(11.40 hodin)

 

Poslanec Milan Šťovíček: Moc se omlouvám, ale hlasoval jsem omylem pro zamítnutí. Zpochybňuji hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to námitka proti předchozímu hlasování. O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 195. Zahajuji toto hlasování. Kdo je přijetí námitky? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 195 přítomno 151, pro 143, proti 1. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 196. Ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí návrhu zákona. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 196 přítomno 154, pro 59, proti 71. Návrh přijat nebyl.

 

Budeme se tedy zabývat návrhy k přikázání. Jak jsem již řekla, organizační výbor navrhuje přikázání ústavněprávnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že jde o typicky lidskoprávní věc, navrhuji, aby to ještě projednal výbor petiční.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Výbor petiční. Další návrh na přikázání? Pan kolega Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Dovoluji si navrhnout přikázat tento tisk návrhu na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další návrh na přikázání? Pan kolega Vacek.

 

Poslanec Martin Vacek: Navrhuji přikázat tento tisk do výboru pro sociální politiku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další návrhy, prosím? Nejsou-li žádné, budeme hlasovat.

 

Nejprve o návrhu, kterým přikazuje organizační výbor tento návrh ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 197. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 197 přítomno 157, pro 153, proti nikdo. Tento návrh jsme schválili.

 

Návrh pana kolegy Filipa přikázání výboru petičnímu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 198. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 198 přítomno 158, pro 67, proti 62. Návrh přijat nebyl.

 

Pan kolega Gazdík navrhuje výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 199. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 199 přítomno 158, pro 96, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Vacek navrhuje výbor pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 200. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 200 přítomno 158, pro 98, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro sociální politiku. Tím končím projednávání bodu 49, sněmovního tisku 431 v prvém čtení. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

92.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém
zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 355/ - třetí čtení

(V sále je velký hluk a neklid.) Dámy a pánové, probíhá třetí čtení. Všechny žádám, abyste zasedli do svých lavic! Když říkám všechny, myslím všechny! Prosím všechny poslankyně a poslance, aby zasedli do svých lavic a věnovali se návrhu, který teď projednáváme.

U stolku zpravodajů je pan ministr zemědělství Ivan Fuksa. Prosím též zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Josefa Šenfelda. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 355/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se prosím někdo do této rozpravy? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem procedury.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, návrh procedury bude velmi jednoduchý. Ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí zákona, takže bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru pod písmenem A1 až A3 a potom o pozměňovacím návrhu poslance Josefa Šenfelda pod písmenem B a pak, až to prohlasujeme, můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Je námitka proti tomuto postupu? Není-li, procedura je jednoduchá, čili můžeme přistoupit k prvnímu návrhu. Prosím pana zpravodaje, aby jej oznámil, a požádám též o stanoviska jak pana zpravodaje, tak pana ministra.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Takže nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení zemědělského výboru č. 66 pod písmeny A1 až A3 najednou. (Zpravodaj: Souhlas. Ministr: Souhlasné stanovisko.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 201. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 201 přítomno 159, pro 145, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Následující hlasování bude o pozměňovacím návrhu poslance Josefa Šenfelda pod písmenem B. (Zpravodaj: Souhlas. Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 202. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 202 přítomno 159, pro 148, proti 1. Návrh byl přijat.

 

To byly tedy oba dva návrhy, o nichž jsme měli hlasovat. Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 355, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska prosím. (Zpravodaj: Souhlas. Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 203. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem zákona. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 203 přítomno 159, pro 149, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, též panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 92, sněmovního tisku 355.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

93.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 398/ - třetí čtení

Pan ministr zůstává u stolku zpravodajů. Je zde přítomen též pan poslanec Jiří Papež, který je zpravodajem zemědělského výboru.

Pánové, máte zapnutý mikrofon, kdyby vás to nerušilo. (Poznámka k panu ministrovi a panu zpravodaji. Veselost v sále.)

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 398/2. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP