Sněmovní tisk 543
Novela z. o odpovědnosti za škodu způs.při výkonu veřej.moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Polčák, Petr Gazdík, František Laudát) předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2011.
Zástupce navrhovatele: Polčák S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 543/0 dne 30. 11. 2011.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 12. 2011. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 12. 2011 jako tisk 543/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: náhrada škody, orgány veřejné správy, škoda, správní odpovědnost, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)