(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Ohlídal se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já musím odporovat panu poslanci Bendlovi. Je sice pravda, že celý vklad, celé řízení na Katastrálním úřadu se prodlouží o 20 dní, ale výrazně se tím zvýší bezpečnost a sníží se možnost provádět podvody v rámci takovýchto vkladových řízení a v rámci takovýchto řízení v rámci Katastrálního úřadu. Takže já jednoznačně podporuji pozměňovací návrhy Senátu a tvrdím, že senátní verze je lepší. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dívám se, jestli ještě někdo do té rozpravy nepřispěje, ale není tomu zřejmě tak. Takže rozpravu ukončíme, pokud to znamená, že už nikdo nepřispěje, a přistoupíme k hlasování. Zagonguji. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Takže přednesu návrh usnesení. Odhlašuji vás, prosím, abyste se znovu přihlásili. Gonguji a zároveň vás přihlašuji.

 

Budeme hlasovat o tomto návrhu - nejdříve senátním. Takže přečtu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon), podle sněmovního tisku 778/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 778/9." Takže o tomto nyní hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto znění senátní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této variantě?

Hlasování má pořadové číslo 15, přihlášeno 151, pro hlasovalo 77, proti 45. Zdržuje se 20. V každém případě mohu konstatovat, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Prosím, pane poslanče. Poslanec Vacek.

 

Poslanec Martin Vacek: Pane předsedající chtěl jsem hlasovat proti, ale selhalo hlasovací zařízení, nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, je to pro záznam, můžeme tedy toto hlasování ukončit. Takže bod 3, tisk 778 jsme odhlasovali.

Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, možná jsem se přehlédl, ale pan poslanec tady říkal, že zákon prošel o jeden hlas. V případě, že pan poslanec mění své hlasování... (Hlas: Nemění.) Nemění.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ne, on řekl, že nezpochybňuje hlasování. (Poslanec Gazdík: Děkuji.)

 

Máme tady bod číslo původně 23, je to

 

23.
Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 1004/ - třetí čtení

Takže teď se posouváme ke třetím čtením. Pan poslanec Pavel Drobil a pan ministr Jan Fischer zaujmou místa u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy máme v tisku 1004/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Dívám se - mám tady rozpravu - přihlášky do třetího čtení. Takže já tady mám přihlášky - pan poslanec Drobil se také hlásí, ten má přednost. Já jsem otevřel rozpravu a vy máte přednost, takže já vám dám slovo ihned.

 

Poslanec Pavel Drobil: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi v rozpravě v souladu s jednacím řádem navrhnout legislativně technickou připomínku, kterou nemáte ve sněmovním tisku 1004/2. Navrhuji v části páté čl. 9 v dosavadním bodě 263 slova "staveb a služeb" nahradit slovy "staveb a služeb" - pardon, "staveb a služby" nahradit slovy "staveb a služeb". Jedná se, jak jste určitě pochopili, o gramatickou úpravu textu návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď tady mám přihlášky do rozpravy. Pan poslance Jiří Paroubek. Ale já tady pana poslance Paroubka nevidím. (Hlas: Není tady.) Není tady. Není přítomen, ano. Další je pan poslance Otto Chaloupka, který je přítomen. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Otto Chaloupka: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, já jenom velmi krátce. Mám tady poznámku, kterou bych chtěl reagovat na upozornění legislativy, a proto upřesňuji u tisku č. 1004 - bod F3 se vztahuje k novelizačním bodům 15 a 16, bod F4 se vztahuje k novelizačním bodům 53 a 54, bod E3 se vztahuje k novelizačnímu bodu 8 a bod E4 se vztahuje k novelizačnímu bodu 14. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Mám tady ještě jednu omluvu, mám tady omluvu pana poslance Josefa Dobeše, který se dnes omlouvá ze zdravotních důvodů z dnešní schůze.

Poprosil bych pana poslance Miroslava Svobodu, který je přihlášen do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte abych i já velmi stručnou diskusí přispěl k tomuto tématu. Popravdě řečeno, já chci jenom varovat před touto novelou. V minulosti jsme se již bavili o tom, že tato novela obsahuje několik set, spíš přes tisíc pozměňujících návrhů jednotlivých zákonů. Je to tak komplikované, že jsem varoval před těmi minami, které tam zcela jistě budou zakopány. Já jsem netušil, že ty miny nebudou jen z té věcné povahy takhle rozsáhlého tisku. Tím myslím, že tam bude mnoho nedokonalostí, které budou samozřejmě postupně retušovány, což je vidět i z pozměňujících návrhů, které především předkládá za Ministerstvo financí kolegyně Langšádlová. Ale jak se později ukázalo i z reakce odborné veřejnosti, tak jsou v této novele zakopány i věcné miny, respektive záludnosti, které samozřejmě mají obejít tuto Poslaneckou sněmovnu tak, abychom si toho nevšimli.

Jinými slovy, tato novela, která samozřejmě má za úkol sjednotit především názvosloví jako doprovodný tisk k občanskému zákoníku, samozřejmě přináší i věcné změny, podstatné změny, před kterými samozřejmě varuje jak odborná veřejnost, jak jsem již říkal, tak i Konfederace odborových svazů. A když vám jenom řeknu první větu ze stanoviska Konfederace odborových svazů, která zní: "Návrh zákona je snad nejkomplikovanějším, nejméně přehledným a zcela určitě i nejabsurdnějším legislativním počinem této vlády." A samozřejmě velmi důrazně varují před jeho přijetím. Já také varuji a budu navrhovat svému klubu, abychom tento zákon, tuto novelu, nepodpořili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo vystoupení pana poslance Miroslava Svobody. To je rozprava, která probíhá, do které teď nevidím další přihlášené. Hlásí se ministr. Pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP