(18.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Dalším přihlášeným je pan poslanec Bém. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Bém: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, měl jsem připravenou dvouhodinovou zdrcující kritiku státních maturit, a když se podívám na pravou část Sněmovny a koneckonců možná i na tu levou, která vzdělání, jak sama říká, vždycky strašně fandí, tak si říkám, že už jsme možná myšlenkami někde úplně jinde. Ono je to tak trochu symptomatické. My dnes máme za sebou jednání o důchodové reformě a o těch důležitých zákonech, na kterých stojí naše vyspělá demokratická společnost, a na to školství a vzdělání nějak zapomeneme. Tak já tedy tentokrát nebudu kritizovat státní maturity dvě hodiny, ale budu extrémně stručný.

Já bych chtěl říci za prvé, že považuji za neuvěřitelné, že státní maturity je proces, který - jak krásně pojmenoval pan ministr - bumbrlíčkujeme, to znamená, že mu něco neustále přidáváme nebo ubíráme, že místo toho, aby něco tak strašně sofistikovaného, něco tak významného, aby mělo nějaký vnitřní řád, se kterým budou všichni souhlasit, nebo který se nějakým způsobem schválí, a podle toho se budeme řídit, tak místo toho my vlastně říkáme, že v nějaké fázi na něj nejsme připraveni. A já si myslím, že je úplně jedno, jestli na něj není připraveno ministerstvo, nebo jestli na něj není připraven CERMAT, nebo jestli na něj není připraven ředitel té či oné školy, ale důležité sdělení je, že to je proces, který se nám trošičku vymyká z rukou. Je to proces, který je - pane ministře - nekonečně administrativně náročný, který zatížil v tom zkušebním roce střední školy úplně neúnosným enormním způsobem, který, prosím pěkně, stál nehorázné peníze a který s ohledem na to, čemu se my dnes snažíme zabránit, a já vítám návrh dam, kolegyň poslankyň - my se snažíme vlastně zbrzdit, zpomalit tu neskutečně rychlou - v uvozovkách rychlou - evoluci státních maturit. No, upřímně řečeno, nic jiného ani pořádně dělat nemůžeme.

Já bych chtěl upozornit na skutečnost, že výsledkem státních maturit v letošním zkušebním ročníku je 20 tisíc středoškoláků, kteří dnes nevědí, kam se vrtnout. A vy byste si mohli myslet, že to jsou středoškoláci, kteří se neučili, kteří jsou hloupí, kteří na ty školy, kde maturitu dělali, nepatřili.

No jo, ale já vám dám otázku do kvízu. Představte si to, že mezinárodní agentury měří takzvanou čtenářskou gramotnost na straně jedné a na straně druhé matematickou gramotnost. Představte si, že tyto mezinárodní agentury v jednom parametru říkají, že Česká republika je na tom bídně, a v druhém parametru, že Česká republika je na tom relativně slušně. A teď si představte, ze státních maturit nám vylézá výsledek, který říká, že v oblasti čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti jsme v té jedné oblasti na tom daleko hůře než v té druhé. A ta otázka do kvízu je: Myslíte si, že výsledek našich státních maturit odpovídá mezinárodním analýzám a závěrům mezinárodních agentur, to znamená, že se shodují, nebo že to je naopak? B je správně, je to naopak. Jak je to možné? Někde se asi stala chyba.

Čili já velmi apeluji a prosím, pane ministře, čeká nás i na půdě Poslanecké sněmovny zcela zásadní debata, abychom si řekli, prosím pěkně, jestli tento koncept, toto nastavení státních maturit, které my dnes brzdíme - a já chápu nadšení některých mých předřečníků pro státní maturity - ale jestli je to to pravé ořechové, jestli by komparativní zkouška vzdělání po ukončení střední školy neměla být trochu jiná, zaměřená například na praktické dovednosti, neměla být přece jenom taková, která nabízí objektivní srovnání. Víte, totiž to, po čem volali ředitelé středních škol, a můj kolega předřečník by to jistě potvrdil, aby tady bylo srovnání kvality jednotlivých typů středních škol. Myslíte si, že tady takové objektivní srovnání dnes je, když se dělala takzvaná dvoustupňová státní maturitní zkouška? No není. Jak můžeme srovnávat školu nebo studenta z jedné školy, který je v jedné úrovni kvality kontroly vzdělání nebo testování, a studenta z jiné školy, který byl zkoušen na úplně jiné úrovni? To prostě není možné.

Čili jestli něčím státní maturity v tom prvním zatěžkávacím roce trpí, tak je to všemi porodními bolestmi, které si vůbec dokážeme představit.

A já si myslím, že předtím, než doprojednáme pětsetšedesátjedničku v novelizované podobě, předtím, než se vůbec odhodláme k rozhodnutí ne jestli se mají dělat další maturitní zkoušky v roce 2013 nebo 2014, nebo dokonce 2012 - to neříkám, protože můj syn maturuje příští rok, já to říkám proto, že jsem přesvědčen, že jsme zatížili náš vzdělávací systém enormní a neakceptovatelnou zátěží a že teď je na nás, abychom se s tím nějakým způsobem pokusili vyrovnat.

Já moc prosím pana ministra a jeho tým, který superviduje, kontroluje, vyhodnocuje státní maturity, aby se nad tím zamysleli a předložili Poslanecké sněmovně nějaké rozumnější řešení, lacinější, jednodušší, parametricky akceptovatelnější a zároveň samozřejmě únosnější a takové, které nabízí objektivní porovnání kvality jednotlivých škol, kvality vzdělání, středoškolského vzdělání jako takového.

Jinak v tomto příběhu nám nezbývá nic jiného, než samozřejmě zvednout pro tuto dílčí novelu školského zákona ruku a projednat to, protože opravdu nevím, co by se příští rok o maturitním týdnu stalo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou je přihlášena paní poslankyně Semelová, poté vystoupí s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09. Prosím.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já bych zareagovala na pana poslance Béma. Jsem ráda a děkuji za vyjádřenou podporu tohoto zákona. Nicméně chtěla jsem zareagovat na to, o čem tady mluvil ohledně těch 20 tisíc studentů, kteří neprošli státní maturitou, jako že je to výsledek této státní maturity. Ono to tak není. Je to výsledek soustavného poklesu úrovně vzdělávání, který tady zaznamenaly právě i mezinárodní agentury. A není pravda ani to, že je to přímý opak. Mám teď na mysli mezinárodní agentury a jejich výsledky a výsledky maturity. Totiž tam, kde bylo řečeno, že se jedná celkem o průměr v mezinárodním srovnání, tak je ale ještě řečeno to B, že tam zároveň ovšem došlo k nejvýraznějšímu poklesu mezi ostatními sledovanými státy. Myslím si, že to je také důležité říci.

Jinak to, co jste tady, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, říkal ohledně všech těch nedostatků, všech těch chyb, které se projevily, s tím já souhlasím. Právě proto je potřeba situaci v tuto chvíli stabilizovat, toto si vyhodnotit a na základě toho potom pokračovat dál. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní předávám slovo panu poslanci Gazdíkovi. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, milí kolegové a kolegyně, chtěl bych se vám pokorně omluvit za to, jakým způsobem jsem jaksi požádal o to, abychom dnes jednali i po 19. hodině. Neřekl jsem tam dvě nebo tři slova o pozměňovacích návrzích, takže prosím, pro poctivost a pořádek, abychom hlasovali, aby se jednalo a hlasovalo meritorně i procedurálně o návrzích zákonů a o pozměňovacích návrzích dnes po 19. i po 21. hodině. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám za toto upřesnění. Přivolám kolegy a nechám o tomto návrhu hlasovat. Nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zazněl procedurální návrh, který zde přednesl předseda klubu TOP 09, pan poslanec Gazdík.

Já o tomto návrhu zahájím hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 47, z přihlášených 150 pro 90, proti 49. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme pokračovat dál v rozpravě. Další přihlášenou byla paní poslankyně Levá s faktickou poznámkou, poté vystoupí pan poslanec Paroubek. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP