(15.40 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Takže jsem připraven o těch věcech diskutovat a těch témat, o kterých bychom rádi diskutovali, a je jedno, jestli je to opozice, koalice, protože bezpečnost občanů České republiky by neměla být koaliční či opoziční, ale měla by být zákonodárná. A je nás tady, myslím, dost, kteří se této problematice věnujeme. Již několikrát jsem nabízel podvýbor pro policii, kde můžeme jednat uzavřeně, bez přítomnosti, můžeme se takzvaně poštěkat a můžeme dojít k závěrům, ať to jsou příslušníci bezpečnostních sborů, ať je to zákon o Policii České republiky, zákon o obecní policii, kde jsem zase zmínil jeden z nesmyslů, který se podařilo výboru pro bezpečnost schválit. A i to, o čem jsme, pane ministře, hovořili spolu, a pak jste to zmínil i veřejně, tzn. vytvoření jakýchsi aktivních záloh pro jednotlivé bezpečnostní sbory, to je další z témat, které bych byl rád, pokud by se vám podařilo vytvořit nějakou pracovní skupinu, kde by každý politický subjekt měl nějaké zastoupení, a pojďme se o tom bavit. Pojďme se o tom bavit teď, klidně do konce volebního období, pojďme se o tom bavit, jestli něco takového chceme a jakým způsobem to dokážeme odůvodnit před občany, proč si myslíme, že by i bezpečnostní sbory měly mít aktivní zálohy, tak jako je má Armáda České republiky. Takže témat by bylo hodně, mohl bych zde diskutovat dlouho, ale není to smyslem. Jsem rád, že i přes ty porodní bolesti ten materiál tady je, na rozdíl od paní kolegyně poslankyně Černochové si myslím, že jsme schopni, když budeme chtít a bude vůle na obou stranách, o tomto materiálu jednat na výborech, popř. podvýborech, a dospět k tomu, aby aspoň něco bylo.

Takže děkuji za pozornost a klidně vám ten materiál, ten svůj pozměňovací návrh, který už jsem předem avizoval, ještě jednou dám. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Jen děkuji kolegovi za to doplnění okruhu policistů, kteří jezdí na služební cesty. Skutečně, mám informace, že na těchto - v uvozovkách - služebních cestách, kdy pracují v rámci Frontexu, si musí kupovat jídlo a pomalu vybavení, což je naprosto absurdní. A mrzí mě, že v té bezpečnostní situaci, v jaké se Evropa nachází, toto není priorita pana ministra, aby řešil tyto věci, aby řešil tato srovnání, která, myslím, jsou férová a měla by takhle fungovat.

To byl mimochodem i důvod, proč navrhuji a navrhovala jsem to vrácení k přepracování. Není to o tom, že bychom nechtěli podpořit, jak jsem řekla, nějakou formu změny služebního zákona nebo zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ale jak říkám, v této podobě tam nic pozitivního není. Takže já bych opravdu klidně i po nějaké dohodě napříč politickým spektrem, pokud se to vrátí vládě k přepracování, vláda tam zanese ty věci, o kterých jsme tady hovořili s kolegou Ondráčkem, tak klidně se pojďme domluvit i na nějakém režimu devadesátky, aby se to stihlo. To není o tom, že by někdo z nás chtěl projednávání blokovat. Jenom mi skutečně přijde to, co jsem snad - nejenom mě, ale i vám, co jste mě poslouchali, že tam je celá řada věcí, která je špatně, a naopak tam chybí věci, které by tam být měly. Takže ten zákon nepovažuji za kvalitní. (V sále velmi rušno.)

A když to trochu odlehčím, tak když budete řešit selektivně jednotlivé útvary u té policie, kdo by měl mít nějaké rizikové nebo jiné příplatky, tak bych se velmi přimlouvala za to, aby rizikový příplatek měli příslušníci ochranné služby. Jednak za to, že se musí starat o vládní činitele, a jednak za to, že nás tady musí poslouchat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nikoho dalšího nevidím. Přihlášen do rozpravy je pan ministr. Prosím. (V sále velmi rušno.)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Tak já bych si vzal závěrečné slovo a kolegové z pravice mi říkali, abych udržel debatu, tak já se ještě vyjádřím v rámci debaty, abych to urychlil.

Víte, když je tady dneska mladý člověk, muž nebo žena, která se rozhoduje, jestli bude sloužit státu, nebo např. ve vedlejším Německu pracovat za nějaké peníze, tak právě k tomu slouží tento příplatek, pobídka, na alespoň drobné srovnání těch nástupních podmínek. Já samozřejmě nemám ambice, aby tam ti lidé sloužili jenom čtyři roky, ale pevně věřím, že většina z nich, pokud tam čtyři roky zůstane, už u té policie vydrží. Tady jde prostě o to, abychom těm lidem na začátku zvedli mizerný nástupní plat. Plat, který v současné době není konkurenceschopný. A není konkurenceschopný ani oproti skladníkovi v nějakém supermarketu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegové, jak v levé části sálu, tak i v pravé část sálu, o ztišení. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec To znamená, to není o tom, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, abychom měli policisty a hasiče na čtyři roky. To je o tom, aby vůbec při rozhodování jim nebránilo se rozhodnout sloužit státu to, že tam jsou takto nízké peníze.

Vedle toho znovu říkám a znovu připomínám, že jsem připraven svést debatu a souboj s kolegou Babišem o tom, aby se ty tarify plošně o 10 % navýšily. Tu debatu vedeme, myslím si, že je legitimní, a myslím si, že je potřeba ji dotáhnout k nějakému závěru a že je potřeba si jasně říci, jestli tou cestou jdeme, a pokud ne, tak proč. Pokud stát je v tak výborné ekonomické kondici, tak bezpečnost je jedna z priorit a pro mě je prioritou tam ty lidi udržet.

Proč jsme to nediskutovali šířeji. My jsme to diskutovali napříč bezpečnostními sbory, diskutovali jsme to s odborovými organizacemi a všemi dotčenými subjekty. Já jsem, vážená paní poslankyně, potřeboval jednu základní věc. Ta základní věc...

Romane, je to nutné?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, já vás poprosím, nezjednávejte pořádek v sále, přestože chápu, že to jsou vaši straničtí kolegové. O to víc předpokládám, že budou respektovat to, když vy mluvíte. Prosím, pokračujte.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Já se polepším, pane předsedající.

To znamená, my potřebujeme jasně říci, že ty bezpečnostní sbory potřebujeme v nějaké kondici. A ta kondice znamená, že lidé jsou slušně zaplaceni, slušně honorováni a že bonus výsluh je ten, který přichází po 15 letech. Vždycky v minulosti, když se debatovala změna služebního zákona, vážená paní kolegyně, tak pravice přišla buď s tím, že ty výsluhy zdanila, anebo začala debatovat o tom, jestli ty výsluhy mají, nebo nemají být. Vždycky to tam sklouzlo. A policie, hasiči a ostatní sbory jsou na tuto debatu velmi citliví. A já ten sbor nenechám rozvrátit tím, že tady opět začneme debatu, jestli výsluhy být mají, nebo nemají. Já jsem řekl od samého začátku, že pokud nenajdu shodu v koalici, v koalici, která má dostatek hlasů pro to, aby ten zákon změnila, že sem s ním prostě nepřijdu. To je policie, u hasičů funguje tzv. šeptanda. Už jsem ji asi 20krát vyvracel a vždycky jsem říkal: Výsluhy jsou pro nás nedotknutelné. Z tohoto prostého důvodu to projednávání šlo touto cestou a tímto směrem.

Za doby pana ministra Kalouska jste zdanili výsluhy, díky návrhu kolegy Humla jsme to odstranili. A já chci poděkovat i vám, že jste mnozí pro to hlasovali, pro to odstranění, protože tady v Poslanecké sněmovně tento návrh získal velkou většinu. A já odmítám vůbec vést debatu nad tím, jestli výsluhy mají, nebo nemají být součástí bezpečnostních sborů. Samozřejmě že mají. A průměrná výsluha dnes není 60 ani 50 tisíc, ale je 13. A ty výsluhy jsou tady snad od doby Marie Terezie. To není žádný výmysl starý 20, 30, 40 let. To je dlouhodobý stabilizační příplatek lidem, kteří slouží státu a kteří přinesou vůči státu určitou oběť i tím, že mu slouží a že pro něj pracují. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní poslankyně Černochová, řádně přihlášená. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP