(16.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Já myslím, že v tuto chvíli už by na půdě Poslanecké sněmovny neměly zaznívat takovéto zkreslující a nepravdivé informace. A myslím si, že by bylo dobré, vážení kolegové a kolegové z vládní koalice, když jde o ten veřejný dluh, abychom mluvili o tom, co je dnes. Nevracejme se do minulosti takto hluboko, dvacet let, bavme se o tom, co je dnes, bavme se o tom, co bylo v roce 2006. A já vás chci informovat, pokud to nevíte, tak na konci roku 2006 byl veřejný dluh České republiky 29 % hrubého domácího produktu. Na konci letošního roku bude 41 % hrubého domácího produktu - ale byli jste to vy, kdo sliboval, že zastaví zadlužování. No, já si nepředstavuji, že nárůst veřejného dluhu z 28 % na 41 % je zastavení zadlužování. Není to zastavení zadlužování. A když chcete to číslo vyjádřit nominálně - v roce 2006, na konci, když se střídaly vlády, přišla Topolánkova vláda, tak na konci roku 2006 byl veřejný dluh České republiky 0,9 bilionu korun. V okamžiku, kdy bude vaše vláda odcházet, pokud vydrží až do konce, tak se veřejný dluh zdvojnásobí. To znamená, za osm let vlády pravice se zdvojnásobí veřejný dluh, který vznikal v letech 1990 až 2006, to znamená 16 let. Tak vy za osm let zdvojnásobíte veřejný dluh, který vznikal od roku 1990 až do roku 2006. To je výsledek vaší rozpočtové politiky! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Gazdík chce reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat panu kolegovi Sobotkovi za edukaci minulosti. Děkuji.

Chtěl bych navrhnout, abychom hlasovali o tom, že dnes budeme jednat po 19. i po 21. hodině. Děkuji. (Potlesk zprava.) A hlasovat o návrzích zákonů. Jednat a hlasovat o návrzích zákonů po 19. i po 21. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já gonguji, aby se hned hlasovalo. Budeme tedy hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Gazdík. Prosím, pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Já musím říci, že to musí být alespoň jménem dvou klubů, nejenom jménem pana Gazdíka.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Náš klub se připojuje k návrhu klubu TOP 09, takže je to jménem dvou poslaneckých klubů, ODS a TOP 09.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď je to v pořádku, dobře. Mezitím se snad všichni dostavili do sněmovny. Já vás odhlásím. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili. Návrh zněl tak, že se dnes bude jednat i hlasovat po 19. i 21. hodině. Je jasné, o čem hlasujeme? Snad už tady všichni jsou.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom dnes jednali a hlasovali po 19. i 21. hodině, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28, přihlášeno je 151, pro hlasovalo 97, proti 49, takže to bylo přijato.

 

Můžeme pokračovat. Dalším přihlášeným do rozpravy byl pan poslanec Babák, pak poslanec Vysloužil. Poslanec Babák je další v řádné rozpravě. Prosím, máte slovo.

Prosím o klid! (Předsedající zvoní, v sále je velký hluk.) Vrátíme se do rozpravy.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je tady ještě pořád hluk! (Předsedající znovu zvoní.) Prosím, aby se obnovil klid ve Sněmovně! Děkuji.

 

Poslanec Michal Babák: Já děkuji. (Hluk v sále trvá.) Ale mně to ani nevadí.

Já jsem tady naštěstí nebyl v roce 1998 ani v roce 2006 ani v roce 1989, nevím, jestli víc zadlužil republiku pan Sobotka, nebo pan Paroubek, nebo na druhé straně pan Topolánek, nebo pan Klaus. Já si myslím, že v tuto chvíli je to jedno a že bychom se měli vrátit do současnosti a nějakým způsobem pohnout s tímto návrhem zákona o důchodovém pojištění, který představuje jeden ze základních a nejdůležitějších návrhů koaličních partnerů.

K tématu systémové změny v důchodovém pojištění byla původně sestavena Bezděkova komise, kterou vystřídala nesčetná jednání K9. Setkávaly se též různé platformy, jako byl NERV, porada ekonomických ministrů a dalších expertů i s rozdílnými názory.

Je zapotřebí podotknout, že v tomto případě se jedná o principiální změnu systému, podobně jako u zdravotní či daňové reformy, která ovlivní řadu dalších generací.

Cílem zavedení takzvaného druhého pilíře je zaručit udržitelnost důchodového systému, který již v dnešní době v podobě, ve které je, s přihlédnutím k sociologickým průzkumům přestává být dostačující. Česká republika vydává na důchody celkem zhruba 40 % státního rozpočtu za rok. V tomto případě bylo nutné přikročit k zavedení participiální účasti občanů na svém živobytí k důchodu.

Je logické, že každá změna přináší apriorní nedůvěru a něco stojí. Je pochopitelné, že ruku v ruce s delším odchodem do důchodu, zdravotní a daňovou reformou nechtějí lidé další změnu v podobě vlastních úspor. Je ale nezpochybnitelné, že Evropská komise chválí Českou republiku za to, jakým způsobem k těmto reformám přistupuje, za úsporná opatření, když ve stejné chvíli dotuje státy, které si za ta léta nevybudovaly vnitřní ekonomické ochranné pilíře. Důvodem Evropské unie pro chválu souběžných reformních kroků, které Česká republika dělá, je především stav ekonomické stability, který nedovolí, aby se v budoucnu Česká republika ocitla v podobné situaci jako například Řecko, Portugalsko nebo Španělsko.

Souběžné reformy a úspory jsou nutným zlem a hořkou pilulkou pro kýžený stav a ekonomickou záchranu. Přesto se strana Věci veřejné snažila tam, kde to jen jde, o co možná nejpřijatelnější dopad pro veřejnost. V prvé řadě jsme velice rádi, že jsme druhý důchodový pilíř prosadili jako dobrovolný, nikoliv povinný. V případě vyvedení části pojistného nám šlo jak o ochranu úspor veřejnosti, tak zároveň o zpřístupnění širokého okruhu komerčních institucí spravujících úspory ve druhém pilíři. Jsme velice rádi, že v prvém případě byl přijat návrh Věcí veřejných na nízké poplatky za správu úspor a ve druhém případě jsme prosadili snížení povinnosti základního kapitálu fondů. To umožní větší konkurenceschopnost zapojení institucí do správy druhého pilíře.

Jako strana chránící principy solidarity si velice vážíme a ceníme toho, že se nám u koaličních partnerů podařilo vyjednat možnost plného dědění prostředků z druhého pilíře v případě úmrtí účastníka před dovršením důchodového věku. Pozůstalým tak zůstává celý naspořený majetek.

V rámci zákona o důchodovém pojištění budeme ještě dále navrhovat prosazení principiálního programového bodu Věcí veřejných, dobrovolné mezigenerační solidarity. V rámci tohoto zákona budeme pomocí pozměňovacího návrhu prosazovat zavedení mezigenerační solidarity pomocí takzvané daňové asignace, kdy by se účastníkům systému dala možnost dobrovolného převodu částky ve výši jednoho procenta z vyměřovacího základu pro povinné pojistné na účet rodičů. Bude se tak přispívat k základnímu uvědomění sociálních vazeb a zároveň to představuje symbolickou odměnu rodičům za výchovu dětí daňových poplatníků. Navrhovaná změna by také vedla k lepšímu zabezpečení ve stáří, jelikož se zvýší příjem občanů v důchodu.

Dále budeme prosazovat doplnění zákona o záruku valorizace důchodů v souvislosti s vývojem inflace tak, aby z důvodu růstu cen nedocházelo k poklesu reálné výše vypláceného důchodu. Nedopustíme, aby lidem v důchodu klesaly příjmy a připisovaly se zisky bankovním domům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím dalšího přihlášeného, pana poslance Radima Vysloužila. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP