chtěl reagovat na to, že vlastně policistům to nic nepřinese a současně to bude stát miliardu. To je protimluv. Nic víc, nic míň. Policistům to nic nepřinese, ale státní rozpočet to bude stát miliardu. Musíte si vybrat. Buď to bude něco stát a samozřejmě, že to doteče k policistům, anebo to nic nestojí a potom ti policisté z toho nic nebudou mít. Rozumíme si? Myslím si, že ten populismus tady zazněl spíš za vašich úst.

A kolegovi Štětinovi, výsluhový příspěvek. Souhlasím s tím, že výše některých výsluh je opravdu nemravná, 50, 60 i více tisíc. My jsme na podvýboru pro policii o tom mluvili. My osobně do toho zasáhnout nechceme. Podáte-li pozměňovací návrh, tak se k němu nějak vyjádříme.

To je ode mne vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Chci se pro pořádek zeptat, pane zpravodaji, vy jste říkal, že padl návrh na vrácení?

 

Poslanec Stanislav Huml: Ano. Kolegyně Černochová v průběhu rozpravy podala návrh na vrácení k přepracování, takhle jsem si to poznamenal.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pan ministr si velmi často zakládá na tom, že je připraven komunikovat z očí do očí, že se obtížné debatě nevyhýbá. Dneska to bohužel udělal. A vy jste mé kolegyni odpověděl až v závěrečném slově a nemá šanci reagovat. Pan ministře, chci vás vyzvat, abyste přišel ještě jednou k mikrofonu, otevřel rozpravu a vyslechl si i názor kolegyně, která se tomu návrhu zákona zodpovědně věnuje.

Pro pana zpravodaje. Když má někdo nějaký názor, tak neříkejte, že to je populismus. Protože na rozdíl od vás si nemyslím, že je automaticky jisté, že zvýšení výdajů doputuje až k těm policistům. Já neříkám, že nedoputuje. Jenom ta absolutní víra v to, že to je automaticky jisté, já ji nemám. A netýká se to pouze tohoto resortu, jestli si rozumíme. Ale je to moje obecná poznámka, že automaticky jisté to prostě není.

Tak pane ministře, kdybyste uznal za vhodné, že se toho nebojíte...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mým prostřednictvím, jestli můžu poprosit.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, pane místopředsedo, pana ministra můžu oslovovat přímo!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pana ministra můžete oslovovat přímo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli tedy chcete, tak pane ministře - prostřednictvím pane místopředsedy, mně to nedělá žádný problém - tak vás o to slušně žádám. Nic jiného udělat v tuto chvíli nemohu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Pan ministr se chystá vystoupit. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP