Stenozáznamy - jmenný rejstřík
František Kačenka

Schůze: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 27 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

část č. 1 (20. 4. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 2 (20. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 10
část č. 16, část č. 24 (20. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 38, část č. 44 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 8 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 39 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XIII. Volba členů Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 14 (15. 9. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 15
část č. 14 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 3
části č. 2-3 (1. 12. 1993)

Bod č. 8
část č. 11 (2. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 12
část č. 7 (16. 2. 1994)

Bod č. 16
část č. 11 (16. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20, část č. 23 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 23 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 23 (29. 4. 1994)

Bod č. 10
část č. 7 (26. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 17
část č. 14 (1. 6. 1994)

Bod č. 20
část č. 24 (2. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 35 (3. 6. 1994)

Bod č. 26
část č. 34 (3. 6. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 9
část č. 5 (27. 9. 1994)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 v Poslanecké sněmovně
část č. 8 (28. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 10
část č. 10, část č. 12 (2. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 7
části č. 13-14 (7. 12. 1994)

Bod č. 13
část č. 22 (8. 12. 1994)

Bod č. 20
část č. 32 (9. 12. 1994), část č. 52 (14. 12. 1994)

Bod č. 29
část č. 51 (14. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 10 (15. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 17 (15. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

XVI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20 (20. 4. 1995)

Bod č. 19
části č. 24-25 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 20 (25. 5. 1995), část č. 34 (26. 5. 1995)

Bod č. 11
část č. 7 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 37 (27. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 5 (20. 6. 1995), část č. 31 (23. 6. 1995)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců poslanecké sněmovny
část č. 36 (27. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1832.
část č. 16 (27. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 13 (1. 11. 1995)

Bod č. 3
část č. 6 (31. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 10 (6. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
část č. 20 (7. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 31 (8. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení
část č. 18 (8. 2. 1996)

XXXXII. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2084) - prvé čtení
část č. 27 (9. 2. 1996)

LXIV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2025) - prvé čtení
část č. 40 (13. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
část č. 55 (14. 2. 1996)

LXXXXIV. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii (sněmovní tisk 1920) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
část č. 9 (13. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XX. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - třetí čtení
části č. 11-12 (24. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP