Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Gazdík

Schůze: 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59

3. schůze (10. 8. 2010)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 40 (10. 8. 2010)

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

7. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jaroslava Krákory, Davida Ratha, Lubomíra Zaorálka, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 38 (22. 9. 2010)

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

část č. 93 (3. 11. 2010)

20. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 186 (5. 11. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

části č. 30-31 (8. 12. 2010), části č. 64-65 (9. 12. 2010), část č. 146 (14. 12. 2010), část č. 261 (17. 12. 2010)

27. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 8/ - prvé čtení
část č. 136 (10. 12. 2010)

39. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 149-150 (14. 12. 2010)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009 /sněmovní tisk 35/ - druhé čtení
část č. 111 (9. 12. 2010)

91. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - třetí čtení
část č. 188 (15. 12. 2010)

100. Návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 11/ - třetí čtení
část č. 270, část č. 273, části č. 280-281, část č. 283 (17. 12. 2010)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 133/ - třetí čtení
část č. 123 (10. 12. 2010)

137. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 115 ve výborech Poslanecké sněmovny
části č. 56-57 (8. 12. 2010)

12. schůze (21. 12. 2010)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 8 (21. 12. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

24. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení
část č. 59 (2. 2. 2011)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení  
část č. 24 (1. 2. 2011)

45. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení
část č. 132 (8. 2. 2011)

81. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2009 - 2010 /sněmovní tisk 166/
část č. 182 (10. 2. 2011)

82. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 183 (10. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

část č. 32 (16. 3. 2011)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení
část č. 15 (15. 3. 2011)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - prvé čtení
část č. 110 (22. 3. 2011)

71. Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
část č. 116, část č. 118 (23. 3. 2011)

87. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Stanislava Humla
část č. 182 (25. 3. 2011)

15. schůze (24. 3. 2011)

část č. 6, část č. 8 (24. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

část č. 2 (27. 4. 2011), část č. 77 (29. 4. 2011), část č. 101, část č. 103 (3. 5. 2011), část č. 151 (4. 5. 2011), část č. 220 (6. 5. 2011)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb. /sněmovní tisk 325/ - prvé čtení
část č. 133 (3. 5. 2011)

18. schůze (5. 5. - 16. 6. 2011)

1. Informace ministra obrany Alexandra Vondry a ministra financí Miroslava Kalouska týkající se podezření na plýtvání veřejnými prostředky v souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU
část č. 19 (16. 6. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

část č. 78 (9. 6. 2011), část č. 150 (14. 6. 2011), část č. 180 (15. 6. 2011)

3. Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Vladimíra Koníčka, Vojtěcha Filipa, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 247/ - druhé čtení
části č. 91-92 (9. 6. 2011)

4. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 204/ - druhé čtení
část č. 131 (10. 6. 2011)

74. Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Vladimíra Koníčka, Vojtěcha Filipa, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 247/ - třetí čtení
část č. 192 (15. 6. 2011)

20. schůze (12. - 13. 7. 2011)

7. Vládní návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení
část č. 74 (13. 7. 2011)

11. Návrh poslanců Jana Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 90 (13. 7. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

část č. 4 (20. 9. 2011), část č. 43 (21. 9. 2011)

49. Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení
část č. 144 (27. 9. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

část č. 6 (25. 10. 2011), část č. 32 (26. 10. 2011), část č. 117, část č. 135, části č. 137-138 (1. 11. 2011), část č. 317 (3. 11. 2011), část č. 388 (4. 11. 2011), část č. 393, část č. 397 (5. 11. 2011), části č. 472-473 (6. 11. 2011)

86. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem
část č. 181 (1. 11. 2011), části č. 303-304 (3. 11. 2011)

87. Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/3/ - vrácený Senátem
část č. 431, část č. 470 (5. 11. 2011)

89. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 315/3/ - zamítnutý Senátem
část č. 326 (3. 11. 2011)

31. schůze (9. 11. 2011)

část č. 1 (9. 11. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 223 (15. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

23. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 541/ - prvé čtení
část č. 48 (1. 2. 2012)

56. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - třetí čtení
část č. 253 (10. 2. 2012)

36. schůze (13. - 21. 3. 2012)

část č. 121 (20. 3. 2012)

37. schůze (20. 3. 2012)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 22 (20. 3. 2012)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

4. Návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/4/- vrácený Senátem
část č. 21 (2. 5. 2012)

13. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 543/ - druhé čtení
část č. 27 (2. 5. 2012)

39. schůze (27. 4. 2012)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 10 (27. 4. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

část č. 43 (6. 6. 2012), část č. 135 (8. 6. 2012), část č. 188 (13. 6. 2012), část č. 254 (15. 6. 2012)

14. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení
část č. 57 (6. 6. 2012)

105. Výroční zpráva o činnosti České televize za rok 2011 /sněmovní tisk 655/
část č. 218 (14. 6. 2012)

109. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011 /sněmovní tisk 672/
část č. 221 (14. 6. 2012)

41. schůze (10. - 14. 7. 2012)

část č. 2 (10. 7. 2012), část č. 87, část č. 90 (13. 7. 2012)

20. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - třetí čtení
část č. 133 (13. 7. 2012)

22. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/ - třetí čtení
část č. 102 (13. 7. 2012)

6. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 351/ - třetí čtení
část č. 107 (13. 7. 2012)

45. schůze (4. - 7. 9. 2012)

část č. 3, část č. 14 (4. 9. 2012)

4. Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/3/ - zamítnutý Senátem
část č. 44 (5. 9. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

část č. 2 (18. 9. 2012)

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 622/4/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 60 (19. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

části č. 252-253 (9. 11. 2012)

4. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/11/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 184 (7. 11. 2012)

20. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 647/ - prvé čtení
část č. 151 (6. 11. 2012)

111. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 269 (9. 11. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

část č. 84 (11. 12. 2012), část č. 144 (13. 12. 2012), část č. 173, část č. 175 (14. 12. 2012), část č. 194, část č. 210 (18. 12. 2012)

1. Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 857/ - druhé čtení
část č. 116 (12. 12. 2012)

114. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Chvojky, Stanislava Humla, Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 624/ - třetí čtení
část č. 60 (7. 12. 2012)

162. Informace ministryně práce a sociálních věcí o způsobu řešení výplat podpor v nezaměstnanosti
část č. 152 (13. 12. 2012)

50. schůze (17. 1. 2013)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 21 (17. 1. 2013)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

část č. 152 (12. 2. 2013), část č. 179 (13. 2. 2013)

127. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 715/ - třetí čtení
část č. 300 (19. 2. 2013)

128. Návrh poslanců Gabriely Peckové, Stanislava Polčáka, Aleny Hanákové, Milady Halíkové, Dany Filipi, Ivany Levé, Pavla Ploce, Miroslava Petráně, Jany Suché, Zdeňka Bezecného a Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/ - třetí čtení
část č. 193 (13. 2. 2013)

52. schůze (19. 3. - 3. 4. 2013)

91. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - třetí čtení
část č. 193 (27. 3. 2013)

97. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2011 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2011 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 847/
část č. 81 (21. 3. 2013)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

část č. 100 (14. 5. 2013), část č. 130 (15. 5. 2013)

54. schůze (11. - 25. 6. 2013)

část č. 6 (11. 6. 2013)

57. schůze (7. - 16. 8. 2013)

část č. 3, část č. 11 (7. 8. 2013)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry /sněmovní dokument 7802/
část č. 55 (7. 8. 2013)

3. Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/8/- vrácený Senátem
část č. 58 (8. 8. 2013)

59. schůze (16. - 20. 8. 2013)

část č. 1 (16. 8. 2013)

. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se navrhuje prezidentu republiky rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky
část č. 19 (20. 8. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP