(11.40 hodin)
(pokračuje Farský)

Ze zkušenosti fungování zákona, který je osmiměsíční - a myslím, že je dobře, že tato zkušenost je za námi, jsem rád, že se ukázalo, že se svět nezhroutil, že ekonomika nepadá, naopak že jsou situace, kdy se upozorňuje na nesprávnosti. Zmíním jednu nevýhodnost, kdy i šla právě díky registru smluv, na světlo se dostaly výrazně různé podmínky od operátorů, které dostávají větší zadavatelé oproti jednotlivcům, a je dobře, že toto téma i díky registru smluv se dostalo do oblasti zájmu politiků a že je to volání jednotlivců, které je v Čechách zbytečně drahé, předražené, tak se začíná snad už efektivně řešit. Je tam samozřejmě i to, že jsme narazili díky registru smluv, možná že díky opomenutí toho, kdo vkládal smlouvy, na to, že ve zdravotnictví je část financí, která ať už u zdravotních prostředků, nebo u léků vychází ze systému prostřednictvím zpětných plateb, které nemají žádná pravidla a můžou být od 50 % až do 50 %, a kolik z nich kde, na kterých místech skončí, nikdo nedohledá. Myslím si, že to je dobře, že ve zdravotnictví peníze budou používány na léčbu. A to jsou jenom jedny z několika momentů, kdy registr smluv svoji roli už plní. Šetří obrovské prostředky a já jsem za to rád, že to, co jsme od něho očekávali, se naplňuje.

Jestli se mohu v tuto chvíli přepnout do zpravodaje, tak bych se jenom potřeboval pana poslance Urbana zeptat -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Můžete se přepnout, do jakého modu potřebujete, pane poslanče, ale ptejte se mým prostřednictvím.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl požádat pana poslance Urbana o upřesnění, jak navrhuje změnit proceduru tak, abychom toto mohli zde hlasovat a tu proceduru když tak upravit. To vyjádření mi přišlo natolik nekonkrétní, že jsem úplně nedokázal ho vyjmout, jestli to mají být první hlasované body, nebo jak se k tomu postavit. A tu proceduru pak samozřejmě v případě, pokud nebude vráceno do druhého čtení, budeme muset i v návaznosti na to upravit. Takže chci se zeptat, jak konkrétně máme měnit proceduru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Omlouvám se, pane poslanče, ale mám faktickou poznámku pana poslance Ludvíka Hovorky. Myslím si, že by bylo dobré, abyste si to s panem zpravodajem vysvětlili a poté návrh přečetli, přednesli na mikrofon, aby bylo jasné, o čem se případně bude hlasovat.

Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky, prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych potvrdit to, co tady řekl pan zpravodaj o prospěšnosti registru smluv, zejména v případě zdravotnických zařízení. Jistě víte, dostala se na světlo smlouva, která popisuje výši zpětného bonusu za konkrétní velmi nákladné léčivo u jedné nemocnice, velmi velké, a ukázalo se, že velikost tohoto bonusu je kolem 25 %. A samozřejmě následovalo opatření, dopis VZP směrem k fakultním nemocnicím k tomu, aby byly nakupovaná léčiva a zdravotnické prostředky vykazovány za reálné smlouvy, nikoliv za smlouvy, které jsou maximální. Znamená to, že tento zákon je nástrojem k tomu, aby se nastavily reálné ceny, aby se obchodovalo za reálné ceny, které v případě léčiv a zdravotnických prostředků jsou. Proto se domnívám, že není dobré rozvolňovat tento zákon dalšími a dalšími pozměňovacími návrhy, které potom jeho celkový význam a efektivitu budou snižovat. Jsem ochoten přijmout návrh, který byl předmětem této novely, a to vyjmout státní podnik Budvar, ale bohužel pro ty další pozměňovací návrhy nemůžu hlasovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Urban. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji i legislativě. Po tom, jak jsme prošli detaily, tak myslím, že můj požadavek je v zásadě naplněn. To znamená, že J5 v té podobě nějakého B1 a J6 bude hlasováno před písmenem M. To znamená, pokud bude přijato J5 a J6, tak netrvám na přijetí svého pozměňovacího návrhu pod písmenem M. Nevím, jestli to můžu stáhnout nebo něco takového, takže spíš jenom abyste znali moji pozici. A tedy ten předpoklad, že se to bude hlasovat J5 a J6 před mými pozměňovacími návrhy před písmenem M je naplněn v té proceduře tak, jak byla uvedena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Ještě se táži, zda se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě rozpravu končím. Táži se, zda si chce vzít pan navrhovatel - s přednostním právem se hlásí pan předseda Mihola. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane místopředsedo, chtěl bych požádat za poslanecký klub KDU-ČSL o pauzu v délce 15 minut. Zároveň bych si dovolil požádat předsedy koaličních i opozičních klubů, ideálně, kdyby si vzali s sebou ještě kolegu, který se registru smluv speciálně v rámci klubu věnoval, a sešli bychom se u pana předsedy Poslanecké sněmovny Hamáčka v zasedací místnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Přerušuji tedy jednání Poslanecké sněmovny na 15 minut do 12 hodin a poté budeme pokračovat závěrečnými slovy navrhovatele, zpravodajů a případným hlasováním. Děkuji.

 

(Jednání bylo přerušeno v 11.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP