Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Radim Špaček

Schůze: 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 26
část č. 22 (25. 2. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 6
část č. 5 (18. 5. 1993), část č. 9 (19. 5. 1993)

Bod č. 9
část č. 15 (19. 5. 1993)

Bod č. 10
část č. 20 (20. 5. 1993)

XIX. Informace vlády České republiky o připravovaném zřízení příspěvkové organizace Orbis
část č. 29 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky ke Statutu Rady Evropy, sjednanému v Londýně dne 5. 5. 1949, podle sněmovního tisku 377
část č. 10 (16. 6. 1993)

Bod č. 14
část č. 14 (16. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 20 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 8
části č. 9-10 (7. 7. 1993), části č. 18-19 (8. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 27, část č. 30 (9. 7. 1993)

Bod č. 35
část č. 38 (10. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 38 (10. 7. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

část č. 8 (2. 12. 1993)

Bod č. 4
část č. 4 (1. 12. 1993)

Bod č. 5
část č. 6 (1. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 14 (16. 2. 1994), část č. 25 (17. 2. 1994)

Bod č. 32
část č. 30 (18. 2. 1994)

XXXX. Zpráva o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
část č. 38 (18. 2. 1994)

XXXXI. Návrh Statutu stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 39 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 3
část č. 2 (22. 3. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

části č. 1-2 (31. 5. 1994)

Bod č. 20
část č. 24 (2. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 32, část č. 35, část č. 37 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 1 (7. 7. 1994)

Bod č. 26
část č. 30 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 23 (29. 9. 1994)

Bod č. 21
část č. 10 (28. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 17
část č. 14 (2. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 35 (9. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 8
části č. 5-6 (7. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 15 (8. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 10 (15. 3. 1995)

Bod č. 20
část č. 13 (15. 3. 1995)

XXIV. Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
část č. 19 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 10 (19. 4. 1995)

Bod č. 5
část č. 4 (18. 4. 1995)

Bod č. 18
část č. 24 (20. 4. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 4 (20. 6. 1995), části č. 29-31 (23. 6. 1995)

Bod č. 10
část č. 13 (21. 6. 1995)

Bod č. 16
části č. 21-22 (22. 6. 1995), část č. 63, část č. 65 (29. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 24 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 1 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

části č. 31-32 (3. 11. 1995)

Bod č. 3
část č. 6 (31. 10. 1995)

Bod č. 5
část č. 12 (1. 11. 1995), část č. 29 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 11 (6. 12. 1995), část č. 38, část č. 40 (12. 12. 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 podle sněmovního tisku 1936 - třetí čtení
část č. 36 (12. 12. 1995)

XXXVIII. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - prvé čtení
části č. 40-41 (12. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2019) - prvé čtení
část č. 6 (6. 2. 1996)

XXVI. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 2044) - prvé čtení
část č. 13 (7. 2. 1996)

XXX. Vládní návrh zákona o odpadech (sněmovní tisk 2070) - prvé čtení
část č. 19 (8. 2. 1996)

CXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně (sněmovní tisk 1983) - druhé čtení
část č. 68 (21. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
část č. 7 (12. 3. 1996)

6. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČN R č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - druhé čtení
části č. 11-12 (13. 3. 1996)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935 - druhé čtení
část č. 12 (13. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

část č. 1 (16. 4. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XIII. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění, podle sněmovního tisku 2026 - druhé čtení
část č. 6 (23. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP