Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zbyšek Stodůlka

Schůze: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 4
část č. 2 (27. 1. 1993)

XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79
část č. 17 (28. 1. 1993)

XX. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
část č. 20 (28. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 11 (24. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 26 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

Bod č. 17
část č. 26 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 45 (1. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 22 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 20 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 5
část č. 4 (7. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 27, části č. 31-32 (9. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 41 (10. 7. 1993)

Bod č. 43
část č. 48 (10. 7. 1993)

XXXXVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku
část č. 52 (10. 7. 1993)

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 51 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
části č. 27-28 (16. 9. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 17
části č. 17-18 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 3
část č. 3 (1. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 20 (3. 12. 1993)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 23 (29. 4. 1994)

Bod č. 5
část č. 20 (28. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 15 (28. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 16 (2. 6. 1994)

Bod č. 26
část č. 34 (3. 6. 1994)

XXVII. Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky
část č. 35 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

XIII. Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 21 (9. 7. 1994)

XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 28 (9. 7. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 15 (3. 11. 1994)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 18 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 5 (6. 12. 1994), části č. 44-45 (13. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 27 (9. 2. 1995)

Bod č. 39
části č. 30-31 (9. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 6
část č. 6 (18. 4. 1995)

XVI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 18 (20. 4. 1995)

XXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939
části č. 28-29 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

XXIII. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 13 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 9 (21. 6. 1995)

XXV. Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi
část č. 47 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 23 (28. 9. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 31 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XX. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 15 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 10 (7. 2. 1996), část č. 48 (14. 2. 1996)

LXXIV. Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin (sněmovní tisk 2018) - prvé čtení
část č. 49 (14. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
část č. 55 (14. 2. 1996), část č. 56 (15. 2. 1996)

LXXXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. (sněmovní tisk 1953) - druhé čtení
část č. 57 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 - třetí čtení
část č. 19 (14. 3. 1996)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1953 - třetí čtení
část č. 20 (14. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

I. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996, podle sněmovního tisku 2049 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP