Sněmovní tisk 378
Novela z. o stavebním spoření a státní podp. staveb. spoření

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 378/0 dne 26. 5. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Ing. Alfréd Michalík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 7. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 523).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 6. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 378/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 378/2, který byl rozeslán 30. 8. 2011 v 18:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 9. 2011 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 59, usnesení č. 666).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 9. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 182, dokument 182/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 9. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 182/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 347).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 10. 2011 poslancům jako tisk 378/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 10. 2011 poslancům jako tisk 378/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1., 2., 3. 11. 2011 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 278, usnesení č. 819).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 123 pod číslem 353/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Politika bytová, Spoření
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, hypotekární úvěr, státní podpora, státní rozpočet, stavební výpomoc

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)