(10.50 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Druhá zásadní otázka je: Ano, odchází se od přímého řízení zhruba 70 úřadů práce ministerstvem. Moje otázka zní: O kolik se sníží počet úředníků na Ministerstvu práce a sociálních věcí, respektive počet úředníků celkem v systému? Jestli úspora nákladů je také v platech byrokratického aparátu, myslím tím centra, anebo jestli je to jenom v platech těch, kteří jsou v přímém kontaktu s občany na úřadech práce a na kontaktních místech.

To je prozatím z mé strany všechno. Snad jen to, že v této podobě, tak jak je předložen, budeme mít skutečně problém s podporou. A prosím znovu předkladatele, anebo lépe prosím znovu autory, aby došlo ke stažení návrhu, aby došlo k diskusi napříč politickým spektrem, abychom se před tak zásadní změnou nadechli, zamysleli a zpracovali takový návrh, který by byl na léta, ne jen na toto nebo možná část volebního období.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď chce reagovat zástupce navrhovatele. Pan poslanec Gazdík s faktickou? Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Já bych si dovolil prostřednictvím pana předsedajícího požádat pana předsedu Sobotku, aby nežli si ráčí vzíti do huby starosty, aby si skutečně zjistil, co o jejich práci za dvacet let v této Sněmovně ví. Je to stejné, jako když mluví o těch nejchudších. Co o nich pan Sobotka ví? Viděl je snad ze své vily postavené z poslaneckých náhrad, či ze svého luxusního vozu? Děkuji. (Námitky poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím používat pěkné výrazy. Pan poslanec Sobotka se hlásí.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já se domnívám, že bychom měli vést věcnou debatu. Sociální demokraté jsou proti osobním útokům na půdě Poslanecké sněmovny a já vám řeknu proč. Protože když mluvím s lidmi, tak přesně tohle oni nemají rádi. Přesně tohle, co zde předvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09, protože my tady nejsme od toho, abychom si nadávali. My jsme tady od toho, abychom projednávali návrhy zákonů, abychom reprezentovali své voliče. Abychom reprezentovali své voliče! Takovýmto způsobem, to, co zde předvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09, já tedy nechci hovořit za voliče TOP 09, popravdě řečeno nepatřím k nim, já jsem volil sociální demokracii, ale myslím si, že takhle si to voliči TOP 09 určitě nepředstavovali.

A druhá věc. Jestliže už zde máme pana ministra financí Kalouska, který je tak pinktlich na to, co se tady říká v Poslanecké sněmovně. Je tak pinktlich, že dokonce podal návrh mandátovému a imunitnímu výboru, že se mu nelíbí, jak se o něm někteří poslanci vyjadřuji, tak bych požádal pana předsedu poslaneckého klubu TOP 09, aby se zde vyjadřoval slušně. My nechceme podávat návrhy k mandátovému a imunitnímu výboru za výroky tady u tohoto mikrofonu. Je to trapné, je to dětinské, my se k tomu nechceme propůjčit, ale jednou to budeme muset udělat. Jestli sprosté útoky z vaší strany budou pokračovat takovýmto způsobem, jestli tady nebudete používat slušná slova u tohoto mikrofonu, tak my to také jednou budeme muset udělat.

A zase. Pomůže to obrazu této Poslanecké sněmovny? Nepomůže. Prostě nepomůže. Takovýto styl debaty Poslanecké sněmovně nepomůže.

Návrh není připravený a rád bych předložil procedurální návrh, pane místopředsedo, aby se tento bod přerušil a odročil do zahájení příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Budeme tedy neprodleně hlasovat o procedurálním návrhu, který jsem právě obdržel. Prosím poslance, aby se nahnali k hlasovacím strojům. Zvoním na poslance, pokud jsou v předsálí, aby mohli přiběhnout. (Poslanec Vidím diskutuje s řídícím.)

Musím teď jenom hlasovat. Já požádám pana poslance Sobotku, kdyby upřesnil věcnou podmínku, k jakému bodu se má odročit, protože to je důležité, aby to bylo jasně definované. Prosím o jasnou definici toho odročení tak, aby to bylo hlasovatelné. Ještě jednou prosím přesně.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych rád požádal o to, aby tento bod byl přerušen a odročen do zahájení druhého dne příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahájení druhého dne příští schůze Poslanecké sněmovny. Mám tady žádosti na odhlášení, tak vás všechny odhlašuji. Prosím, kdo chce hlasovat, aby se znovu přihlásil. Prosím tedy, znovu se přihlaste. Je tu nová přihláška. Můžeme hlasovat.

 

Abyste věděli o čem, tak byl přednesen návrh poslance Sobotky, abychom odročili projednávání tohoto návrhu zákona, který se týká Úřadu práce, do druhého dne příští Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro odročení takto navržené poslancem Sobotkou, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 103. Přihlášeno 142, pro hlasovalo 64, proti 73. Takže návrh byl zamítnut.

 

Můžeme pokračovat. Hlásil se tuším o slovo - promiňte, ale pan poslanec Gazdík chtěl zřejmě ještě reagovat, takže by bylo správné, kdyby ještě dostal slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Pardon, prostřednictvím pana předsedajícího, rád bych jenom požádal pana Sobotku, aby příště nezačínal s útoky a urážkami o podvodech on, pak nebudu odpovídat ani já. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance.

 

Poslanec Jiří Krátký: Pane předsedající, dámy a pánové, já se prostřednictvím pana předsedajícího chci zeptat kolegy Gazdíka. Vy jste ze Zlínského kraje, jestli se nepletu? Čili pojem, neříkám jméno Tomáš Baťa vám něco říká. Víte, to vaše vystoupení mně hned něco asociovalo, něco připomnělo. Jedno z jeho mnoha psaných mouder je: 20 roků se uč, 20 roků dělej a 20 roků uč ty druhé. Já bych řekl, že tato jeho kategorizace by občas mohla platit i tady. Osm let jsem byl starostou. V komunální politice se pohybuji celý svůj život. A věřte, že tento návrh zákona, který posílá lidi z obcí se 40procentní nezaměstnaností do krajského města vzdáleného 160 km - prosím vás, děláte si opravdu z lidí blázny, nebo co! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď tedy zřejmě reaguje pan zástupce navrhovatele pan poslanec Vacek.

 

Poslanec Martin Vacek: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já se pokusím reagovat pouze na dva předřečníky.

Nejdřív bych rád prostřednictvím předsedajícího vzkázal panu poslanci Sobotkovi, že vnímám, že hovoří jako zdatný rétor dlouho, a chápu také ten podtext, protože nás republika vnímá, nicméně mám pocit, že mnozí lidé můžou mít cílem, že se jedná spíše o kvantitu než kvalitu.

Já budu hovořit k tématům, která tady zazněla. Za prvé prosím prostřednictvím předsedajícího, aby mi nebylo podsouváno jakési paranoidní prostředí, které tady ve Sněmovně vládlo v posledních letech. Já jsem tady nebyl. Rád se naučím nové věci, ale tyto bych nerad. Vnímám to, že já nesoupeřím. Já jsem skutečně partnerem stávající vlády, já připravuji materiály, které vnímám jako vhodné pro to, aby byly v Poslanecké sněmovně předneseny. Vnímám je jako potřebné a spolupracuji na jejich řešení. To si myslím, že je zásadní princip, co by tady poslanec předvést měl. O tom mě prosím nepřesvědčujte.

V tuto chvíli bych rád přednesl také to, že návrh o legislativní změně toho, jak by měl fungovat Úřad práce v České republice, tady bylo jednáno už dlouho předtím, než se tady moje maličkost objevila. Já jsem tuto tematiku zvedl, protože si myslím, že je velmi důležitá. Myslím si, že občané této země si zaslouží, aby úřad práce fungoval tak, jak má fungovat stát, jak mají fungovat firmy, tak, že šetříme všichni. A jestliže v tuto chvíli hovoříme o tom, že je na stole 175 mil. jenom v prvním roce úspor a nejsou to úspory, které jsou na lidských zdrojích, jsou to úspory, které se týkají toho, že se centralizuje personální záležitost z pozice oddělení, z pozice správy majetku, z pozice právních oddělení, která máme na všech 77 úřadech, tak je podle mě správné, že se má šetřit. V tuto chvíli tento zákon je na stole a myslím si, že je vhodné se jím zabývat tak, jak je. Ale přesto reaguji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP