Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Richard Mandelík

Schůze: 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 6
část č. 4 (27. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 12
část č. 8 (24. 2. 1993), část č. 15 (25. 2. 1993)

Bod č. 13
část č. 8 (24. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 7
část č. 6 (23. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

Bod č. 26
část č. 32 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 10
část č. 16, část č. 24 (20. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
části č. 2-3 (7. 7. 1993)

XXXXV. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
části č. 49-50 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XIII. Volba členů Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 14 (15. 9. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 4
části č. 4-5 (1. 12. 1993)

Bod č. 5
část č. 5 (1. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 9 (2. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 33 (3. 12. 1993)

Bod č. 17
část č. 40 (7. 12. 1993)

Bod č. 34
část č. 52 (9. 12. 1993)

XXXV. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k řešení systému platů ústavních činitelů a státních zaměstnanců
části č. 52-53 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 14
část č. 8 (16. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 33 (18. 2. 1994)

XXXVI. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1994, podle sněmovního tisku 768
část č. 36 (18. 2. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 23 (29. 4. 1994)

Bod č. 11
část č. 8 (26. 4. 1994)

Bod č. 20
část č. 21, části č. 27-28 (29. 4. 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954
části č. 25-26 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 26
část č. 33 (3. 6. 1994)

XXVIII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny 401 ze dne 1. 6. 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 936
část č. 37 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

XV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 23 (9. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

VI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995 v Poslanecké sněmovně
části č. 5-6 (8. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

VIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1994, podle sněmovního tisku 1211
části č. 5-6 (1. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 5
části č. 10-11 (7. 12. 1994)

Bod č. 6
část č. 13 (7. 12. 1994)

Bod č. 11
část č. 21 (8. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 1 (7. 2. 1995)

Bod č. 19
část č. 10 (8. 2. 1995)

Bod č. 20
část č. 10 (8. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 16
část č. 11 (15. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 30 (20. 4. 1995)

Bod č. 4
části č. 2-3 (18. 4. 1995)

XIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582
část č. 16 (19. 4. 1995)

Bod č. 29
část č. 29 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 13
část č. 9 (24. 5. 1995)

XXXV. Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
část č. 37 (26. 5. 1995)

Bod č. 40
část č. 41 (26. 5. 1995)

XXXXI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582
část č. 41 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 21 (22. 6. 1995), část č. 65 (29. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 7
část č. 6 (26. 9. 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1893 - prvé čtení.
část č. 28 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 1 (31. 10. 1995)

Bod č. 3
část č. 6 (31. 10. 1995)

VI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o pověření orgánu Poslanecké sněmovny stanovit podrobnosti k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
část č. 14 (1. 11. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XIV. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky (sněmovní tisk 1961) - prvé čtení
část č. 10 (20. 12. 1995)

XX. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 15 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2091) - prvé čtení
část č. 26 (9. 2. 1996)

XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2082) - prvé čtení
část č. 30 (9. 2. 1996)

LVI. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2005) - prvé čtení
část č. 35 (9. 2. 1996)

LXXXXVI. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky (sněmovní tisk 1961) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

LXXXXVII. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1968) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

CX. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996 (sněmovní tisk 2037)
část č. 61 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

27. Návrh poslance Jana Vraného na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2045 - prvé čtení
část č. 18 (13. 3. 1996)

29. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2061 - prvé čtení
část č. 18 (13. 3. 1996)

Bod č. 40
část č. 31 (15. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

části č. 1-2 (16. 4. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 2089 - druhé čtení
část č. 13 (24. 4. 1996)

XII. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2005 - druhé čtení
části č. 5-6 (23. 4. 1996)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2091 - druhé čtení
části č. 10-11 (24. 4. 1996)

XXIX. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2005 - třetí čtení
části č. 18-19 (25. 4. 1996)

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 2089 - třetí čtení
část č. 24 (26. 4. 1996)

XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2091 - třetí čtení
část č. 26 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP