(10.40 hodin)
(pokračuje Černochová)

Takže na jednu stranu tady selektivním způsobem navrhujete odškodnit pouze vojáky, neodškodnit jiné profese, a druhým způsobem neuznáte to, že tady existuje - a stále, jak tady říkal pan kolega Böhnisch, vaším prostřednictvím - ano, i tito lidé jsou staří, i tito lidé se na nás obracejí, i tito lidé nám píší a podali jsme si s nimi ruku. Kde je ten návrh? Proč ten návrh už dávno Poslanecká sněmovna neprojednala, když ten návrh byl podán před třemi lety?

Z tohoto důvodu, z důvodů, které jsem vám tady řekla, se klub Občanské demokratické strany při hlasování o tomto návrhu zdrží.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Semelová. (Hlásí se poslanec Jakubčík.) Vaši přihlášku vidím, pane poslanče. Prosím.

 

Poslankyně Marta Semelová: Musím se ztotožnit s paní poslankyní Černochovou, že by to nemělo být tak selektivní, že bychom měli myslet i na další obyvatele, kteří byli poškozeni po roce 1989. Týkalo se to také těch učitelů, kteří byli vyhozeni z práce. Týkalo se to nezaměstnaných, kteří přišli o práci, protože zkrachovaly a byly uvedeny do krachu uměle různé podniky, zemědělská družstva. Měli by být odškodněni ti, kteří nemají střechu nad hlavou, protože se zvýšily nájmy tak, že nemůžou lidé bydlet. Že by měli být odškodněni ti, kteří si musí platit za zdravotní péči a za různé sociální služby, a nemají na to.

Takže ano, nemělo by to být selektivní. Mysleme i na to, kteří doplatili na tento kapitalistický režim po roce 1989. (Tleskají poslanci KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Jakubčík. Prosím.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

(Čte:) Kolegyně, kolegové, naší povinností je děkovat lidem, kteří nějakým způsobem bojovali, kteří se nějakým způsobem zasloužili o to, abychom tady mohli být tak, jak jsme tady teď. A ti vojáci, ačkoliv nebojovali v první linii, ačkoliv nebojovali zbraněmi, tak se významným způsobem zasloužili o to, jak naše republika vypadá. Myslím si, že oni byli určeni k tomu, aby v případě konfliktu nasazovali svoje životy. Při vší úctě ke všem ostatním povoláním si myslím, že vojáci jsou určeni k tomu, aby bojovali, aby nasazovali svoje životy. A oni byli připraveni svoje životy nasazovat. Jak tady řekla paní kolegyně, ano, leží to tady tři roky. Za tu dobu těch lidí, kteří o to žádají, je významně méně než jedna polovina. Náklady na státní rozpočet jsou minimální, jsou naprosto marginální. A myslím si, že alespoň jako gesto bychom měli toto udělat a toto schválit.

Jinak to, co jsem vám teď přečetl, jsem tady četl 9. 9. 2016, a od té doby došlo ke změně. Došlo k jedné výrazné změně. Říkal jsem, že jich je méně než jedna polovina. Je jich méně než jedna čtvrtina. Prosím, schvalme to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, k vystoupení kolegyně Semelové - když se zamyslíte nad tím, co tady říkala, vidíte, jak hluboce se mýlí předseda sociální demokracie, když říká, že dneska používat pojmy jako neostalinisté už je vyhaslé, neadekvátní, prostě neaktuální. Myslím, že přesně tady jste slyšeli, že je to velmi aktuální, a je to aktuální pořád.

Jinak TOP 09 také nepodpoří tento návrh, abych to řekl velmi slušně a stručně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, jestli někdo další se hlásí do rozpravy. Není-li tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Pardon, omlouvám se, ještě tady má faktickou poznámku paní poslankyně Rutová. Prosím, vaše faktická poznámka.

 

Poslankyně Miloslava Rutová: Krásné dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi také, abych já řekla pár slov k tomu, co zde zaznělo.

I já jsem měla návštěvu těch několika starých lidí a je mi velmi, velmi líto, že jsou zde hlasy, které by měly to odškodnění, které jim opravdu náleží, odmítnout. Já osobně a myslím, že i spousta mých kolegů se k tomuto přihlašujeme, protože vím, že byla spáchána různá - dalo by se říci zvěrstva i na ostatních obyvatelích, učitelé, nevím kdo všechno, ale vojáci, ti jsou v trošku jiném postavení, jak to tady řekl můj předřečník. A já vás velmi prosím o to, abyste opravdu zvážili a pro tento návrh zvedli hlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Nic proti lidem, kteří jsou již staří a možná i postižení. Ale za mnou 25 let chodili vyházení učitelé, lidé, kterým komunisté zcela zbytečně zrušili kariéru. A dokonce že oni nic neprovedli, oni neměli postoje, jenom měli špatný třídní původ, se tomu říkalo. A nezlobte se na mě, v minulém roce, protože zřejmě to už většinu politického spektra nezajímá, jsem chodil za Sněmovnu na vzpomínkové slavnosti obětí komunismu. Bylo to doteď téma, teď už to tak atraktivní není. Běžte se podívat tam. A já nemám nic proti tomu, ale buď by měly být všechny oběti komunismu odškodněny, anebo nikdo. Promiňte, ale selektivně z toho vytahovat... A při vší úctě k těm několika statečným, kteří i v té armádě se postavili, tak na druhé straně oni byli vojáky Varšavské smlouvy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se ještě jednou, zda se někdo hlásí do rozpravy. Pan ministr. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jistě by si ta skupina osob, o které se tady jedná, tu kompenzaci právem zasloužila, to je nesporné. Ale má to jedno velké "ale", které tady už zaznělo, a já se k tomu musím připojit. Já se nemohu ztotožnit s tím, že navrhovaný příspěvek nebude přiznán dalším osobám, kterým byl ze zcela stejných důvodů politické perzekuce ukončen pracovní či služební poměr, ať již se jednalo o policisty, učitele, úředníky a řadu dalších. Táži se, zda jejich postižení tedy snad bylo menší, nebo dokonce žádné.

Kdykoliv proto podpořím návrh na odškodnění všech osob, kterým bylo vydáno osvědčení podle ustanovení § 22 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích nebo jejich pozůstalých. Ale je však velmi obtížné pro mne i z důvodu resortu, který vedu, se podílet na přijetí zákona, který nejenže vytváří nerovnost pro stejně postiženou skupinu osob, ale bezpochyby u ostatních vyvolá oprávněně pocit křivky a povede k nevraživostem mezi občany postiženými politickou zvůlí.

Ještě jednou ale zdůrazňuji, že návrh zahrnující všechny kategorie osob kdykoliv a velice rád podpořím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Böhnisch. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěla bych z tohoto místa moc poděkovat panu ministrovi obrany Stropnickému za to, že to tady takhle jasně řekl. Jenom to ve mně vyvolává opět otazníky, o čem si povídáte na klubu ANO, na poslaneckém klubu ANO. Nepovídáte si o těch návrzích? Neřešíte tak jako my, standardní politické strany, neřešíte obsah jednotlivých předkladů? Nemáte klubové zpravodaje, kteří se k tomu nějakým způsobem vyjadřují? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP