Sněmovní tisk 406
Vl.n.z. o zdravotnické záchranné službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 406/0 dne 1. 7. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 1. 7. 2011. Určil zpravodaje: MUDr. Jiří Štětina a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 7. 2011 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 623).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 406/2, který byl rozeslán 31. 8. 2011 v 13:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 9. 2011 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 84, usnesení č. 679).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 9. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 184, dokument 184/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 9. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Zdeněk Schwarz) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 10. 2011 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 184/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 184/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 342).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 10. 2011 poslancům jako tisk 406/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 10. 2011 poslancům jako tisk 406/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3., 4., 5., 6. 11. 2011 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 332, usnesení č. 823).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 8. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 374/2011 Sb.Související tisk: 408 (Vl.n.z.v souvislosti s přijetím zákona o zdrav. službách).


Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Záchranářství, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: organizace zdravotnictví, převoz nemocných, první pomoc, zdravotnická službaISP (příhlásit)